Finne ut om datamaskinen kjører en 32-biters eller 64-biters versjon av operativsystemet Windows

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Kundestøtte for Windows Server 2003 opphørte 14. juli 2015

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows Server 2003 den 14. juli 2015. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Hvis du vil fortsette å motta sikkerhetsoppdateringer for Windows, må du kontrollere at du kjører Windows XP med Service Pack 3 (SP3). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til følgende Microsoft-webområde: Støtte avsluttes for enkelte versjoner av Windows

INNLEDNING
Denne artikkelen konstaterer automatisk om en datamaskin kjører en 32-biters eller 64-biter versjon av Windows. Denne artikkelen beskriver hvordan du manuelt kan finne ut om datamaskinen kjører en 32-biters eller 64-biters versjon av operativsystemet Windows. Generelt sagt vil en datamaskins bitantall indikere hvor mye data den kan behandle, hastigheten den kan behandle data ved og maksimal minnekapasitet. For å bruke datamaskinens ytelse, bør bitantallet for operativsystemet som er installert på datamaskinen samsvare med bitantallet for datamaskinen.
Automatiske versjonsdeteksjonsresultater
Du bruker et 32-biters operativsystem for øyeblikket.
Manuelt finne ut hvilken versjon av Windows som er installert
Bruk de følgende metodene til å finne ut hvilken Windows-versjon som er installert, i henhold til det operativsystemet du kjører. 

Windows 8

Det finnes to metoder som du kan bruke til å finne ut om du kjører en 32-biters eller en 64-biters versjon av Windows 8. Hvis én metode ikke fungerer, prøver du den andre metoden. 

Metode 1: Via System-vinduet i Kontrollpanel

 1. Sveip inn fra høyre side av skjermen, og trykk deretter Søk. Hvis du bruker en mus, peker du i nedre høyre hjørne og klikker deretter Søk.
 2. Skriv inn system i søkeboksen, og tapp eller klikk deretter Innstillinger.
 3. Tapp eller klikk System.
 4. Hvis du kjører en 64-biters versjon av Windows 8, står det 64-biters operativsystem i feltet Systemtype under overskriften System. Hvis du kjører en 32-biters versjon av Windows 8, står det 32-biters operativsystem i feltet Systemtype under overskriften System.

Metode 2: Vis Systeminformasjonsvinduet

 1. Sveip inn fra høyre side av skjermen, og trykk deretter Søk. Hvis du bruker en mus, peker du i nedre høyre hjørne og klikker deretter Søk.
 2. I søkeboksen skriver du inn systeminformasjon.
 3. Trykk eller klikk System, trykk eller klikk Systeminformasjon og klikk deretter Systemsammendrag.
 4. Hvis du kjører en 64-biters versjon av Windows 8, står det x64-basert PC i feltet Systemtype under overskriften Element.
  Hvis du kjører en 32-biters versjon av Windows 8, står det x86-basert PC i feltet Systemtype under overskriften Element.  
Hvis du ikke finner ut om datamaskinen kjører en 32-biters eller en 64-biters versjon av Windows 8 ved hjelp av disse metodene, går du til delen "Neste trinn".

Windows Vista eller Windows 7

Hvis du kjører Windows Vista eller Windows 7, er det to metoder du kan bruke for å finne ut om du kjører en 32-biters versjon eller en 64-biters versjon. Hvis én metode ikke fungerer, prøver du den neste.

Metode 1: Via System-vinduet i Kontrollpanel

 1. Klikk Startstartknapp, skriv inn system i Start søk-boksen, og klikk deretter system i Programmer-listen.
 2. Operativsystemet vises slik:
  • For et 64-biters operativsystemversjon vises 64-biters operativsystem for Systemtype under System.
  • For et 32-biters operativsystemversjon vises 32-biters operativsystem for Systemtype under System.

Metode 2: Vis Systeminformasjonsvinduet

 1. Klikk Startstartknapp, skriv inn system i Start søk-boksen, og klikk deretter systeminformasjon i Programmer-listen.
 2. Når Systemsammendrag velges i navigasjonsfanen, vises operativsystemet slik:
  • For en 64-biters versjon av operativsystemet vises x64-basert PC for Systemtype under Element.
  • For en 32-biters versjon av operativsystemet vises x86-basert PC for Systemtype under Element.
Hvis du ikke finner operativsystemets bitantall med disse metodene, går du til avsnittet Neste skritt.


Video: Slik finner du ut om du kjører en 32-biters eller 64-biters versjon av Windows (videoen er på engelsk)Windows XP

Hvis du har Windows XP, er det to måter å finne ut om du kjører 32-biters eller 64-biters versjon på. Hvis én metode ikke fungerer, prøver du den neste.

Metode 1: Via System-vinduet i Kontrollpanel

 1. Klikk Start og deretter Kjør.
 2. Skriv inn sysdm.cpl, og klikk deretter OK.
 3. Klikk kategorien Generelt. Operativsystemet vises slik:
  • For en 64-biters versjon av operativsystemet vises Windows XP Professional x64 Edition Version < År> under System.
  • For en 32-biters versjon av operativsystemet vises Windows XP Professional Version < År> under System.
  Obs!<År> er plassholder for et år.

Metode 2: Vis Systeminformasjonsvinduet

 1. Klikk Start og deretter Kjør.
 2. Skriv inn winmsd.exe, og klikk deretter OK.
 3. Når Systemsammendrag velges i navigasjonsvinduet, finner du Prosessor under Element i detaljvinduet. Noter verdien.
  • Hvis verdien som tilsvarer Prosessor, begynner med x86, kjører datamaskinen en 32-biters versjon av Windows.
  • Hvis verdien som tilsvarer Prosessor, begynner med IA-64eller AMD64, kjører datamaskinen en 64-biters versjon av Windows.
Hvis du ikke finner operativsystemets bitantall med disse metodene, går du til avsnittet Neste skritt.

Windows Server 2003

Hvis du har Windows Server 2003, er det to måter å finne ut om du kjører 32-biters eller 64-biters versjon på. Hvis én metode ikke fungerer, prøver du den neste.

Metode 1: Via Systemegenskaper i Kontrollpanel

 1. Klikk Start og deretter Kjør.
 2. Skriv inn sysdm.cpl, og klikk deretter OK.
 3. Klikk kategorien Generelt. Operativsystemet vises slik:
  • For 64-biters versjon av operativsystemet vises Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition under System.
  • For 32-biters versjon av operativsystemet vises Windows Server 2003 Enterprise Edition under System.

Metode 2: Vis Systeminformasjonsvinduet

 1. Klikk Start og deretter Kjør.
 2. Skriv inn winmsd.exe, og klikk deretter OK.
 3. Når Systemsammendrag velges i navigasjonsvinduet, finner du Prosessor under Element i detaljvinduet. Noter verdien.
  • Hvis verdien som tilsvarer Prosessor, begynner med x86, kjører datamaskinen en 32-biters versjon av Windows.
  • Hvis verdien som tilsvarer Prosessor, begynner med EM64T eller IA-64, kjører datamaskinen en 64-biters versjon av Windows.
Hvis du ikke finner operativsystemets bitantall med disse metodene, går du til avsnittet Neste skritt.

Legg merke til
 • Hvis du vil finne datamaskinens bitantall, må du bruke dokumentasjonen som ble levert med datamaskinen eller kontakte maskinvareprodusenten.
 • Intel Itanium-baserte datamaskiner kan kun kjøre 64-biters versjoner av Windows. Intel Itanium-baserte datamaskiner kan ikke kjøre 32-biters versjoner av Windows. For øyeblikket kan 64-biters versjoner av Windows kun kjøres på Itanium-baserte datamaskiner og AMD64-baserte datamaskiner.
NESTE TRINN
Hvis du ikke kan bruke disse metodene til å finne operativsystemets bitantall, kan ikke dette innholdet hjelpe deg. For de neste trinnene kan det være lurt å be noen om hjelp eller ta kontakt med kundestøtte. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du kontakter kundestøtte, kan du gå til webområdet Microsoft Kundestøtte.


Tredjepartsproduktene som er omtalt i denne artikkelen, produseres av selskaper som er uavhengige av Microsoft. Microsoft gir ingen garantier, stilltiende eller på annen måte, om disse produktenes ytelse eller pålitelighet.
Egenskaper

Artikkel-ID: 827218 – Forrige gjennomgang: 11/29/2013 22:03:00 – Revisjon: 21.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Home Edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium Beta, Windows Vista Ultimate Beta, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise E, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium E, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional E, Windows 7 Professional N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate E, Windows 7 Ultimate N, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro

 • kbexpertiseadvanced kbexpertiseinter kbinfo kbhowtomaster kbmsifixme kbfixme kbvideocontent kbcip KB827218
Tilbakemelding