Microsofts sikkerhetsveiledning: Utvidet beskyttelse for autentisering

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Kundestøtte for Windows Server 2003 opphørte 14. juli 2015

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows Server 2003 den 14. juli 2015. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

INNLEDNING
Microsoft har gitt ut sikkerhetsveiledning 973811. Hvis du vil se hele sikkerhetsveiledningen, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

Hjelp og støtte til denne sikkerhetsveiledningen

Hjemmebrukere kan få gratis støtte ved å henvende seg til sin lokale Microsoft-avdeling, og hjemmebrukere i USA og Canada kan også ringe brukerstøtte gratis på 1-866-PCSAFETY. Du finner kontaktopplysninger for den lokale Microsoft-avdelingen, som kan gi støtte i forbindelse med problemer med sikkerhetsoppdateringer, på det internasjonale Microsoft-webområdet for kundestøtte: Kunder i Nord-Amerika kan også få øyeblikkelig tilgang til ubegrenset gratis støtte via e-post eller ubegrenset personlig støtte via chat, ved å gå til følgende Microsoft-webområde: Bedriftskunder som trenger støtte til sikkerhetsoppdateringer, kan henvende seg til sin vanlige støttetjeneste.
Mer informasjon

Hvordan konfigurerer jeg .NET til å bruke utvidet beskyttelse for godkjenning?

Her er fremgangsmåten for å aktivere Utvidet beskyttelse for Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2, .NET Framework 3.0 Service Pack 2 og .NET Framework 3.5 SP1.

For .NET Framework 2.0 Service Pack 2 (Network Class Library)

Utvidet beskyttelse kan aktiveres ved [ angi egenskapene for HttpListener. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til følgende Microsoft MSDN-webområder: Hvis du bruker NegotiateStream, må du bruke tilsvarende Overloads av [Begin]AuthenticateAsServer og [Begin]AuthenticateAsClient: Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til følgende Microsoft MSDN-webområder:

I tillegg til anbefalingen på disse Microsoft-webområdene, følger du fremgangsmåten nedenfor:
 1. På klientsiden installerer du oppdateringen Utvidet beskyttelse for autentisering for SSPI (Security Support Provider Interface). Denne oppdateringen endrer SSPI slik at Windows-autentiseringen forbedres. I tillegg hindrer oppdateringen at legitimasjonen videresendes. Når du har installert oppdateringen, må du implementere registerinnstillingene som er beskrevet i artikkel 968389 i Microsoft Knowledge Base (KB), for å aktivere utvidet beskyttelse.Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  968389Utvidet beskyttelse for autentisering
 2. På serversiden installerer du oppdateringen Utvidet beskyttelse for autentisering for HTTP-protokollstakken.

For .NET Framework 2.0 Service Pack 2 (ASP.NET)

Det kreves ingen spesielle handlinger for å bruke utvidet beskyttelse.

For .NET Framework 3.0 Service Pack 2 (WCF)

Følg fremgangsmåten nedenfor for å aktivere funksjonen Utvidet beskyttelse for autentisering i WCF: Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
 1. På klientsiden installerer du oppdateringen Utvidet beskyttelse for autentisering for SSPI (Security Support Provider Interface). Denne oppdateringen endrer SSPI slik at Windows-autentiseringen forbedres. I tillegg hindrer oppdateringen at legitimasjonen videresendes. Når du har installert oppdateringen, må du implementere registerinnstillingene som er beskrevet i artikkel 968389 i Microsoft Knowledge Base (KB), for å aktivere utvidet beskyttelse.Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  968389Utvidet beskyttelse for autentisering
 2. På serversiden installerer du oppdateringen Utvidet beskyttelse for autentisering for HTTP-protokollstakken.
 3. Installer oppdateringen Utvidet beskyttelse for autentisering for IIS (Internet Information Services) når IIS er installert.

  Når du har installert oppdateringen, følger du instruksjonene i artikkel 973917 i KB, for å konfigurere utvidet beskyttelse i IIS.Hvis du vil ha mer informasjon om dette, kan du klikke følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
  973917Beskrivelse av oppdateringen som implementerer utvidet beskyttelse for godkjenning i Internet Information Services (IIS)
  970430 Beskrivelse av oppdateringen som implementerer utvidet beskyttelse for godkjenning i HTTP protokollstakker (http.sys)
 4. Bruk ExtendedProtectionPolicy-klassen i WCF til å representere policyen for utvidet beskyttelse, som serveren bruker for å validere innkommende klienttilkoblinger. Klassen kan bare brukes når Transport- eller TransportWithMessageCredential-modus er angitt for sikkerhetsmodus. Nedenfor vises en eksempelkode som viser konfigurasjonen i et bindingselement for en tjenestekonfigurasjonsfil:
  <binding>……………  <security mode="Transport">      <transport ……………>                 <extendedProtectionPolicy policyEnforcement ="WhenSupported"/>      </transport >     </security></binding>
  Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonen Utvidet beskyttelse for autentisering, går du til følgende Microsoft TechNet-webområde:
Hvis du vil ha mer konfigurasjonsinformasjon, klikker du artikkelnumrene nedenfor for å lese artiklene i Microsoft Knowledge Base:
ArtikkelnummerArtikkeltittel
982532Beskrivelse av samleoppdateringen for .NET Framework 3.5 Service Pack 1 for Windows Vista Service Pack 1 og Windows Server 2008 Service Pack 1 (976767 og 980843): 8. juni 2010
982533Beskrivelse av samleoppdateringen for .NET Framework 3.5 Service Pack 1 for Windows Vista Service Pack 2 og Windows Server 2008 Service Pack 2 (976768 and 980842): 8. juni 2010
982535Beskrivelse av samleoppdateringen for .NET Framework 3.5 Service Pack 1 for Windows Vista Service Pack 1 og Windows Server 2008 Service Pack 1 (976767, 980843 og 976771): 8. juni 2010
982536Beskrivelse av samleoppdateringen for .NET Framework 3.5 Service Pack 1 for Windows Vista Service Pack 2 og Windows Server 2008 Service Pack 2 (976768, 980842 og 976772): 8. juni 2010
982167Beskrivelse av samleoppdateringen for .NET Framework 3.5 Service Pack 1 og .NET Framework 2.0 Service Pack 2 på Windows XP og Windows Server 2003 (976765 and 980773): 8. juni 2010
982168Beskrivelse av samleoppdateringen for .NET Framework 3.5 Service Pack 1 for Windows XP og Windows Server 2003 (976765, 980773 og 976769): 8. juni
2262911Unntaksfeil "Kan ikke laste typen 'System.Security.Authentication.ExtendedProtection.ExtendedProtectionPolicy'" når du har installert oppdatering 982167 eller oppdatering 982168
Kjente problemer
Klikk følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base hvis du vil ha mer informasjon om dette problemet:
ArtikkelnummerArtikkeltittel
2197146Oppdateringene for .NET Framework 3.5 Service Pack 1 og .NET Framework 2.0 Service Pack 2, kan føre til at Microsoft Knowledge Base-artikkelnummeret vises i stedet for den fullstendige tittelen for oppdateringen i Legg til eller fjern programmer i Kontrollpanel
oppdatering sikkerhetsoppgradering sikkerhet feil sårbarhet skadelig angriper utnytt register uautorisert bufferoverløp overflyt spesialutformet omfang spesiallaget tjenestenekt DoS TSE WinNT Win2000
Egenskaper

Artikkel-ID: 973811 – Forrige gjennomgang: 09/30/2011 04:57:00 – Revisjon: 4.0

Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2, Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Windows Vista Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3

 • kbsecadvisory atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB973811
Tilbakemelding