Akkumulerte kostnader-feltene viser de planlagte akkumulerte tidsinndelt for en aktivitet, ressurs eller tildeling hittil.

Det finnes tre kategorier av Akkumulerte kostnader-felt.

Datatype    Valuta

Akkumulerte kostnader (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    Akkumulerte kostnader-feltet for aktiviteter er basert på kostnader som allerede er påløpt for arbeid som er utført av alle tildelte ressurser på aktiviteten, kombinert med planlagte kostnader for gjenstående arbeid på aktiviteten. Disse verdiene er basert på Aktivitetskostnad-feltet og lagt til i forrige tidsperiode for den kumulative verdien. Akkumulerte kostnader er lik kumulative kostnader for forrige periode pluss planlagte kostnader for denne perioden.

Beste bruksområder    Legg til Akkumulerte kostnader-feltet i den tidsinndelte delen av Aktivitetsbelegg-visningen for å vise løpende totale kostnader for aktiviteten, og kombiner faktiske og gjenstående kostnader kontinuerlig.

Eksempel    En aktivitet består av 10 timer for en ressurs med en standard timepris på kr 200 per time. På begynnelsen av aktiviteten er de akkumulerte kostnadene kr 0. For hver tidsperiode legges de planlagte kostnadene til den forrige kostnaden. Etter 1 time er de kumulative kostnadene kr 200. Etter 2 timer er de kumulative kostnadene kr 400. Etter 3 timer er de kumulative kostnadene kr 600, og så videre.

Akkumulerte kostnader (tidsinndelt ressursfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    Akkumulerte kostnader-feltet for ressurser er basert på kostnader som allerede er påløpt av ressursen på tildelte aktiviteter, kombinert med planlagte kostnader for gjenstående arbeid på alle tildelinger. Disse verdiene er basert på ressurskostnadsfeltet og lagt til i forrige tidsperiode for den kumulative verdien. Akkumulerte kostnader er lik kumulative kostnader for forrige periode pluss planlagte kostnader for denne perioden.

Beste bruksområder    Legg til Akkumulerte kostnader-feltet i den tidsinndelte delen av Ressursbelegg-visningen for å vise løpende totale kostnader for en ressurs, og kombinere faktiske og gjenstående kostnader kontinuerlig.

Eksempel    Du sporer kostnader for en ressurs med en timepris på kr 200 per time. Ressursen er tildelt 15 forskjellige aktiviteter gjennom hele prosjektets varighet. Du kan når som helst bruke Akkumulerte kostnader-feltet til å se de totale kostnadene for denne ressursen hittil, som omfatter både faktiske kostnader og gjenstående kostnader for alle tildelte aktiviteter. For hver tidsperiode legges de planlagte kostnadene til den forrige kostnaden. Etter 1 time er de kumulative kostnadene kr 200. Etter 2 timer er de kumulative kostnadene kr 400. Etter 3 timer er de kumulative kostnadene kr 600, og så videre.

Akkumulerte kostnader (tidsinndelt tildelingsfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    Akkumulerte kostnader-feltet for tildelinger er basert på kostnader som allerede er påløpt for arbeid som er utført på tildelingen, kombinert med planlagte kostnader for gjenstående arbeid på tildelingen. Disse verdiene er basert på Tildelingskostnad-feltet og lagt til i forrige tidsperiode for den kumulative verdien. Akkumulerte kostnader er lik kumulative kostnader for forrige periode pluss planlagte kostnader for denne perioden.

Beste bruksområder    Legg til Akkumulerte kostnader-feltet i den tidsinndelte delen av Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen for å vise løpende totale kostnader for en tildeling, ved å kombinere faktiske og gjenstående kostnader kontinuerlig.

Eksempel    En tildeling består av 10 timer for en ressurs med en timepris på kr 200 per time. På begynnelsen av tildelingen er de akkumulerte kostnadene kr 0. For hver tidsperiode legges de planlagte kostnadene til den forrige kostnaden. Etter 1 time er de kumulative kostnadene kr 200. Etter 2 timer er de kumulative kostnadene kr 400. Etter 3 timer er de kumulative kostnadene kr 600, og så videre.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×