Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Samleoppdatering 2 for Microsoft Dynamics CRM 3.0 er tilgjengelig

Viktig Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan registeret kan modifiseres. Husk å ta sikkerhetskopi av registeret før du modifiserer det. Sørg for at du vet hvordan du skal gjenopprette registeret i tilfelle du skulle få problemer. Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetskopiering, gjenoppretting og modifisering av registeret, klikker du følgende artikkelnummer for å se artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
322756 Slik tar du sikkerhetskopi av og gjenoppretter registret i Windows XP og Windows Vista
INNLEDNING
Denne artikkelen beskriver detaljene om samleoppdatering 2 for Microsoft Dynamics CRM 3.0. Artikkelen beskriver også hurtigreparasjonene og oppdateringene som er inkludert i samleoppdatering 2 for Microsoft Dynamics CRM 3.0.
Mer informasjon

Versjonsnumre og filnavn

Versjonsnummeret for samleoppdatering 2 for Microsoft Dynamics CRM 3.0 er 3.0.5300.1561. Dette versjonsnummeret er versjonsnummeret for Microsoft Dynamics CRM 3.0-klienten for Microsoft Office Outlook Det er også versjonsnummeret for Microsoft Dynamics CRM-serveren. Filnavnene for samleoppdateringspakkene er følgende:
 • CRM3.0-KB927751-Server-ENU.exe
 • CRM3.0-KB927751-Client-ENU.exe
Obs! Plassholderen ENU representerer forkortelsen av språkversjonen du laster ned og installerer.

Samleoppdatering 1 for Microsoft Dynamics CRM 3.0

Samleoppdatering 2 inneholder alle reparasjonen som er inkludert i samleoppdatering 1 for Microsoft Dynamics CRM 3.0. Hvis du vil ha mer informasjon om samleoppdatering 1 for Microsoft Dynamics CRM 3.0, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
922815 Samleoppdatering 1 for Microsoft Dynamics CRM 3.0 er tilgjengelig

Informasjon om fjerning

Du kan ikke fjerne samleoppdatering 2. Du må derfor ta sikkerhetskopi av følgende databaser før du installerer samleoppdatering 2:
 • Organisasjonsnavn_MSCRM
 • Organisasjonsnavn_Metabase

Forutsetninger for installasjon av hurtigreparasjoner etter samleoppdatering 2

Samleoppdatering 2 etablerer en ny kodegrunnlinje. Du må derfor ha samleoppdatering 2 installert før du installerer hurtigreparasjoner som blir tilgjengelige etter samleoppdatering 2.

Verktøyene for utbedring av sommertid

Samleoppdatering 2 inneholder verktøyene for utbedring av sommertid som er beskrevet i Microsoft Knowledge Base-artikkel 925874 og 932984. Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
925874 En oppdatering for endringene i sommertid for år 2007 er tilgjengelig for Microsoft Dynamics CRM 3.0 og for Microsoft Dynamics CRM 3.0-klienten for Outlook
932984 Slik gjør du endringer i sommertid for år 2007 ved hjelp av veiviseren for oppdatering av tidssoner for Microsoft Dynamics CRM 3.0
Hvis du ikke har kjørt veiviseren for oppdatering av tidssoner i Microsoft Dynamics CRM 3.0, som beskrevet i Microsoft Knowledge Base-artikkel 932984, anbefaler vi at du kjører denne veiviseren. Hvis entitetene i Microsoft Dynamics CRM inneholder datostempler eller tidsstempler, vil disse entitetene da bli riktig korrigert for sommertid.

Oppdatering for hjelpefilene for Microsoft Dynamics CRM

Vi anbefaler at du installerer den nyeste oppdateringen for hjelpefilene for Microsoft Dynamics CRM. Hvis du vil ha mer informasjon om oppdateringen for hjelpefilene for Microsoft Dynamics CRM, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
921467 En oppdatering for de elektroniske hjelpefilene for Microsoft CRM 3.0 ble utgitt 5. juli 2006
Hvis du vil anskaffe den nyeste oppdateringen for hjelpefilene, går du til følgende Microsoft-webområde:

Kinesisk og japansk versjon

Det er planlagt samleoppdateringer for følgende versjoner av Microsoft Dynamics CRM 3.0:
 • Kinesisk (forenklet)
 • Japansk

Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition for Service Providers

Det er planlagt samleoppdateringer for Microsoft Dynamics CRM 3.0 Professional Edition for Service Providers.

Microsoft Dynamics CRM-klient for Microsoft Office Outlook Compatibility Update

Samleoppdatering 2 er kompatibel med Microsoft Dynamics CRM-klient for Microsoft Office Outlook Compatibility Update. Samleoppdatering 2 gir imidlertid ikke kompatibilitet mellom Microsoft Dynamics CRM 3.0-klienten for Outlook og følgende programmer:
 • Windows Vista
 • 2007 Microsoft Office-programmer

Hvis du vil ha mer informasjon om Microsoft Dynamics CRM 3.0-klienten for Outlook og kompatibilitet med Windows Vista og 2007 Office-programmer, se Microsoft Dynamics CRM-klient for Outlook Compatibility Update. Klientpakkene i samleoppdatering 2 inneholder reparasjoner for Microsoft Dynamics CRM-klienten for Outlook Compatibility Update hvis klienten allerede er installert.

Du kan laste ned Microsoft Dynamics CRM-klienten for Outlook Compatibility Update fra følgende Microsoft-webområde:

Nøkkelproblemer som er rettet opp i samleoppdatering 2 for Microsoft Dynamics CRM 3.0

Samleoppdatering 2 inneholder reparasjoner for nøkkelproblemene som er beskrevet i følgende Microsoft Knowledge Base-artikler:
918990 Du opplever tidsavbrudd eller treg ytelse etter at du har endret en sikkerhetsrolle eller importert en tilpassingsfil i Microsoft Dynamics CRM 3.0
920135 Feilmelding når du prøver å importere en tilpassing til Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Den valgte tilpassingsfilen samsvarer ikke med det nødvendige tilpassingsfilskjemaet"
920859 Feilmelding når du sender en e-postmelding i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Du har ikke tilstrekkelige rettigheter til å få tilgang til Microsoft CRM-objektet eller utføre den forespurte operasjonen"
921065 Internet Information Services slutter å svare på en Microsoft Dynamics CRM 3.0-server
921235 Du opplever tidsavbrudd eller treg ytelse når du tilordner oppføringer på nytt fra én bruker til en annen i Microsoft Dynamics CRM 3.0
923281 Klienten slutter å svare når du prøver å jobbe frakoblet eller kjøre funksjonen Synkroniser Outlook med CRM på Microsoft CRM-klienten for Outlook"
925437 Feilmelding når du sender en e-postmelding fra webklienten for Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Utilstrekkelige tillatelser"
925505 Microsoft Outlook slutter å svare når du klikker en kommandoknapp på verktøylinjen for Microsoft Dynamics CRM
925874 En oppdatering for endringene i sommertid for år 2007 er tilgjengelig for Microsoft Dynamics CRM 3.0 og for Microsoft Dynamics CRM 3.0-klienten for Outlook
928272 Outlook lukkes uventet når du klikker Koble fra på Microsoft Dynamics CRM-klient for Outlook – bærbar datamaskin
929488 Feilmelding når du legger ved en DOCX-fil i en oppføring i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Feil ved opplasting av fil"
931270 Feilmelding når du bruker Microsoft Dynamics CRM-klienten for Microsoft Office Outlook: "Det har oppstått et problem, og Microsoft Office Outlook må lukkes. Vi beklager det inntrufne."
932984 Slik gjør du endringer i sommertid for år 2007 ved hjelp av veiviseren for oppdatering av tidssoner for Microsoft Dynamics CRM 3.0

Omfattende problemer som er rettet opp i samleoppdatering 2 for Microsoft Dynamics CRM 3.0

Samleoppdatering 2 inneholder reparasjoner for de omfattende problemene som er beskrevet i følgende Microsoft Knowledge Base-artikler:
894183 Feilmelding når du implementerer en PreCreate-oppkallshendelse for en entitet i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Serveren kan ikke lese forespørselen"
913275 Oppkallshendelsene PreSetState og PostSetState kjøres ikke når en bruker er deaktivert i Microsoft Dynamics CRM 3.0
915722 Du opplever tregere ytelse enn vanlig i Microsoft Dynamics CRM 3.0 når MSCRM-jobben Stored Procedure Priming kjører
917348 Du kan ikke konfigurere en relasjon i dialogboksen Relasjon: Forretningsforbindelse til forretningsforbindelse i Microsoft Dynamics CRM 3.0
917797 Kategorien Notater viser ikke tittelen på et notat i Microsoft Dynamics CRM 3.0
918745 En e-postmelding er feilaktig tilknyttet en markedsføringskampanje i Microsoft Dynamics CRM 3.0 når du sender en e-postmelding i Outlook
918786 En hurtigkampanje knytter et telefonnummer til kontakter som ikke har noe telefonnummer i Microsoft Dynamics CRM 3.0
918990 Du opplever tidsavbrudd eller treg ytelse etter at du har endret en sikkerhetsrolle eller importert en tilpassingsfil i Microsoft Dynamics CRM 3.0
919008 Oppføringene som er knyttet til en underordnet forretningsforbindelse, vises ikke når du setter alternativet Inkluder til Bare denne oppføringen, Relaterte oppføringer eller Alle tilknyttede oppføringer i Microsoft Dynamics CRM 3.0
919152 OnChange-hendelsen for et felt i et skjema forekommer ikke som forventet når du bruker skjemahjelperen til å fylle ut feltet i Microsoft Dynamics CRM 3.0
919177 Feilmelding når du prøver å åpne kategorien Tilordning i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Feil i spørringsverktøy. Ingen attributter."
919354 Du kan ikke opprette oppfølgingsaktiviteter fra et aktivitetsskjema i Microsoft Dynamics CRM 3.0 etter at du har installert hurtigreparasjon 912153
919419 Det opprettes dupliserte køelementer etter at du har mottatt en e-postmelding som ble sendt til en kø i Microsoft Dynamics CRM 3.0
920135 Feilmelding når du prøver å importere en tilpassing til Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Den valgte tilpassingsfilen samsvarer ikke med det nødvendige tilpassingsfilskjemaet"
920815 Du kan ikke sende en e-postmelding fra en annen brukerkonto når du bruker funksjonen Send direkte e-post i Microsoft Dynamics CRM 3.0
920859 Feilmelding når du sender en e-postmelding i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Du har ikke tilstrekkelige rettigheter til å få tilgang til Microsoft CRM-objektet eller utføre den forespurte operasjonen"
920929 Eieren av tilbudet, ordren eller fakturaen samsvarer ikke med eieren av salgsmuligheten når du legger til et tilbud, en ordre eller en faktura i en salgsmulighet i Microsoft Dynamics CRM 3.0
921065 Internet Information Services slutter å svare på en Microsoft Dynamics CRM 3.0-server
921235 Du opplever tidsavbrudd eller treg ytelse når du tilordner oppføringer på nytt fra én bruker til en annen i Microsoft Dynamics CRM 3.0
921261 Funksjonen E-post via utskriftsfletting fungerer ikke som forventet når du distribuerer en kampanjeaktivitet i Microsoft Dynamics CRM 3.0-klienten for Microsoft Office Outlook
921290 Fokus blir kanskje værende i oppslagsfeltet når du bruker skjemahjelperen til å velge en verdi for oppslagsfeltet i Microsoft Dynamics CRM 3.0
921621 Du kan opprette og sende en hurtigkampanje selv om du logge på Microsoft Dynamics CRM 3.0 som en bruker som ikke har rettigheter for kampanjeentiteten
921653 Microsoft Dynamics CRM-klienten for Outlook slutter å svare når du hever nivået for en e-postmelding
922530 Feilmelding når du prøver å opprette en salgsmulighet fra en kontakt i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Oppføringen du ber om, er ikke tilgjengelig for øyeblikket"
922662 Du kan ikke endre eller slette en kunderelasjon som er opprettet av en annen bruker i Microsoft Dynamics CRM 3.0
922807 Du kan ikke søke etter ord som ligger i Nøkkelord-boksen i Salgsmateriell-entiteten, når du bruker Avansert søk-funksjonen i Microsoft Dynamics CRM 3.0
922840 Feilmelding når du bytter visning for kalenderen i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Er i konflikt med en annen avtale i kalenderen"
922953 Egenskapsinformasjon mangler fra dialogboksen Egenskaper for <entitet> når du prøver å vise egenskapene for en entitet i Microsoft Dynamics CRM 3.0
923057 En kontakt eller et kundeemne blir ikke funnet når du bruker Fullt navn-feltet i Avansert søk-funksjonen i Microsoft Dynamics CRM 3.0
923071 Feilmelding når du jobber frakoblet på Microsoft Dynamics CRM-klient for Microsoft Office Outlook – bærbar datamaskin: "Dataene du har skrevet inn i ett eller flere felt, er for lange. Oppføringen vil bli lagret i CRM med avkortede data."
923074 Aktivitetslisten blir ikke sortert alfabetisk når du bruker Angående-kolonnen til å sortere listen i webapplikasjonen for Microsoft Dynamics CRM 3.0
923168 Feilmelding når du prøver å installere dataoverføringspakken for Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Installasjon av de nødvendige databasetabellene mislyktes"
923258 Egenskapen invariantname oppdages uventet når du tilpasser statuskodeattributtet for en entitet i Microsoft Dynamics CRM 3.0
923278 Skjemahjelperen viser ikke dataene når du oppretter en oppfølgingsaktivitet i Microsoft Dynamics CRM 3.0
923281 Klienten slutter å svare når du prøver å jobbe frakoblet eller kjøre funksjonen Synkroniser Outlook med CRM på Microsoft CRM-klienten for Outlook"
923387 Feilmelding når du viser en rapport i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Funksjonen: "Statisk utvalg av rapportlogger" støttes ikke i denne utgaven av Rapporteringstjenester."
923613 Hjelp er ikke tilgjengelig for Rapporter-mappen på Microsoft Dynamics CRM-klienten for Outlook
923818 Endringer i alternativet Funksjonalitetstype i en relasjonsentitet lagres ikke når du har importert tilpassinger i Microsoft Dynamics CRM 3.0
923999 Den eksporterte tilpassingsfilen inneholder ikke noe relasjonsfelt, selv om du setter kravnivået til Nødvendig for selskapet eller Anbefalt for selskapet for dette relasjonsfeltet i Microsoft Dynamics CRM 3.0
924105 Du kan ikke vise de relaterte oppføringene som er knyttet til en underordnet forretningsforbindelse, og som går over flere enn ett nivå i Microsoft Dynamics CRM 3.0
924309 Endringer i oppføringene Kø og Produkt gjenspeiles ikke etter at du har endret disse oppføringene frakoblet på Microsoft CRM-klient for Outlook – bærbar datamaskin
924343 Du kan oppleve treg ytelse når du flytter pekeren over elementer på en meny i Microsoft Dynamics CRM 3.0
924369 Feilmelding når du prøver å bruke en tilpasset oppslagsvisning i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Det har oppstått en feil. Kontakt systemansvarlig for mer informasjon. Feilkode: 0x80040248"
924371 Feilmelding når du kjører en rapport i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Det oppstod en uventet feil i rapportbehandlingen (rsInternalError)"
924383 Du kan ikke rulle gjennom en webdel-side på Microsoft Dynamics CRM 3.0-klienten for Outlook
924425 Websiden Tilgjengelige tidspunkt dukker sakte opp når du klikker Søk etter tilgjengelige tidspunkt på websiden Planlegg tjenesteaktivitet i Microsoft Dynamics CRM 3.0
924454 Feilmelding når du kjører en løsning som angir statusen for en forespørsel eller et svar for en entitet i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Denne metoden kan bare kalles i forbindelse med webtjenesteforespørsler"
924803 Feilmelding når du kjører funksjonen Synkroniser Outlook med CRM på Microsoft Dynamics CRM-klient for Outlook – stasjonær datamaskin: "Den påloggede brukeren har ikke tilstrekkelige sikkerhetstillatelser til å vise disse oppføringene eller utføre denne handlingen"
924879 Deaktiverte, egendefinerte entitetsoppføringer vises uventet i den tilknyttede visningen i Microsoft Dynamics CRM 3.0
924882 Du opplever flere problemer hvis listen over relasjoner er lengre enn én side når du prøver å vise salgsmulighetsrelasjoner i Microsoft Dynamics CRM 3.0
924896 Feilmelding hvis du prøver å merke to rader i visningsbehandlingen i Avansert søk-funksjonen eller i Tilpassing-funksjonen i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Ingen tilgang"
924997 En oppkallshendelse kjøres ikke som forventet når oppkallshendelsen forekommer på grunn av en arbeidsflytregel i Microsoft Dynamics CRM 3.0
925163 Delingsrettighetene for den underordnede oppføringen mangler når du har slått sammen to oppføringer som inneholder ulike delingsrettigheter i Microsoft Dynamics CRM 3.0
925233 Verdien for egenskapen Searchable blir ikke importert når du importerer tilpassinger som inneholder egenskapen Searchable i Microsoft Dynamics CRM 3.0
925437 Feilmelding når du sender en e-postmelding fra webklienten for Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Utilstrekkelige tillatelser"
925473 Du kan vise dataene for alle systembrukere når du klikker Søk etter tilgjengelige tidspunkt i dialogboksen Planlegg tjenesteaktivitet i Microsoft Dynamics CRM 3.0
925505 Microsoft Outlook slutter å svare når du klikker en kommandoknapp på verktøylinjen for Microsoft Dynamics CRM
925532 Feilmelding når du sporer en e-postmelding i rikt tekstformat på Microsoft Dynamics CRM-klienten for Outlook: "Det oppstod en feil under forfremmelse av dette elementet til Microsoft CRM"
925536 Feilmelding når du går gjennom resultatene av en visning som inneholder en kolonne som har ntext-typen: "Det oppstod en SQL Server-feil. Kontakt systemansvarlig for mer informasjon. Feilkode: 0x80044150"
925540 Feilmelding når du prøver å vise den andre siden med e-postaktiviteter i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Ugyldig argument"
925541 Du kan velge tilbud i Oppføringstype-listen selv om du har lesetilgang til tilbud i Microsoft Dynamics CRM 3.0
925780 Adresseboktjenesten for Microsoft Dynamics CRM-klienten for Outlook kan bruke flere timer på synkroniseringen hvis det er mange oppføringer i entitetene i Microsoft Dynamics CRM 3.0
925874 En oppdatering for endringene i sommertid for år 2007 er tilgjengelig for Microsoft Dynamics CRM 3.0 og for Microsoft Dynamics CRM 3.0-klienten for Outlook
926009 Du får en feilmelding når du legger til et medlem i en markedsføringsliste på Microsoft Dynamics CRM-klienten for Outlook
926162 HTML-koden vises i stedet for enkelte spesialtegn i emnelinjen i en e-postmelding når du bruker funksjonen Send direkte e-post i Microsoft Dynamics CRM 3.0
926581 En arbeidsflytprosess som bruker dynamiske datafelt for datoen, kan ikke hente datoen i Microsoft Dynamics CRM 3.0
926811 Outlook slutter å svare når du tilordner én eller flere oppgaver til en annen bruker på Microsoft Dynamics CRM-klient for Outlook – bærbar datamaskin
927114 En handling kjøres ikke når du oppretter en arbeidsflytregel som bruker alternativet Vent på tidtaker til å utføre handlingen i Microsoft Dynamics CRM 3.0
927205 Det vises et rødt spørsmålstegn i stedet for Kunde-ikonet for en forretningsforbindelse eller en kontakt i dialogboksen Tilfelle: Nytt i Microsoft Dynamics CRM 3.0
927206 En liste over oppføringer som inneholder finske eller norske tegn, sorteres ikke som forventet i Microsoft Dynamics CRM 3.0
927207 E-postvedlegg har feil innholdstypedeklarasjoner når du sender en e-postmelding til en ekstern adresse i Microsoft Dynamics CRM
927667 Websiden Importer tilpassinger lukkes ikke som forventet når du prøver å importere tilpassinger i Microsoft Dynamics CRM 3.0 etter at du har installert Internet Explorer 7
927854 Du kan oppleve treg ytelse når du prøver å laste inn skjemaer i Microsoft Dynamics CRM 3.0
927875 Feilmelding når du prøver å slå sammen oppføringer i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Det har oppstått en feil"
928272 Outlook lukkes uventet når du klikker Koble fra på Microsoft Dynamics CRM-klient for Outlook – bærbar datamaskin
928463 En e-postmelding sendes ikke til en forretningsforbindelse når du bruker kommandoen Send direkte e-post i Microsoft Dynamics CRM 3.0
928593 Feilmelding når du importerer en tilpassing på nytt til Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Den valgte tilpassingsfilen samsvarer ikke med det nødvendige tilpassingsfilskjemaet"
928958 Feilmelding når du slår sammen to forretningsforbindelser eller kontakter i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Det finnes allerede en oppføring med disse verdiene. Det kan ikke opprettes en duplikatoppføring."
929082 Oppdatering av Microsoft Dynamics CRM 3.0 for forsøket med sommertid i vest-Australia er tilgjengelig
929147 Kontaktene du la til i kategorien Andre kontakter for et tilbud eller en ordre, mangler når du har slått sammen kontakter i Microsoft Dynamics CRM 3.0
929148 En standardverdi fylles ikke ut i et valglistefelt når du oppretter en oppfølgingsaktivitet i Microsoft Dynamics CRM 3.0
929350 Du kan ikke vise CRM-sporede e-postmeldinger i Microsoft Dynamics CRM 3.0 når du har installert hurtigreparasjon 917277
929421 Avgiften blir ikke medregnet når samlet beløp for et salgsmulighetsprodukt beregnes i Microsoft Dynamics CRM 3.0
929488 Feilmelding når du legger ved en DOCX-fil i en oppføring i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Feil ved opplasting av fil"
929634 Når du har oppgradert Microsoft CRM 1.2 til Microsoft Dynamics CRM 3.0, kan du ikke gi nytt navn til eller slette egendefinerte attributter som har utvidede tegn i skjemanavnene
929692 Enkelte brukere kan fortsatt legge til nye kontakter i en oppføring etter at du har deaktivert oppføringen i Microsoft Dynamics CRM 3.0
929904 Feilmelding når du prøver å sende en e-postmelding som inneholder vedlegg, i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Serveren kan ikke behandle forespørselen" eller "Ekstern komponent har registrert et unntak"
931270 Feilmelding når du bruker Microsoft Dynamics CRM-klienten for Microsoft Office Outlook: "Det har oppstått et problem, og Microsoft Office Outlook må lukkes. Vi beklager det inntrufne."
931996 Feilmelding når du oppdaterer en e-postaktivitet i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Tidsavbrudd for SQL Server er utløpt"
932984 Slik gjør du endringer i sommertid for år 2007 ved hjelp av veiviseren for oppdatering av tidssoner for Microsoft Dynamics CRM 3.0
933064 Feilmelding når du klikker en relatert entitet i et skjema for egendefinerte entiteter i den tyrkidske versjonen av Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Bir hata olustu. Daha fazla bilgi icin system yöneticinize basvurun"
934738 Feilmelding når du redigerer et notat etter å ha installert hurtigreparasjon 917797 i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Feil på siden"
938238 Du kan lese aktivitetene for en forretningsforbindelse selv om du ikke har tilgang til forretningsforbindelsen i Microsoft Dynamics CRM 3.0

Hurtigreparasjoner og oppdateringer du må aktivere eller konfigurere manuelt

Samleoppdatering 2 inneholder hurtigreparasjoner og oppdateringer du må aktivere eller konfigurere manuelt. Disse hurtigreparasjonene og oppdateringene er beskrevet i Microsoft Knowledge Base-artiklene nedenfor.

Hurtigreparasjoner i samleoppdatering 1 som du må aktivere eller konfigurere manuelt

Obs! Hvis du tidligere har installert samleoppdatering 1 og har aktivert disse hurtigreparasjonene og oppdateringene manuelt, trenger du ikke å aktivere dem manuelt etter at du har installert samleoppdatering 2.
911022 Du kan ikke forhindre brukere i å skrive ut data i Microsoft CRM 3.0 eller eksportere data fra Microsoft CRM 3.0 til Microsoft Excel
911520 E-postaktiviteter blir ikke automatisk sendt til mottakerne når du distribuerer e-postaktiviteter for en kampanje i Microsoft Dynamics CRM
912061 Enkelte felt er ikke tilgjengelige som søkekriterier når du bruker Avansert søk i Microsoft Dynamics CRM 3.0
912153 Når du oppretter en oppfølgingsaktivitet for kampanjesvar eller en oppfølgingsaktivitet for tjeneste i Microsoft Dynamics CRM, blir ikke Kunde-feltet automatisk fylt ut med det opprinnelige navnet på forretningsforbindelse
913645 Feltene Overordnet forretningsforbindelse og Overordnet kunde er utilgjengelige når du prøver å masseredigere mange kontaktoppføringer eller mange forretningsforbindelsesoppføringer i Microsoft Dynamics CRM 3.0
917098 Du kan ikke gi nytt navn til en kampanjeentitet eller entitetsattributtene i Microsoft Dynamics CRM 3.0
917545 Feilmelding når du prøver å vise servicekalenderen i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Et ubehandlet unntak ble generert under kjøring av gjeldende webforespørsel"
919534 Microsoft Outlook-skjemaer vises i stedet for de forventede Microsoft Dynamics CRM 3.0-webskjemaene i Microsoft Dynamics CRM 3.0-klienten for Outlook

Hurtigreparasjoner i samleoppdatering 2 som du må aktivere eller konfigurere manuelt

919419 Det opprettes dupliserte køelementer etter at du har mottatt en e-postmelding som ble sendt til en kø i Microsoft Dynamics CRM 3.0
923818 Endringer i alternativet Funksjonalitetstype i en relasjonsentitet lagres ikke når du har importert tilpassinger i Microsoft Dynamics CRM 3.0
925473 Du kan vise dataene for alle systembrukere når du klikker Søk etter tilgjengelige tidspunkt i dialogboksen Planlegg tjenesteaktivitet i Microsoft Dynamics CRM 3.0
925780 Adresseboktjenesten for Microsoft Dynamics CRM-klienten for Outlook kan bruke flere timer på synkroniseringen hvis det er mange oppføringer i entitetene i Microsoft Dynamics CRM 3.0
917348 Du kan ikke konfigurere en relasjon i dialogboksen Relasjon: Forretningsforbindelse til forretningsforbindelse i Microsoft Dynamics CRM 3.0
929634 Når du har oppgradert Microsoft CRM 1.2 til Microsoft Dynamics CRM 3.0, kan du ikke gi nytt navn til eller slette egendefinerte attributter som har utvidede tegn i skjemanavnene
921235 Du opplever tidsavbrudd eller treg ytelse når du tilordner oppføringer på nytt fra én bruker til en annen i Microsoft Dynamics CRM 3.0
921065 Internet Information Services slutter å svare på en Microsoft Dynamics CRM 3.0-server

Slik får du tak i samleoppdateringen

Microsoft Dynamics CRM 3.0-server

Følgende fil er tilgjengelig for nedlasting fra Microsoft Download Center:

Last nedLast ned pakken CRM3.0-KB927751-Server-NOR.exe nå.

Utgivelsesdato: 25. juni 2007

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Slik får du tak i Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
Microsoft har skannet denne filen for virus. Microsoft brukte den mest oppdaterte programvaren for virussøk som var tilgjengelig på utgivelsesdatoen. Filen er lagret på sikkerhetsforbedrede servere som hjelper til med å hindre uautoriserte endringer i filen.

Microsoft Dynamics CRM 3.0-klient for Microsoft Office Outlook

Følgende fil er tilgjengelig for nedlasting fra Microsoft Download Center:

Last nedLast ned pakken CRM3.0-KB927751-Client-NOR.exe nå.

Utgivelsesdato: 25. juni 2007

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Slik får du tak i Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
Microsoft har skannet denne filen for virus. Microsoft brukte den mest oppdaterte programvaren for virussøk som var tilgjengelig på utgivelsesdatoen. Filen er lagret på sikkerhetsforbedrede servere som hjelper til med å hindre uautoriserte endringer i filen.

Forutsetninger

Du må ha Microsoft Dynamics CRM 3.0 installert for å installere denne samleoppdateringen.

Krav om omstart

Hvis du blir bedt om å starte datamaskinen på nytt, må du starte den på nytt etter at du har installert samleoppdateringen.

Filinformasjon

Den engelske versjonen av denne samleoppdateringen har filattributtene (eller nyere filattributter) som er oppført i tabellen nedenfor. Datoene og klokkeslettene for disse filene er oppført i Coordinated Universal Time (UTC). Når du viser filinformasjonen, blir dette gjort om til lokal tid. Du finner forskjellen mellom UTC og lokal tid ved hjelp av kategorien Tidssone i elementet Dato og klokkeslett i Kontrollpanel.

Microsoft Dynamics CRM 3.0-server

FilnavnFilversjonFilstørrelseDatoKlokkeslett
Action.jsGjelder ikke26 36714/03 200719.05
Activity.jsGjelder ikke8 59514/03 200719.05
Alllookups.xmlGjelder ikke18 68613/02 200723.59
Appgrid.cssGjelder ikke1 86914/03 200719.05
Appgrid.htcGjelder ikke11 81714/03 200719.05
Autoshow.htcGjelder ikke9 56914/03 200719.05
Blank.aspxGjelder ikke9814/03 200719.05
Category_followup.htcGjelder ikke6 96714/03 200719.05
Clientcontrol.htcGjelder ikke4 94614/03 200719.05
Controls.cssGjelder ikke3 17714/03 200719.05
Crmbulkmailservice.exe3.0.5300.15582 854 76015/03 200704.29
Crmcache.dll3.0.5300.1558301 41615/03 200704.29
Crmmetadatacache.dll3.0.5300.1558204 13615/03 200704.29
Crmnativeinteropproxy.dll3.0.5300.15583 422 05615/03 200704.31
Crmobjectmodel.dll3.0.5300.15586 759 78415/03 200704.31
Crmrichclientsync.dll3.0.5300.15583 157 35215/03 200704.29
Crmsecurity.dll3.0.5300.1558769 89615/03 200704.30
Crmworkflowservice.exe3.0.5300.15583 903 33615/03 200704.29
Customizations.xsdGjelder ikke54 36314/03 200719.05
Duration.htcGjelder ikke9 74514/03 200719.05
Edit.aspxGjelder ikke7 81514/03 200719.05
Fileupload.jsGjelder ikke1 40514/03 200719.05
Form.crm.htcGjelder ikke9 82514/03 200719.05
Global.jsGjelder ikke19 44814/03 200719.05
Grid.cssGjelder ikke1 76314/03 200719.05
Img.lu.htcGjelder ikke17 85414/03 200719.05
Invoice status detail.rdlGjelder ikke63 64414/03 200719.05
Invoice status.rdlGjelder ikke31 99614/03 200719.05
Listaction.jsGjelder ikke8 74814/03 200719.05
Lookupdialogsappgrid.jsGjelder ikke4 67714/03 200719.05
Manageattribute.aspxGjelder ikke12 75614/03 200719.05
Manageattribute.jsGjelder ikke15 56814/03 200719.05
Menu.htcGjelder ikke13 02614/03 200719.05
Microsoft.crm.application.components.application.dll3.0.5300.1558689 51215/03 200704.18
Microsoft.crm.application.components.core.dll3.0.5300.1558288 10415/03 200704.17
Microsoft.crm.application.components.platform.dll3.0.5300.1558370 02415/03 200704.19
Microsoft.crm.application.components.sdk.formcontrols.dll3.0.5300.155891 49615/03 200704.19
Microsoft.crm.application.components.strings.dll3.0.5300.1558726 37615/03 200704.17
Microsoft.crm.application.components.ui.dll3.0.5300.1558222 56815/03 200704.18
Microsoft.crm.application.pages.dll3.0.5300.1558968 04015/03 200704.17
Microsoft.crm.dll3.0.5300.1558382 31215/03 200704.17
Microsoft.crm.managedinterop.dll3.0.5300.155883 30415/03 200704.20
Microsoft.crm.metadataservice.dll3.0.5300.1558165 22415/03 200704.20
Microsoft.crm.objectmodel.dll3.0.5300.1558320 87215/03 200704.20
Microsoft.crm.platform.bulkoperationcontrolassembly.dll3.0.5300.155838 24815/03 200704.17
Microsoft.crm.platform.callout.manager.dll3.0.5300.155850 53615/03 200704.20
Microsoft.crm.platform.proxy.dll3.0.5300.15581 221 99215/03 200704.18
Microsoft.crm.platform.sdk.dll3.0.5300.1558247 14415/03 200704.18
Microsoft.crm.platform.server.dll3.0.5300.1558247 14415/03 200704.20
Microsoft.crm.scheduling.dll3.0.5300.1558308 58415/03 200704.18
Microsoft.crm.se.timezonesettings.exe3.0.5300.1558410 98415/03 200704.18
Microsoft.crm.se.timezoneupdate.admintool.dll3.0.5300.1558673 12815/03 200704.17
Microsoft.crm.se.timezoneupdate.timezoneupdatepatch.exe3.0.5300.155816 23215/03 200704.18
Microsoft.crm.setup.databaseinstaller.dll3.0.5300.155854 63215/03 200704.20
Microsoft.crm.tools.importexportpublish.dll3.0.5300.1558161 12815/03 200704.20
Microsoft.crm.tools.workflowlibrary.dll3.0.5300.1558275 81615/03 200704.18
Microsoft.crm.webservices.dll3.0.5300.1558456 04015/03 200704.17
Mscrm30manageaccountandcontactparentrelationships.exe3.0.5300.155871 01615/03 200704.18
Mscrmfastreassign.exe3.0.5300.155875 11215/03 200704.18
Mscrmrenameattributes.exe3.0.5300.155854 63215/03 200704.18
Notes.cssGjelder ikke80014/03 200719.05
Notes.htcGjelder ikke16 90921/03 200719.32
Notesprint.cssGjelder ikke45914/03 200719.05
Pkgutil.cmdGjelder ikke11323/03 200716.24
Popupmenu.jsGjelder ikke5 04314/03 200719.05
Print.cssGjelder ikke1 07814/03 200719.05
Print_dlg.aspxGjelder ikke8 82214/03 200719.05
Relatedinformation.htcGjelder ikke8 60714/03 200719.05
Sales pipeline.rdlGjelder ikke108 50614/03 200719.06
Select.htcGjelder ikke14 68014/03 200719.05
Service activity volume detail.rdlGjelder ikke100 12314/03 200719.06
Service activity volume.rdlGjelder ikke65 80614/03 200719.06
Sfautil.jsGjelder ikke40214/03 200719.05
Showusage.aspxGjelder ikke1 63714/03 200719.05
Showusage.jsGjelder ikke91214/03 200719.05
Stage.aspxGjelder ikke78814/03 200719.05
Startendduration.jsGjelder ikke9 73114/03 200719.05
Syscustutil.jsGjelder ikke5 83114/03 200719.05
Systemsettings.aspxGjelder ikke33 57914/03 200719.05
Table.dtm.htcGjelder ikke13 28814/03 200719.05
Util.jsGjelder ikke20 38114/03 200719.05
Viewmanager.jsGjelder ikke13 64614/03 200719.05
Workflow.dll3.0.5300.15584 126 05615/03 200704.29
Edit.aspxGjelder ikke4 57714/03 200719.05
Microsoft.crm.metadataservice.dll3.0.5300.1558165 22415/03 200704.19
Microsoft.crm.setup.databaseinstaller.dll3.0.5300.155854 63215/03 200704.20
Microsoft.crm.tools.importexportpublish.dll3.0.5300.1558161 12815/03 200704.19
Util.jsGjelder ikke1 52414/03 200719.05
Microsoft.crm.dll3.0.5300.1375 56017/11 200504.39
Microsoft.crm.managedinterop.dll3.0.5300.180 64817/11 200504.38
Microsoft.crm.objectmodel.dll3.0.5300.1318 21617/11 200504.39
Microsoft.crm.platform.callout.manager.dll3.0.5300.143 78417/11 200504.38
Microsoft.crm.platform.proxy.dll3.0.5300.11 219 33617/11 200504.39
Microsoft.crm.platform.sdk.dll3.0.5300.1244 48817/11 200504.39
Microsoft.crm.platform.server.dll3.0.5300.1244 48817/11 200504.39
Microsoft.crm.scheduling.dll3.0.5300.1305 92817/11 200504.39
Crmdbhotfix.dll3.0.5300.1605105 83228/03 200710.45
Kb911321_client.dll3.0.5300.155860 77615/03 200704.26
Kb911322_client.dll3.0.5300.155858 72815/03 200704.26
Kb913954_client.dll3.0.5300.155896 10415/03 200704.26
Kb914644_client.dll3.0.5300.155889 44815/03 200704.26
Kb914799_client.dll3.0.5300.155862 31215/03 200704.26
Kb915024_client.dll3.0.5300.155875 62415/03 200704.26
Kb915722_client.dll3.0.5300.1558106 85615/03 200704.26
Kb915799_client.dll3.0.5300.155863 84815/03 200704.26
Kb916629_client.dll3.0.5300.155875 11215/03 200704.26
Kb917098_client.dll3.0.5300.155997 64022/03 200715.36
Kb917109_client.dll3.0.5300.155861 28815/03 200704.26
Kb917536_client.dll3.0.5300.155883 81615/03 200704.26
Kb918990_client.dll3.0.5300.155869 48015/03 200704.26
Kb919008_client.dll3.0.5300.155890 98415/03 200704.26
Kb919429_client.dll3.0.5300.155863 33615/03 200704.26
Kb922807_client.dll3.0.5300.155865 89615/03 200704.26
Kb923057_client.dll3.0.5300.155878 69615/03 200704.26
Kb923074_client.dll3.0.5300.155862 31215/03 200704.26
Kb924105_client.dll3.0.5300.155891 49615/03 200704.26
Kb924371_client.dll3.0.5300.155892 00815/03 200704.26
Kb924882_client.dll3.0.5300.155865 89615/03 200704.26
Kb925163_client.dll3.0.5300.155869 48015/03 200704.26
Kb925473_client.dll3.0.5300.155869 99215/03 200704.26
Kb925874_client.dll3.0.5300.1558122 72815/03 200704.26

Microsoft Dynamics CRM 3.0-klient for Microsoft Office Outlook

FilnavnFilversjonFilstørrelseDatoKlokkeslett
Action.jsGjelder ikke26 36714/03 200719.05
Activity.jsGjelder ikke8 59514/03 200719.05
Alllookups.xmlGjelder ikke18 68613/02 200723.59
Appgrid.cssGjelder ikke1 86914/03 200719.05
Appgrid.htcGjelder ikke11 81714/03 200719.05
Autoshow.htcGjelder ikke9 56914/03 200719.05
Blank.aspxGjelder ikke9814/03 200719.05
Category_followup.htcGjelder ikke6 96714/03 200719.05
Clientcontrol.htcGjelder ikke4 94614/03 200719.05
Controls.cssGjelder ikke3 17714/03 200719.05
Crmaddin.dll3.0.5300.15581 182 56815/03 200704.30
Crmnativeinteropproxy.dll3.0.5300.15583 422 05615/03 200704.31
Crmobjectmodel.dll3.0.5300.15586 759 78415/03 200704.31
Crmoutlookproxy.dll3.0.5300.15581 405 28815/03 200704.29
Crmsecurity.dll3.0.5300.1558769 89615/03 200704.30
Customizations.xsdGjelder ikke54 36314/03 200719.05
Duration.htcGjelder ikke9 74514/03 200719.05
Edit.aspxGjelder ikke7 81514/03 200719.05
Form.crm.htcGjelder ikke9 82514/03 200719.05
Global.jsGjelder ikke19 42814/03 200719.05
Grid.cssGjelder ikke1 76314/03 200719.05
Img.lu.htcGjelder ikke17 85414/03 200719.05
Lookupdialogsappgrid.jsGjelder ikke4 67714/03 200719.05
Menu.htcGjelder ikke13 02614/03 200719.05
Microsoft.crm.application.components.application.dll3.0.5300.1558599 40015/03 200704.19
Microsoft.crm.application.components.core.dll3.0.5300.1558292 20015/03 200704.18
Microsoft.crm.application.components.platform.dll3.0.5300.1558410 98415/03 200704.20
Microsoft.crm.application.components.sdk.formcontrols.dll3.0.5300.155891 49615/03 200704.20
Microsoft.crm.application.components.strings.dll3.0.5300.1558726 37615/03 200704.18
Microsoft.crm.application.components.ui.dll3.0.5300.1558222 56815/03 200704.19
Microsoft.crm.application.outlook.offlinesync.dll3.0.5300.155883 30415/03 200704.18
Microsoft.crm.application.pages.dll3.0.5300.1558738 66415/03 200704.17
Microsoft.crm.dll3.0.5300.1558382 31215/03 200704.18
Microsoft.crm.managedinterop.dll3.0.5300.155883 30415/03 200704.20
Microsoft.crm.objectmodel.dll3.0.5300.1558320 87215/03 200704.21
Microsoft.crm.platform.callout.manager.dll3.0.5300.155850 53615/03 200704.20
Microsoft.crm.platform.server.dll3.0.5300.1558247 14415/03 200704.20
Notes.cssGjelder ikke80014/03 200719.05
Notes.htcGjelder ikke16 90921/03 200719.32
Notesprint.cssGjelder ikke45914/03 200719.05
Pkgutil.cmdGjelder ikke11323/03 200716.24
Popupmenu.jsGjelder ikke5 04314/03 200719.05
Print.cssGjelder ikke1 07814/03 200719.05
Print_dlg.aspxGjelder ikke8 82214/03 200719.05
Relatedinformation.htcGjelder ikke8 60714/03 200719.05
Select.htcGjelder ikke14 68014/03 200719.05
Sfautil.jsGjelder ikke40214/03 200719.05
Stage.aspxGjelder ikke78814/03 200719.05
Syncqueue.dll3.0.5300.1558396 13615/03 200704.29
Table.dtm.htcGjelder ikke13 28814/03 200719.05
Util.jsGjelder ikke1 52414/03 200719.05
Viewmanager.jsGjelder ikke13 64614/03 200719.05
Edit.aspxGjelder ikke4 57714/03 200719.05
Microsoft.crm.dll3.0.5300.1375 57617/11 200504.42
Microsoft.crm.managedinterop.dll3.0.5300.180 66417/11 200504.42
Microsoft.crm.objectmodel.dll3.0.5300.1318 23217/11 200504.42
Microsoft.crm.platform.callout.manager.dll3.0.5300.143 80017/11 200504.42
Microsoft.crm.platform.server.dll3.0.5300.1244 50417/11 200504.42
Mer informasjon

Kjente problemer

Tredjepartsprogrammer

Hvis du har installert et tredjepartsprogram som registrerer filen Microsoft.Crm.MetadataService.dll i den globale hurtigbuffersamlingen (GCA), kan du oppleve problemer med å lagre eller oppdatere en entitet eller et attributt i Microsoft Dynamics CRM når du har installert denne samleoppdateringen. Du kan oppleve dette problemet hvis du lagrer eller oppdaterer en entitet eller et attributt. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du løser dette problemet, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
934690 Feilmelding når du lagrer eller oppdaterer en entitet eller et attributt i Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Det har oppstått en feil. Kontakt systemansvarlig for mer informasjon."

Eksport og import av tilpasninger

Hvis tilpasninger eksporteres fra en Microsoft Dynamics CRM-server som har en samleoppdatering installert, kan du ikke importere tilpasningene til en Microsoft Dynamics CRM-server som ikke har samme samleoppdatering installert. Hvis du prøver å importere tilpasninger på denne måten, får du følgende feilmelding:
Den valgte skjemafilen samsvarer ikke med det forespurte formatet. Det har oppstått en feil i skjemavalideringen i linje 37977, posisjon 16.
Du må derfor verifisere at begge serverne har samme samleoppdatering installert når du overfører tilpasninger mellom to servere.

Slette de midlertidige Internett-filene

Du må kanskje slette de midlertidige Internett-filene når du har installert reparasjonene. Slik gjør du det:
 1. Start Windows Internet Explorer.
 2. Klikk Alternativer for InternettVerktøy-menyen, og klikk deretter Slett filer.

Feilmeldinger

Feilmelding 1

Advarsel Det kan oppstå alvorlige problemer hvis du modifiserer registeret feil ved bruk av registerredigering eller andre metoder. Disse problemene kan kreve at du installerer operativsystemet på nytt. Microsoft kan ikke garantere at slike problemer kan løses. Modifisering av registeret skjer på eget ansvar.

Når du installerer samleoppdatering 2 for Microsoft Dynamics CRM 3.0, kan du få følgende feilmelding:
Applikasjonen har generert et unntak som ikke kan håndteres. Prosess-ID 0x4f4 (1268), tråd-ID=0xe7c (3708).
Dette problemet er knyttet til sommertidsoppdateringen som er inkludert i samleoppdatering 2. Problemet forekommer på grunn av ett av følgende:

Årsak 1

En registernøkkel mangler. Denne registernøkkelen kreves av filen TimeZoneUpdatePatch.exe. Filen TimeZoneUpdatePatch.exe kjøres som en delprosess i installasjonen av samleoppdatering 2. Se Løsning 1 senere i denne delen.

Årsak 2

Filen TimeZoneUpdatePatch.exe spurte etter en ukjent registernøkkel. Filen TimeZoneUpdatePatch.exe kjøres som en delprosess i installasjonen av samleoppdatering 2. Se Løsning 2 senere i denne delen.

Obs! Tidssoner lagres på følgende sted i registret:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones

Løsning 1

 1. Kopier registernøkkelverdiene for tidssone til en tekstfil. Dette gjør du ved å skrive inn følgende kommando i et ledetekstvindu:
  REG QUERY "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones" /s | findstr /I "index software Dlt Std Display TZI" >TimeZoneRegInfo.txt
 2. Bruk den samme kommandoen på en annen Microsoft Dynamics CRM-server der samleoppdatering 2 er installert.
 3. Last ned filen Windiff.exe. Dette gjør du fra følgende Microsoft-webområde:
 4. Kjør Windiff-verktøyet for å sammenligne TimeZoneRegInfo.txt-filene.
 5. Sammenlign TimeZoneRegInfo.txt-filene for å finne ut hvilke tidssoner som mangler en indeksoppføring for en bestemt tidssone. Tidssoner som mangler en indeksoppføring, har verdien DWORD. Åpne registret, og skriv deretter inn riktig verdi. Du åpner registret ved å klikke Start, klikke Kjør og deretter skrive inn regedit.

Løsning 2

 1. Kopier registernøkkelverdiene for tidssone til en tekstfil. Dette gjør du ved å skrive inn følgende kommando i et ledetekstvindu:
  REG QUERY "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones" /s | findstr /I "index software Dlt Std Display TZI" >TimeZoneRegInfo.txt
 2. Bruk den samme kommandoen på en annen Microsoft Dynamics CRM-server der samleoppdatering 2 er installert.
 3. Last ned filen Windiff.exe. Dette gjør du fra følgende Microsoft-webområde:
 4. Kjør Windiff-verktøyet for å sammenligne TimeZoneRegInfo.txt-filene.
 5. Se etter ukjente tidssoner i filen TimeZoneRegInfo.txt for Microsoft Dynamics CRM-serveren der samleoppdatering 2 er installert. Følgende registernøkkel forhindrer for eksempel vellykket installasjon av samleoppdatering 2:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Jerusalem Standard Time
 6. Eksporter registernøkkelen for den ukjente tidssonen for å opprette en sikkerhetskopi. Dette gjør du ved å merke registernøkkelen og klikke EksportFil-menyen. Lagre registernøkkelen som en REG-fil.
 7. Start installasjonen av samleoppdatering 2 på nytt.
 8. Når samleoppdatering 2 er installert, angir du registernøkkelen for den ukjente tidssonen i registret. Gjør dette ved å dobbeltklikke filen du opprettet i trinn 6 tidligere i denne delen.

Feilmelding 2

Når du installerer samleoppdatering 2 på Microsoft Dynamics CRM-serveren, kan du få følgende feilmelding:
Installasjonen oppdaterte ikke databasen. Installasjonen av denne oppdateringen ble stoppet. Kontakt Kundestøtte.
Loggfilen for installasjonen kan også inneholde følgende feilmelding:
(Feil) Initialisering av databaseoppdatering mislyktes med koden 64541. Funksjon: CCompActionBase::ValidateDBUpdateInstall File: c:\bt\716\src\crmse\installer\mscrmcustom\ccompactionbase.cpp Linje: 758

Årsak

Dette problemet oppstår fordi Data Migration Framework er installert.

Løsning

Gjør følgende for å løse dette problemet:
 1. Klikk Start, velg Kontrollpanel, og dobbeltklikk deretter Legg til eller fjern programmer.
 2. Merk Microsoft Dynamics CRM Data Migration Framework i dialogboksen Legg til eller fjern programmer.
 3. Klikk Fjern.

Feilmelding 3

Når du prøver å installere samleoppdatering 2, får du følgende feilmelding:
Installasjonen oppdaterte ikke databasen. Installasjonen av denne oppdateringen ble stoppet. Kontakt Kundestøtte.
I tillegg logges følgende informasjon i filen KB927751_err.log på Microsoft Dynamics CRM-serveren:

(Diagnostikk) Kan ikke utføre CrmDbHfExecute for KB923057 (Feil) CHfHarness Update mislyktes med returverdi = 80040e31 Funksjon: CCrmDbHf::Update File: c:\bt\234\src\crmse\installer\mscrmcustom\crmdbhf.cpp Linje: 160 (Informasjon) ConfirmInstallation mislyktes.

Obs! Denne loggfilen ligger i %windir%-mappen. Dette er vanligvis C:\Windows-mappen.

Årsak 1

Dette problemet forekommer vanligvis fordi mange kontakter blir oppdatert i hurtigreparasjon 923057. Hurtigreparasjon 923057 er inkludert i samleoppdatering 2 for Microsoft Dynamics CRM 3.0.

Årsak 2

Dette problemet forekommer vanligvis hvis følgende betingelser er oppfylt:
 • Systemet har blitt oppgradert fra Microsoft CRM 1.2 til Microsoft Dynamics CRM 3.0.
 • Det ble opprettet egendefinerte felt i Microsoft Dynamics CRM 3.0 for uvanlige oppgaveaktivitetsfelt av en bestemt type i Microsoft CRM 1.2.
Disse feltenes tilstedeværelse forhindrer installasjon av hurtigreparasjon 913954. Hurtigreparasjon 913954 er inkludert i samleoppdatering 2 for Microsoft Dynamics CRM 3.0.

Løsning 1

Advarsel Det kan oppstå alvorlige problemer hvis du modifiserer registeret feil ved bruk av registerredigering eller andre metoder. Disse problemene kan kreve at du installerer operativsystemet på nytt. Microsoft kan ikke garantere at slike problemer kan løses. Modifisering av registeret skjer på eget ansvar.

Du løser dette problemet ved å øke DWORD-verdien for registeroppføringen HotfixDBTimeout. Du finner denne registeroppføringen i følgende registerundernøkkel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSCRM
Verdien du angir for DWORD-verdien, er avhengig av antallet kontakter i Microsoft Dynamics CRM-databasen. Du må imidlertid ikke sette verdien høyere enn desimalverdien 65535, ettersom samleoppdatering 2 ikke gjenkjenner desimalverdier over 65535. Gjør følgende for å endre DWORD-verdien for registernøkkelen HotfixDBTimeout:
 1. Klikk Start på Microsoft Dynamics CRM-serveren, klikk Kjør, skriv inn regedit, og klikk deretter OK.
 2. Klikk følgende registerundernøkkel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSCRM
  Gå til trinn 3 hvis registeroppføringen HotfixDBTimeout ikke finnes. Gå til trinn 5 hvis registeroppføringen HotfixDBTimeout finnes fra før.
 3. Velg NyRediger-menyen, og klikk deretter DWORD-verdi.
 4. Skriv inn HotfixDBTimeout, og trykk deretter ENTER.
 5. Høyreklikk HotfixDBTimeout, og klikk deretter Endre.
 6. Klikk Desimal under Grunnlag, skriv inn 65000 i Verdidata-boksen, og klikk deretter OK.

  Obs! Installasjoner av hurtigreparasjoner gjenkjenner bare desimalverdier mellom 0 og 65535. Verdien angir hvor mange sekunder programmet vil vente på svar på en spørring før du får feilmeldingen. Du kan la denne verdien stå når du har installert samleoppdatering 2.
 7. Klikk AvsluttFil-menyen for å gå ut av Registerredigering.
Hvis feilmeldingen vedvarer etter at du har fulgt fremgangsmåten for å endre DWORD-verdien for registeroppføringen HotfixDBTimeout, må du kanskje legge til eller endre DWORD-verdien for registeroppføringen OLEDBTimeout. Du finner denne registeroppføringen i følgende registerundernøkkel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\MSCRM
Slik gjør du det:
 1. Klikk Start på Microsoft Dynamics CRM-serveren, klikk Kjør, skriv inn regedit, og klikk deretter OK.
 2. Klikk følgende registerundernøkkel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSCRM
  Gå til trinn 3 hvis registeroppføringen OLEDBTimeout ikke finnes. Gå til trinn 5 hvis registeroppføringen OLEDBTimeout finnes fra før.
 3. Velg NyRediger-menyen, og klikk deretter DWORD-verdi.
 4. Skriv inn OLEDBTimeout, og trykk deretter ENTER.
 5. Høyreklikk OLEDBTimeout, og klikk deretter Endre.
 6. Klikk Desimal under Grunnlag, skriv inn 65000 i Verdidata-boksen, og klikk deretter OK.

  Obs! Verdien angir hvor mange sekunder programmet vil vente på svar på en spørring før du får feilmeldingen. Hvis DWORD-verdien for registeroppføringen OLEDBTimeout ikke er konfigurert, er standardtidsavbruddet 30 sekunder.
 7. Klikk AvsluttFil-menyen for å gå ut av Registerredigering.
 8. Installer samleoppdatering 2 for Microsoft Dynamics CRM på nytt på Microsoft Dynamics CRM-serveren.
 9. Tilbakestill verdien for registeroppføringen OLEDBTimeout til en verdi mellom 30 og 300.

  Obs! Når du har installert samleoppdatering 2, anbefaler vi at du tilbakestiller verdien for denne registernøkkelen til en desimalverdi mellom 30 og 300. Dette hjelper med å hindre ytelsesproblemer som skyldes at store verdier tillater at langvarige Microsoft SQL Server-spørringer fra Microsoft Dynamics CRM fortsetter uten å bli tidsavbrutt. Langvarige SQL Server-spørringer kan føre til at SQL Server blokkerer kjøring av andre spørringer.

Løsning 2

Du kan løse dette problemet ved å slette attributtene, hvis de ikke inneholder verdier. Slik gjør du det:
 1. Ta sikkerhetskopi av databasene MSCRM og Metabase.
 2. Start Microsoft Dynamics CRM, klikk Tilpasninger, klikk Oppgave, og klikk deretter Attributter.
 3. Slett følgende attributter:
  • CFIDirectionCode
  • CFIScheduledDurationMinutes
  • CFIStatusCode
  • CFDScheduledEnd
 4. Klikk Lagre, og klikk deretter Publiser for å slette attributtene fra Oppgave-entiteten.
 5. Prøv å installere samleoppdatering 2 for Microsoft Dynamics CRM.
Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon om terminologien for programvareoppdateringer, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
824684 Beskrivelse av standardterminologien som brukes til å beskrive oppdateringer av Microsoft-programvare
887283 Navngivningsstandarder for hurtigreparasjon og oppdateringspakke for CRM-programvare for Microsoft Business Solutions
SPE
Egenskaper

Artikkel-ID: 927751 – Forrige gjennomgang: 01/14/2008 15:30:39 – Revisjon: 7.1

Microsoft CRM 3.0, Microsoft CRM client for Microsoft Office Outlook

 • kbcrmv3c kbinfo atdownload kberrmsg kbmbsmigrate kbpubtypekc KB927751
Tilbakemelding