Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Du kan få meldingen "Outlook sperret tilgangen til følgende vedlegg som kan være usikre" i Outlook

Kundestøtte for Office 2003 er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Office 2003 den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Viktig!  Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du endrer registret. Husk å ta sikkerhetskopi av registret før du endrer det. Du må vite hvordan du gjenoppretter registret hvis det skulle oppstå et problem. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer, gjenoppretter og endrer registret, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
322756 Slik sikkerhetskopierer, redigerer og gjenoppretter du registret i Windows XP og Windows Server 2003
Sammendrag
Microsoft Outlook inneholder en funksjon som blokkerer vedlegg som anses som usikre. Hvis du får en e-postmelding som inneholder et vedlegg med en av filtypene som anses som usikre, kan du få følgende melding:
Outlook sperret tilgangen til følgende vedlegg som kan være usikre: [...]
Selv om Outlook sperrer tilgangen til vedlegget, finnes det fremdeles i e-postmeldingen.

I denne artikkelen diskuteres metodene du kan bruke hvis du må åpne et vedlegg som er sperret i Outlook.
Mer informasjon
Denne sikkerhetsfunksjonen gir et ekstra nivå av beskyttelse mot skadelige e-postmeldinger. Som standard er denne funksjonen implementert i hver versjon av Outlook siden Microsoft Outlook 2000 Service Release 1 (SR1).

Bruk en av følgende anbefalte metoder til å åpne et vedlegg som er sperret i Outlook:
 • Be om at avsenderen legger ut eller lagrer vedlegget på en delt filressurs og sender deg koblingen til den.
 • Be om at avsenderen bruker et filkomprimeringsverktøy som endrer filetternavnet. Hvis du vil se en liste over komprimeringsprodukter fra tredjeparter, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base :
  291637 Vedlegg komprimeres ikke av Outlook 2002 (denne artikkelen kan være på engelsk)
 • Be om at avsenderen endrer filtypen og sender den til deg. Når du har mottatt det omdøpte vedlegget, kan du endre filnavnet tilbake til den opprinnelige filtypen.
Hvis de anbefalte metodene ovenfor ikke gir de ønskede resultater, kan du bruke en av følgende alternative metoder:
 • Hvis du er i et Microsoft Exchange-miljø og administratoren har konfigurert sikkerhetsinnstillingene for Outlook, kan du be administratoren om å endre sikkerhetsinnstillingene for din postboks.
 • Hvis du ikke er i et Microsoft Exchange-miljø, kan du endre Windows-registret for å tilpasse sikkerhetsinnstillingene for vedlegg. Du finner mer informasjon under Tilpasse sikkerhetsfunksjonene for vedlegg.
Du kan endre sikkerhetsfunksjonene for vedlegg i Outlook hvis du bruker Outlook i ett av følgende scenarier:
 • Du bruker ikke Outlook i et Exchange-miljø.
 • I et Exchange-miljø har administratoren ikke konfigurert sikkerhetsinnstillingene for Outlook til ikke å tillate endringer i sikkerhetsfunksjonene for vedlegg.
I disse scenariene følger du denne fremgangsmåten for å endre sikkerhetsfunksjonene for vedlegg i Outlook ved å gjøre endringer i registret.

Tilpasse sikkerhetsfunksjonene for vedlegg

Advarsel!  Det kan oppstå alvorlige problemer hvis du endrer registret på feil måte, enten ved hjelp av Registerredigering eller en annen metode. Disse problemene kan føre til at du må installere operativsystemet på nytt. Microsoft garanterer ikke at disse problemene kan løses. Endre registret på eget ansvar.
Viktig!  Før du kan tilpasse sikkerhetsfunksjonene for vedlegg i Outlook 2000 SR1 og Microsoft Outlook 2000 SR1a, må du installere Microsoft Office 2000 Service Pack 2 eller Microsoft Office 2000 Service Pack 3.

Obs!  Fremgangsmåten nedenfor er ment for avanserte databrukere. Hvis du ikke er kjent med avansert feilsøking, er det kanskje best å be noen om hjelp eller ta kontakt med kundestøtte. Hvis du vil vite hvordan du kontakter Microsofts kundestøtte, kan du gå til følgende webområde for Microsoft:
 1. Avslutt Outlook hvis programmet er startet.
 2. Klikk Start, Kjør, skriv inn regedit, og klikk deretter OK.
 3. Kontroller at følgende registernøkkel for Outlook-versjonen finnes. Hvis den finnes, går du til trinn 5.

  Microsoft Office Outlook 2007
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security
  Microsoft Office Outlook 2003
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Security
  Microsoft Outlook 2002
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Security
  Microsoft Outlook 2000
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Outlook\Security
  Hvis registernøkkelen ikke finnes, oppretter du den. Slik oppretter du registernøkkelen:
  1. Finn frem til og klikk følgende registernøkkel:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft
  2. Klikk Rediger-menyen, klikk Ny, og klikk deretter Nøkkel.
  3. Skriv inn Office, og trykk deretter ENTER.
  4. Klikk Rediger-menyen, klikk Ny, og klikk deretter Nøkkel.
  5. For Outlook 2007 skriver du inn 12.0 og trykker ENTER.
   For Outlook 2003 skriver du inn 11.0 og trykker deretter ENTER.
   For Outlook 2002 skriver du inn 10.0 og trykker deretter ENTER.
   For Outlook 2000 skriver du inn 9.0 og trykker deretter ENTER.
  6. Klikk Rediger-menyen, klikk Ny, og klikk deretter Nøkkel.
  7. Skriv inn Outlook, og trykk deretter ENTER.
  8. Klikk Rediger-menyen, klikk Ny, og klikk deretter Nøkkel.
  9. Skriv inn Sikkerhet, og trykk deretter ENTER.
 4. Klikk Rediger-menyen, klikk Ny, og klikk deretter Strengverdi.
 5. Skriv inn det følgende navnet for den nye verdien:
  Level1Remove
 6. Trykk ENTER.
 7. Høyreklikk navnet på den nye strengverdien, og klikk deretter Endre.
 8. Angi filetternavnet på filtypen du vil åpne i Outlook. Eksempel:
  .exe
  Hvis du vil angi flere filtyper, bruker du dette formatet:
  .exe;.com
 9. Klikk OK.
 10. Avslutt Registerredigering.
 11. Start datamaskinen på nytt.
Når du starter Outlook, kan du åpne filtypene du angav i registret.

Obs!  Vi anbefaler at du bare aktiverer filtypene du trenger. Hvis du sjelden mottar en bestemt filtype, anbefaler vi at du gir Outlook midlertidig tilgang til den aktuelle filtypen, og deretter konfigurerer Outlook på nytt til å sperre filtypen ved å gjøre om endringene i registret.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kan konfigurere Outlook til å blokkere vedleggsfiltyper som ikke blokkeres av Outlook som standard, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base :
837388 Slik konfigurerer du Outlook til å blokkere flere vedleggsfiltyper

Exchange-miljø

Hvis du kjører Outlook i et Exchange-miljø, kan administratoren endre standard sikkerhetsfunksjoner for vedlegg.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer Outlook i et Exchange-miljø, klikker du artikkelnumrene nedenfor for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
290499 Administratorinformasjon om sikkerhetsfunksjoner for e-post
263297 Administratorinformasjon om sikkerhetsoppdatering for e-post i Outlook: 07.06.00 (denne artikkelen kan være på engelsk)

Atferd for vedlegg

Vedlegg deles inn i tre grupper basert på filtypen. Outlook behandler hver gruppe på en bestemt måte.

Nivå 1 ("Usikker")

Kategorien "Usikker" representerer en filtype som kan ha tilknyttet skript eller kode. Du kan ikke åpne vedlegg som har en usikker filtype. Du kan finne en liste over usikre filtyper på følgende webområde for Microsoft: Følgende liste beskriver hvordan Outlook fungerer når du mottar eller sender et usikkert filvedlegg:
 • Alle usikre vedlegg er utilgjengelige. Du kan ikke lagre, slette, åpne, skrive ut eller på annen måte arbeide med usikre filer. Øverst i e-postmeldingen angis det at Outlook har blokkert tilgangen til det usikre vedlegget. Vedlegget er utilgjengelig fra Outlook. Det er imidlertid ikke fjernet fra e-postmeldingen.
 • Hvis du videresender en e-postmelding som har et usikkert vedlegg, inkluderes ikke vedlegget i den videresendte e-postmeldingen.
 • Hvis du sender en e-postmelding som inneholder et usikkert vedlegg, mottar du en advarsel som angir at andre Outlook-mottakere kanskje ikke får tilgang til vedlegget du forsøker å sende. Du kan enten se bort fra advarselen og sende e-postmeldingen, eller du kan bestemme deg for ikke å sende e-postmeldingen.
 • Hvis du lagrer eller lukker en e-postmelding som inneholder et usikkert vedlegg, får du en varselmelding om at du kanskje ikke kan åpne vedlegget i Outlook 2003. Du kan ignorere varselmeldingen og lagre e-postmeldingen.
 • Du kan ikke åpne objekter som er satt inn i e-postmeldinger i rikt tekstformat i Outlook, ved å bruke kommandoen Sett inn objekt. Du kan se en visuell presentasjon av objektet, men du kan ikke åpne eller aktivere objektet i e-postmeldingen.
 • Du kan ikke åpne usikre filer som er lagret direkte i en Outlook- eller Exchange-mappe. Selv om disse filene ikke er vedlegg i et Outlook-element, blir de likevel betraktet som usikre. Følgende feilmelding vises i denne situasjonen:
  Kan ikke åpne elementet. Outlook sperret tilgangen til dette elementet som kan være usikkert.

Nivå 2

Filer på nivå 2 er ikke usikre, men de krever mer sikkerhet enn andre vedlegg. Når du mottar et nivå 2-vedlegg, blir du bedt om å lagre vedlegget på en disk. Du kan ikke åpne vedlegget i e-postmeldingen. Som standard er ingen filtyper tilordnet denne gruppen. Du kan imidlertid legge til filtyper i nivå 2-listen.

Obs!  Du kan bare endre listen over filer som inkluderes i nivå 2-kategorien, hvis du bruker Outlook i et Exchange-miljø, og hvis e-posten leveres til en Exchange-postboks. Disse endringene må gjøres av en administrator.

Andre vedlegg

Når du forsøker å åpne et annet vedlegg enn vedlegg i listene over usikre vedlegg eller nivå 2-vedlegg, blir du bedt om enten å åpne filen direkte eller lagre den på en disk. Når du blir spurt, kan du velge å slå av fremtidige spørsmål for den filtypen ved å fjerne merket for Be alltid om bekreftelse før denne typen filer åpnes.

Obs!  Hvis et program assosierer seg med en ny filtype, blir den filtypen behandlet som et annet vedlegg til du legger til filtypen i listen over usikre vedlegg. Hvis du for eksempel installerer et program på datamaskinen som bruker filer med filtypen XYZ, åpner og kjører det nye programmet vedlegget når du åpner et vedlegg som har filtypen XYZ. Som standard er ikke filtypen XYZ på listen over usikre vedlegg eller nivå 2-vedlegg. Den behandles derfor som en annen filtype. Hvis du vil at vedlegg med filtypen XYZ skal behandles som usikre, må du legge til filtypen XYZ i listen over usikre filtyper.
Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
284414 Mottakeren får feilmeldingen "Outlook sperret tilgangen til følgende vedlegg som kan være usikre" når du sender en e-postmelding som inneholder en snarvei til en fil i Outlook (denne artikkelen kan være på engelsk)
Hvis du vil ha mer informasjon om registernøkkelen Level1Add, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
312834 Level1Add-registernøkkelen mangler fra Outlook 2002 (denne artikkelen kan være på engelsk)
Hvis du vil ha mer informasjon om blokkerte vedlegg i Outlook, kan du gå til følgende webområde for Microsoft:
Egenskaper

Artikkel-ID: 829982 – Forrige gjennomgang: 05/13/2010 17:04:34 – Revisjon: 9.0

 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003 med Business Contact Manager
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • kbresolve kbemail kbprb KB829982
Tilbakemelding