Jeg brukte verktøyet Diskopprydding i Windows Vista. Nå har jeg ikke tilgang til funksjonene hybrid hvilemodus og dvalemodus.

Problembeskrivelse
Etter at du bruker verktøyet Diskopprydding i Windows Vista kan du oppleve følgende symptomer:
  • Du ser ikke alternativet Dvalemodus under strømalternativene.
  • Når du bruker hvilemodus, gjenoppretter ikke datamaskinen innstillingene hvis strømmen brytes.
Hvis du vil ha oss til å løse dette problemet for deg, kan du gå til delen Løs det for meg. Hvis du vil heller vil løse dette problemet selv, kan du gå til delen La meg løse det selv.

Løs det for meg
Klikk koblingen Løs dette problemet for å løse dette problemet automatisk. Deretter klikker du Kjør i dialogboksen Filnedlasting og følger trinnene i denne veiviseren.
Nb! For å aktivere dvalemodusfilen må du minst ha like mye ledig plass på systemstasjonen din som du har fysisk minne i datamaskinen. Hvis du ikke har nok tilgjengelig ledig plass, vil du få følgende feilmelding når du kjører denne Løs det for meg-løsningen.
Denne løsningen gjelder ikke systemet ditt.


Nb! Veiviseren kan være på engelsk, men den automatiske løsningen fungerer også for andre språkversjoner av Windows.

Obs!  Hvis du ikke bruker datamaskinen som har problemet, kan du lagre den automatiske reparasjonen på en flash-stasjon eller på en CD, slik at du kan kjøre den på datamaskinen som har problemet.

Gå til delen "Løste dette problemet?" for å finne ut om problemet ble løst.
La meg løse det selv
Det kan oppstå problemer når verktøyet Diskopprydding deaktiverer dvalemodusfilen. Dvalemodusfilen må aktiveres for at funksjoenen hybrid hvilemodus og dvalemodus skal fungere i Windows Vista. Når dvalemodusfilen er deaktivert, og funksjonen hybrid hvilemodus er aktivert, og du deretter bruker funksjonen hybrid hvilemodus, lagres ingen sikkerhetskopier av programmer og åpne filer til harddisken. Når dvalemodusfilen er deaktivert vil heller ikke åpne programmer og filer gjenopprettes etter at datamaskinen startes på nytt hvis det oppstår strømbrudd mens datamaskinen er i hvilkemodus. Arbeid som ikke er lagret vil gå tapt.

Gjør følgende for å aktivere dvalemodusfunksjonen og funksjonen hybrid hvilemodus:
  1. Klikk Start startknappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Tilbehør.
  2. Høyreklikk Ledetekst, og klikk deretter Run as administrator.
    • Tillatelse for brukerkontokontroll Hvis du blir bedt om å angi et administratorpassord eller en bekreftelse, kan du skrive inn passordet eller klikke Fortsett.
  3. Skriv inn powercfg -h on, og trykk deretter ENTER.
Løste dette problemet?
Kontroller om problemet er løst. Hvis problemet er løst, er du ferdig med denne artikkelen. Hvis problemet ikke er løst, kan du kontakte kundestøtte.
fixit fix it
Egenskaper

Artikkel-ID: 928897 – Forrige gjennomgang: 09/25/2011 02:12:00 – Revisjon: 5.0

Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic Beta, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate

  • kbmsifixme kbfixme kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB928897
Tilbakemelding