Logg på med Microsoft
Logg på eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Gjelder for

Form-objektet

Du kan bruke egenskapen AllowEdits til å angi om en bruker kan redigere lagrede poster når vedkommende bruker en skjema. Lese/skrive Boolsk.

uttrykk.AllowEdits

uttrykk Påkrevd. Et uttrykk som returnerer ett av objektene i Gjelder for-listen.

Innstilling

Egenskapen AllowEdits bruker følgende innstillinger.

Innstilling

Visual Basic

Beskrivelse

Ja

True

(Standard) Brukeren kan redigere lagrede poster.

Nei

False

Brukeren kan ikke redigere lagrede poster.


Du kan angi egenskapen AllowEdits ved hjelp av skjemaets egenskapsark, en makro, eller Visual Basic for Applications (VBA)-kode.

Merknader

Du kan bruke egenskapen AllowEdits for å forhindre endringer til eksisterende data som vises et av skjema. Hvis du ønsker å forhindre endringer til data i en spesifikk kontroll, kan du bruke egenskapen Enabled eller Locked.

Hvis du vil forhindre endringer i eksisterende poster (gjøre et skjema skrivebeskyttet), kan du sette egenskapene AllowAdditions, AllowDeletions, og AllowEdits til Nei. Du kan også angi poster som skrivebeskyttet ved å sette egenskapen RecordsetType til Øyeblikksbilde.

Hvis du endrer en feltverdi programmatisk, blir den gjeldende posten redigerbar, uavhengig av egenskapsinnstillingen AllowEdits. Hvis du vil hindre brukeren i å gjøre endringer i en post (AllowEdits is No)som du trenger å redigere programmatisk, lagrer du posten etter programmatiske endringer. Egenskapsinnstillingen AllowEdits overholdes igjen etter at ulagrede endringer i gjeldende post er lagret.

Obs!: Når datamodusargumentet i handlingen OpenForm brukes, vil Microsoft Office Access 2007 overstyre en rekke skjemaegenskapsinnstillinger. Hvis datamodusargumentet i handlingenOpenForm er angitt til Rediger, vil skjemaet åpnes i Access med følgende egenskapsinnstilllinger:

  • TillatRedigering — Ja

  • TillatSletting — Ja

  • TillatTillegg — Ja

  • Dataregistrering — Nei

Du kan forhindre handlingen OpenForm fra å overstyre noen av disse eksisterende egenskapsinnstillingene ved å utelate innstillingen for datamodusargument, slik at Access bruker egenskapsinnstillingene som er definert i skjemaet.

Eksempel

Det følgende eksemplet undersøker egenskapen ControlType for alle kontrollene i et skjema. For hver etikett- og tekstbokskontroll veksler prosedyren egenskapen SpecialEffect for disse kontrollene. Når etikettkontrollens egenskap SpecialEffect er angitt til Skyggelagt og tekstbokskontrollens egenskap SpecialEffect er angitt til Normal, og egenskapene AllowAdditions, AllowDeletions og AllowEdits er angitt til False, er variabelen intCanEdit vekslet for å tillate redigering av de underliggende dataene.

Sub ToggleControl(frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim intI As Integer, intCanEdit As Integer
Const conTransparent = 0
Const conWhite = 16777215
For Each ctl in frm.Controls
With ctl
Select Case .ControlType
Case acLabel
If .SpecialEffect = acEffectShadow Then
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BorderStyle = conTransparent
intCanEdit = True
Else
.SpecialEffect = acEffectShadow
intCanEdit = False
End If
Case acTextBox
If .SpecialEffect = acEffectNormal Then
.SpecialEffect = acEffectSunken
.BackColor = conWhite
Else
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BackColor = frm.Detail.BackColor
End If
End Select
End With
Next ctl
If intCanEdit = IFalse Then
With frm
.AllowAdditions = False
.AllowDeletions = False
.AllowEdits = False
End With
Else
With frm
.AllowAdditions = True
.AllowDeletions = True
.AllowEdits = True
End With
End If
End Sub

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×