Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Hvis du alltid bruker Excel til å arbeide på den samme arbeidsboken eller opprette nye arbeidsbøker basert på den samme malen. Du kan angi at Excel skal åpne denne arbeidsboken eller malen under oppstart.

Hvis du vil åpne den samme arbeidsboken hver gang du starter Excel, går du til Fil-menyen og klikker > Lagre som > Datamaskin, Bla gjennom og går til XLSTART-mappen.

 • I en ren installasjon av Windows Vista og nyere, er banen til XLSTART-mappen vanligvis:

  Office 2013 – C:\Brukere\(brukernavn)\AppData\Microsoft\Excel\XLSTART


Office 2013 C2R – C:\Brukere\(brukernavn)\AppData\Microsoft\Excel\XLSTART

 • Hvis du oppgraderte fra en annen versjon av Windows, kan banen også være:

  Office 2013 – C:\Programfiler\Microsoft Office\Office 15\XLSTART

  Office 2013 C2R – C:\Programfiler\Microsoft Office 15\root\Office 15\XLSTART

Obs!:  Hvis arbeidsboken eller malen inneholder en makro som kjører automatisk når arbeidsboken åpnes, for eksempel Auto_åpne. Makroen kjører også som standard når du starter Excel.

Bruke en alternativ oppstartsmappe

Gjør følgende hvis du vil lagre oppstartsarbeidsboken på en annen plassering:

 1. Klikk Fil > Alternativer for Excel > Avansert.

 2. Skriv inn den fullstendige banen til mappen du vil bruke som alternativ oppstartsmappe, i boksen Ved oppstart, åpne alle filene i under Generelt.

Obs!:  Siden Excel vil prøve å åpne alle filene i den alternative oppstartsmappen, må du passe på at du angir en mappe som bare inneholder filer Excel kan åpne. Hvis det finnes filer med samme navn i både XLSTART-mappen og den alternative oppstartsmappen, åpnes filen i XLSTART-mappen.

Stoppe åpning av en bestemt arbeidsbok når du starter Excel

Gjør følgende hvis du vil stoppe at en arbeidsbok åpnes automatisk når du åpner Excel:

 • Gå til mappen der arbeidsboken ble lagret (i XLSTART-mappen eller en alternativ mappe), velg arbeidsboken og trykk DEL.

Åpne en arbeidsbokmal automatisk når du starter Excel

Du kan lagre arbeidsbokinnstillinger som du ofte bruker, i en arbeidsbokmal og deretter automatisk åpne denne arbeidsbokmalen hver gang du starter Excel.

Hvis du vil bruke en arbeidsbokmal, oppretter du en arbeidsbok som inneholder arkene, standardtekst (som sideoverskrifter og kolonne- og radoverskrifter), formler, makroer, stiler og annen formatering du vil bruke i hver gang du bruker malen.

Innstillinger som kan lagres i en mal:

 • celle- og arkformater

 • sideformater og utskriftsområdeinnstillinger for hvert ark

 • cellestiler

 • antall ark og arktypen i arbeidsboken

 • beskyttede og skjulte områder i arbeidsboken. Du kan skjule ark, kolonner og rader for å hindre endringer i cellene i arbeidsboken

 • tekst som du vil gjenta, som side-, og rad- og kolonneetiketter

 • data, grafikk, formler, diagrammer og annen informasjon

 • datavalideringsinnstillinger

 • makroer, hyperkoblinger og ActiveX-kontroller på skjemaer

 • alternativer for arbeidsbokberegninger og alternativer for vindusvisninger

Slik oppretter du en utformingsmal:

 1. Klikk Fil > Lagre som.

 2. Velg Mal i Filtype-boksen.

 3. Velg mappen der du vil lagre malen, i Lagre i-boksen.

 4. Gjør ett av følgende i Filnavn-boksen:

  • Hvis du vil opprette en standard arbeidsbokmal, skriver du Bok.

  • Hvis du vil opprette en standard regnearkmal, skriver du Ark.

  • Hvis du vil opprette en egendefinert arbeidsbok- eller regnearkmal, skriver du inn navnet du vil bruke.

 5. Klikk Lagre.

 6. Klikk Fil > Lukk.

Hindre at automatiske makroer kjører når du starter Excel

Automatiske makroer (som Auto_åpne) som er registrert i arbeidsboken som åpnes når du starter Excel, kjører når arbeidsboken åpnes.

 • Hvis du vil hindre at makroer kjører, holder du nede SKIFT når du starter Excel.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×