Access SQL: WHERE-setning

Access SQL: WHERE-setning

Dette er én av et sett med artikler om Access SQL. Denne artikkelen beskriver hvordan du skriver en WHERE-setning og bruker eksempler for å illustrere ulike teknikker du kan bruke i en WHERE-setning.

I et SQL-uttrykk angir WHERE-setningen vilkårene som feltverdiene må overholde for postene som inneholder verdiene som skal inkluderes i spørringsresultatene.

Hvis du vil ha en oversikt over Access SQL, kan du se artikkelen Access SQL: grunnleggende begreper, vokabular og syntaks.

I denne artikkelen

Begrense resultater ved hjelp av vilkår

WHERE-setningssyntaks

Bruk WHERE-setningen til å kombinere datakilder

Begrense resultater ved hjelp av vilkår

Når du vil bruke dataene til å begrense antallet poster som returneres i en spørring, kan du bruke kriterier. Et spørringsvilkår ligner på en formel – det er en streng som kan bestå av feltreferanser, operatorer og konstanter. Spørringsvilkår er en type uttrykk.

Tabellene nedenfor viser noen eksempelvilkår, og forklarer hvordan de fungerer.

Vilkår

Beskrivelse

>25 and <50

Dette vilkåret gjelder for et tallfelt, for eksempel Pris eller EnheterPåLager. Det inkluderer bare de postene der feltet Pris eller EnheterPåLager inneholder en verdi som er større enn 25 og mindre enn 50.

DateDiff ("åååå", [Fødselsdato], Date()) > 30

Dette vilkåret gjelder for et dato/klokkeslett-felt, for eksempel Fødselsdato. Bare poster der antallet år mellom en persons fødselsdato og dagens dato er større enn 30 inkluderes i spørringsresultatet.

Er null

Dette vilkåret kan brukes på alle typer felt for å vise poster der feltverdien er null.

Som den forrige tabellen illustrerer, kan vilkårene se svært forskjellige ut, avhengig av datatypen for feltet de gjelder for og de spesifikke kravene dine. Noen vilkår er enkle, og bruker grunnleggende operatorer og konstanter. Andre er komplekse og bruker funksjoner og spesialoperatorer og inkluderer feltreferanser.

Viktig!: Hvis et felt som brukes med en mengdefunksjon, kan du ikke angi vilkår for feltet i en WHERE-setning. I stedet kan bruke du en HAVING-setning til å angi vilkår for mengdefeltene. Hvis du vil ha mer informasjon, se artiklene Access SQL: grunnleggende begreper, vokabular og syntaks og HAVING-setning.

WHERE-setningssyntaks

Du bruker spørringsvilkår i WHERE-setningen for en SELECT-setning.

En WHERE-setning har følgende grunnleggende syntaks:

WHERE field = criterion

Anta for eksempel at du vil bruke telefonnummeret til en kunde, men du husker bare at kundens etternavn er Bagel. I stedet for å se på alle telefonnumrene i databasen, kan du bruke en WHERE-setning for å begrense resultatene og gjøre det enklere å finne telefonnummeret du vil bruke. Hvis vi forutsetter at etternavn som er lagret i et felt som heter LastName, vises WHERE-setningen som følger:

WHERE [LastName]='Bagel'

Obs!: Du trenger ikke å basere vilkårene i WHERE-setningen på verdienes ekvivalens. Du kan bruke andre sammenligningsoperatorer, for eksempel større enn (>) eller mindre enn (<). For eksempel WHERE [pris] > 100.

Bruk WHERE-setningen til å kombinere datakilder

Noen ganger vil du kanskje sammenligne tabeller på grunnlag av feltene som inneholder samsvarende data, men har forskjellige datatyper. Et felt i én tabell kan for eksempel ha datatypen tall, mens du vil sammenligne feltet med et felt i en annen tabell som har datatypen tekst.

Du kan ikke opprette en kobling mellom felt som har forskjellige datatyper. Hvis du vil slå sammen data fra to datakilder som er basert på verdier i felt som har forskjellige datatyper, kan du opprette en WHERE-setning som bruker ett felt som vilkår for det andre feltet, ved hjelp av LIKE-nøkkelordet.

Anta for eksempel at du vil bruke data fra tabell1 og tabell2, men bare når dataene i felt1 (et tekstfelt i tabell 1) samsvarer med dataene i felt2 (et tallfelt i tabell2). WHERE-setningen vil ligne på følgende:

WHERE field1 LIKE field2

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter vilkår i en WHERE-setning, kan du se artikkelen Eksempler på spørringsvilkår.

Øverst på siden

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×