Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Informasjon om Vedleggsbehandling i Microsoft Windows

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Midlertidige løsninger når du ikke kan laste ned en fil eller et program
Mange får problemer når de prøver å laste ned en fil eller et program fra Internett. Dette kan være forårsaket av en rekke årsaker. Her gir vi to generelle løsninger som du kan prøve hvis du får en feil om at nedlastingen er blokkert, eller hvis du får meldingene Virussøket mislyktes eller Virus oppdaget.

Kontroller at alternativet Nedlasting av filer er aktivert i innstillingene for Internett-sikkerhet

Du kan ikke laste ned en fil hvis alternativet Nedlasting av filer er deaktivert i innstillingene for Internett-sikkerhet. Følg denne fremgangsmåten for å kontrollere Internett-sikkerhetsinnstillingene:
 1. Start vinduet Egenskaper for Internett.
  Windows 7
  1. Klikk Start, klikk Alle programmer og åpne deretter mappen Tilbehør.
  2. Klikk Kjør.
  3. Skriv inn inetcpl.cpl, og klikk OK.
  Windows 8
  1. I oppstartsskjermbildet skriver du inn inetcpl.cpl, og trykker deretter Enter.
 2. Klikk kategorien Sikkerhet i vinduet Egenskaper for Internett, klikk sonen Internett (globusikonet) og klikk deretter knappen Egendefinert nivå.
 3. I vinduet Sikkerhetsinnstillinger ruller du ned til Nedlastinger > Filnedlasting.
 4. Klikk for å velge Aktivere.
 5. Bla videre nedover listen til Diverse > Laster programmer og usikre filer.
 6. Klikk for å velge Ledetekst (anbefalt).
 7. Klikk OK.

Midlertidig deaktivere virusskanning i Registerredigering 

Du kan få feilmeldingen Virussøket mislyktes eller Virus oppdaget når du prøver å åpne eller lagre en fil eller et program fra Internett. I de fleste tilfeller er det ikke forårsaket av Windows-operativsystemet, men av antivirus-programmet. Hvis du er sikker på at kilden du prøver å åpne er sikker og klarert, kan du prøve følgende løsning for å deaktivere virusskanningen midlertidig, og deretter aktivere virusskanningen umiddelbart etter at du har fullført nedlastingen av programmet eller filen. Du må være svært forsiktig med å bruke denne løsningen. Ellers kan du bli utsatt for virusangrep. 
 1. Start Registerredigering.
  Windows 7
  1. Klikk Start, klikk Alle programmer og åpne deretter mappen Tilbehør.
  2. Klikk Kjør.
  3. Skriv inn regedit.exe, og klikk deretter OK.
  Windows 8
  1. I oppstartsskjermbildet skriver du inn regedit.exe, og trykker deretter Enter.

 2. Finn følgende registerundernøkler: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments

  Hvis du ikke ser undernøkkelen Vedlegg, kan du opprette den ved å høyreklikke Policyer, velge Ny, klikke Nøkkel og deretter skrive inn Vedlegg som nøkkelnavnet.
  Registerundernøkkelen for vedlegg
 3. Høyreklikk Vedlegg, velg Ny, og klikk deretter DWORD-verdi (32-biters).
 4. Skriv inn ScanWithAntiVirus som verdinavn, og trykk deretter Enter.
 5. Høyreklikk den nye DWORD-verdien ScanWithAntiVirus, og klikk deretter Endre.
 6. I boksen Verdidata skriver du inn 1, og klikker deretter OK.
  Verdien for ScanWithAntiVirus
 7. Avslutt Registerredigering.
 8. Logg av og logg på Windows for at endringen skal tre i kraft.
 9. Åpne eller lagre programmet eller filen som ikke fungerte tidligere.
Obs! Vi foreslår at du endrer verdien til undernøkkelen ScanWithAntiVirus til 3 for å aktivere virusskanningen rett etter at du åpner helt eller lagrer programmet eller filen.

Mer informasjon

Introduksjon av Vedleggsbehandling

Vedleggsbehandling er inkludert i Windows for å bidra til å beskytte datamaskinen mot usikre vedlegg som du mottar med e-postmeldinger, og mot usikre filer du lagrer fra Internett. 

Hvis Vedleggsbehandling identifiserer et vedlegg som kan være usikkert, hindrer Vedleggsbehandling deg fra å åpne filen, eller du blir advart før du åpner filen. Følgende forhold bestemmer om du blir forhindret fra å åpne filen eller om du blir advart før du åpner filen:
 • Typen program du bruker.
 • Filtypen du laster ned eller prøver å åpne.
 • Sikkerhetsinnstillingene for sonen for webinnhold du laster ned filen fra.

  Obs! Du kan konfigurere sonene for webinnhold i Microsoft Internet Explorer i kategorien Sikkerhet. Hvis du vil vise sonene for webinnhold, klikker du Verktøy, Alternativer for Internett og deretter kategorien Sikkerhet. Følgende er de fire sonene for webinnhold:
  • Internett
  • Lokalt intranett
  • Klarerte områder
  • Begrensede områder
Vedleggsbehandling bruker APIen IAttachmentExecute til å finne filtypen og filtilknytningen, og til å bestemme hvilken handling som passer best.

Microsoft Outlook Express, Microsoft Windows Messenger, Microsoft MSN Messenger og Microsoft Internet Explorer bruker Vedleggsbehandling til å håndtere e-postvedlegg og Internett-nedlastinger.

Vedleggsbehandling klassifiserer filer du mottar eller laster ned, basert på filtypen og filetternavnet. Vedleggsbehandling klassifiserer filtyper som høy risiko, middels risiko og lav risiko. Når du lagrer filer på harddisken fra et program som bruker Vedleggsbehandling, lagres også informasjonen om webinnholdssonen for filen sammen med filen. Hvis du for eksempel lagrer en komprimert fil (*.zip) som er vedlagt en e-postmelding, på harddisken, lagres også informasjonen om sonen for webinnhold når du lagrer den komprimerte filen. Når du prøver å pakke ut innholdet fra den komprimerte filen eller prøver å kjøre en fil, mislykkes forsøket. Informasjonen om webinnholdssonen lagres bare sammen med filene hvis harddisken bruker NTFS-filsystemet.

Du kan åpne en blokkert fil fra en kjent kilde hvis du ønsker det. Gjør følgende for å åpne en blokkert fil:
 1. Høyreklikk den blokkerte filen, og klikk deretter Egenskaper.
 2. Klikk Fjern blokkering i kategorien Generelt.

Filtyper med høy risiko
Når du prøver å laste ned eller åpne en fil fra et webområde som er i sonen for begrenset webinnhold, kan du få en melding som angir at filen er blokkert.

Når du prøver å åpne filtyper med høy risiko fra områder som hører til Internett-sonen for webinnhold, kan du få en varselmelding, men det kan hende du likevel kan åpne disse filtypene.

Filtypene som Vedleggsbehandling merker som høy risiko, omfatter følgende:
 • .ade
 • .adp
 • .app
 • .asp
 • .bas
 • .bat
 • .cer
 • .chm
 • .cmd
 • .com
 • .cpl
 • .crt
 • .csh
 • .exe
 • .fxp
 • .hlp
 • .hta
 • .inf
 • .ins
 • .isp
 • .its
 • .js
 • .jse
 • .ksh
 • .lnk
 • .mad
 • .maf
 • .mag
 • .mam
 • .maq
 • .mar
 • .mas
 • .mat
 • .mau
 • .mav
 • .maw
 • .mda
 • .mdb
 • .mde
 • .mdt
 • .mdw
 • .mdz
 • .msc
 • .msi
 • .msp
 • .mst
 • .ops
 • .pcd
 • .pif
 • .prf
 • .prg
 • .pst
 • .reg
 • .scf
 • .scr
 • .sct
 • .shb
 • .shs
 • .tmp
 • .url
 • .vb
 • .vbe
 • .vbs
 • .vsmacros
 • .vss
 • .vst
 • .vsw
 • .ws
 • .wsc
 • .wsf
 • .wsh

Filtyper med middels risiko

Filtyper som Vedleggsbehandling ikke merker som høy eller lav risiko, merkes automatisk som middels risiko.

Når du åpner en fil med middels risiko fra Internett-sonen for webinnhold eller fra sonen for begrenset webinnhold, kan du få en varselmelding, men det kan hende du likevel kan åpne disse filtypene.

Filtyper med lav risiko

Vedleggsbehandling merker følgende filtyper som lav risiko bare når du åpner dem ved hjelp av Notisblokk. Hvis du knytter et annet program til denne filtypen, vurderes ikke filtypen lenger som lav risiko.  
 • .log
 • .text
 • .txt
Vedleggsbehandling merker følgende filtyper som lav risiko bare når du åpner dem ved hjelp av Microsoft Windows bilde- og faksbehandling:
 • .bmp
 • .dib
 • .emf
 • .gif
 • .ico
 • .jfif
 • .jpg
 • .jpe
 • .jpeg
 • .png
 • .tif
 • .tiff
 • .wmf
Obs! Hvis du knytter en filtype til Notisblokk eller Windows bilde- og faksbehandling, legges ikke filtypen til i listen over filtyper med lav risiko.

Konfigurere Vedleggsbehandling

Det finnes flere funksjoner i Vedleggsbehandling som kan konfigureres ved hjelp av gruppepolicy eller det lokale registeret.

Standard risikonivå for filvedlegg

Denne policyinnstillingen kan brukes til å administrere standard risikonivå for filtyper. Hvis du vil konfigurere risikonivået for filvedlegg fullt ut, må du kanskje også konfigurere klareringslogikken for filvedlegg:
 • Høy risiko
  Hvis vedlegget er på listen over filtyper med høy risiko og er fra den begrensede sonen, blokkeres brukeren fra å få tilgang til filen. Hvis filen er fra Internett-sonen, spørres brukeren før det gis tilgang til filen.
 • Middels risiko
  Hvis vedlegget er på listen over filtyper med middels risiko og er fra den begrensede sonen eller Internett-sonen, spørres brukeren før det gis tilgang til filen.
 • Lav risiko
  Hvis vedlegget er på listen over filtyper med lav risiko, spørres ikke brukeren før det gis tilgang til filen, uavhengig av filens soneinformasjon.
Hvis denne policyinnstillingen aktiveres, kan du spesifisere standard risikonivå for filtyper. Hvis denne policyinnstillingen deaktiveres, angis standard risikonivå som middels. Hvis du ikke konfigurerer denne policyinnstillingen, angis standard risikonivå som middels.
GruppepolicyRegisterundernøkkelRegisteroppføringOppføringsverdi
User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Attachment Manager
HKEY_CURRENT_USER\ Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Associations
DefaultFileTypeRisk
Høy (6150)
eller
Middels (6151)
eller

Lav (6152)
Obs! Standardverdien til registeroppføringen DefaultFileTypeRisk er middels (6151).

Ikke behold soneinformasjon i vedlegg

Denne policyinnstillingen lar deg administrere om filvedlegg som har informasjon om opprinnelsessonen, skal merkes. Disse sonene eller opprinnelsen er Internett, intranett og lokal. Denne policyinnstillingen er avhengig av et NTFS-filsystem for å fungere riktig. Det vil mislykkes uten feilmelding på systemer med FAT32. Hvis soneinformasjonen ikke beholdes, kan ikke de nødvendige risikovurderinger foretas. Hvis denne policyinnstillingen aktiveres, vil ikke merke filvedlegg merkes ved hjelp av tilknyttet soneinformasjon. Hvis denne policyinnstillingen deaktiveres, vil filvedlegg merkes ved hjelp av tilknyttet soneinformasjon. Hvis du ikke konfigurerer denne policyinnstillingen, vil filvedlegg merkes ved hjelp av tilknyttet soneinformasjon.
GruppepolicyRegisterundernøkkelRegisteroppføringOppføringsverdi
User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Attachment Manager
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments
SaveZoneInformation

aktivert (1)
eller

deaktivert (2)
Obs! Standardverdien til registeroppføringen DefaultFileTypeRisk er deaktivert (2).

Skjul mekanismer for å fjerne soneinformasjon

Denne policyinnstillingen lar deg administrere om brukere manuelt kan fjerne soneinformasjon fra et lagret filvedlegg ved å klikke Fjern blokkering i filens Egenskaper, eller ved å bruke avmerkingsboksen i dialogboksen Sikkerhetsadvarsel. Fjerning av soneinformasjon lar brukere åpne potensielt farlige filvedlegg som Windows har blokkert fra å bli åpnet. Hvis denne policyinnstillingen aktiveres, skjules avmerkingsboksen og knappen Fjern blokkering. Hvis policyinnstillingen deaktiveres, blir avmerkingsboksen og knappen Fjern blokkering vist. Hvis policyinnstillingen ikke konfigureres, blir avmerkingsboksen og knappen Fjern blokkering vist.
GruppepolicyRegisterundernøkkelRegisteroppføringOppføringsverdi
User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Attachment Manager
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments
HideZoneInfoOnProperties

deaktivert (0)
eller

aktivert (1)
Obs! Standardverdien til registeroppføringen
DefaultFileTypeRisk
er deaktivert (0).

Inkluderingsliste for filtyper med lav, middels og høy risiko

Disse policyinnstillingene lar deg konfigurere listen over filtyper med lav, middels og høy risiko. Filer på listen over filtyper med høy risiko går foran filer på listen over filtyper med middels og lav risiko. I tillegg er filtyper oppført i mer enn én inkluderingsliste. Hvis denne policyinnstillingen aktiveres, kan du opprette en liste over filtyper med lav, middels og høy risiko. Hvis denne policyinnstillingen deaktiveres, brukes en innebyd liste over filtyper. Hvis policyinnstillingen ikke konfigureres, brukes en innebygd liste over filtyper.
GruppepolicyRegisterundernøkkelRegisteroppføringOppføringsverdi
User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Attachment Manager
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Associations
HighRiskFileTypes

ModRiskFileTypes

LowRiskFileTypes

Klareringslogikk for filvedlegg

Denne policyinnstillingen lar deg konfigurere hvordan risikoen for filvedlegg avgjøres. Foretrekking av filhåndtereren angir at Windows skal bruke filhåndtererdata i stedet for filtypedata, f.eks. å stole på Notepad.exe, men ikke stole på tekstfiler (TXT-filer). Foretrekking av filtypen angir at Windows skal bruke filtypedata i stedet for filhåndtererdata, f.eks. ved å stole på tekstfiler (TXT-filer), uavhengig av filhåndtereren. Det mest restriktive alternativet er å bruke både filhåndterer- og filtypedata. Windows velger det mer restriktive alternativet, noe som fører til at brukere vil se flere bekreftelsesdialoger. Hvis policyinnstillingen aktiveres, kan du angi i hvilken rekkefølge Windows skal behandle risikodata. Hvis policyen deaktiveres, bruker Windows standard klareringslogikk, som foretrekker filhåndtereren i stedet for filtypen.
GruppepolicyRegisterundernøkkelRegisteroppføringOppføringsverdi
User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Attachment Manager
HKEY_CURRENT_USER\ Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments
UseTrustedHandlers

filtype (1)
eller
håndterer (2)
eller
begge (3)
Obs! Standardverdien til registeroppføringen
DefaultFileTypeRisk
er håndterer (2).

Varsle antivirusprogrammer ved åpning av vedlegg

Denne policyinnstillingen lar deg administrere hvordan registrerte antivirusprogrammer varsles. Hvis flere programmer er registrert, vil alle programmene bli varslet. Hvis det registrerte antivirusprogrammet utfører kontroller allerede ved tilgang, eller skanner filer når de kommer til datamaskinens e-postserver, er det ikke nødvendig med flere kall. Hvis denne policyen aktiveres, skanner det registrerte antivirusprogrammet den vedlagte filen når brukeren åpner filen. Hvis antivirusprogrammet mislykkes, kan ikke vedlegget åpnes. Hvis policyinnstillingen deaktiveres, blir ikke det registrerte antivirusprogrammet kalt når filvedlegg åpnes. Hvis policyen ikke konfigureres, blir ikke det registrerte antivirusprogrammet kalt når filvedlegg åpnes.
GruppepolicyRegisterundernøkkelRegisteroppføringOppføringsverdi
User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Attachment Manager
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments
ScanWithAntiVirus

deaktivert (1)
eller Valgfri (2) eller

aktivert (3)
Obs! Standardverdien til registeroppføringen DefaultFileTypeRisk er deaktivert (1). Når verdien er satt til Valgfri (2), kalles alle skannere selv etter at en av dem rapporterer en gjenkjenning.
Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
182569 Registerinnstillinger for sikkerhetssoner i Internet Explorer for avanserte brukere
windowsxpsp2 winxpsp2 xpsp2 AES Attachment Execution Services
Egenskaper

Artikkel-ID: 883260 – Forrige gjennomgang: 03/25/2014 20:23:00 – Revisjon: 5.0

Microsoft Windows XP Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows 7 Service Pack 1

 • kbdownload kbperformance kbsecurity kbvirus kbnetwork kbhowto kbinfo KB883260
Tilbakemelding
/html>