Bruk avanserte Word-alternativer til å tilpasse redigeringsoppgaver, dokumentvisning, utskriftsalternativer og mer.

Hvis du vil velge de avanserte Word-alternativene, velger du Fil > Alternativer, og på den venstre fanen velger du Avansert.

Redigeringsalternativer

Konfigurer måten du velger, erstatter og formaterer ord og avsnitt på.

Redigeringsalternativer for Word 2013

Klippe ut, kopiere og lime inn

Velg hvordan du vil lime inn innhold og formatering i samme dokument eller mellom ulike dokumenter og apper.

Alternativer for å klippe ut, kopiere og lime inn i Word 2013

Bildestørrelse og kvalitet

Bruk innstillinger for bildestørrelse og kvalitet for et åpent dokument eller for alle nye dokumenter.

Alternativene bildestørrelse og kvalitet i Word 2013

Diagram

Tillat at egendefinert(e) formatering og etiketter holder seg til datapunkter, selv om diagrammet endres.

Diagramalternativer i Word 2013

Vise dokumentinnhold

Velg alternativer for formatering, tekst og bilde.

Vis alternativer for dokumentinnhold i Word 2013

Skjerm

Velg et målingsformat, vis rullestolper, og velg antallet dokumenter som skal vises i listen Nylig brukte dokumenter.

Visningsalternativer i Word 2013

Skrive ut

Optimaliser utseendet på papirversjonen av dokumentet, eller endre papirstørrelsen for skriveren.

Utskriftsalternativer i Word 2013

Lagre

Lagre sikkerhetskopier, lagre endringer til maler automatisk, eller tillat sikkerhetskopiering.

Lagringsalternativer for Word 2013

Bevar gjengivelsen når dette dokumentet deles

Kontroller at utseendet på dokumentet beholdes når du deler dokumentet med noen som bruker en annen versjon av Word.

Word 2013 bevarer alternativene for gjengivelse

Generelt

Blant alternativene i denne delen kan du endre hvor Word lagrer endringene, ved å velge Filplasseringer . Du kan alternativt velge å åpne dokumenter i Kladd-visning.

Generelle alternativer i Word 2013

Oppsettalternativer for:

Endre oppsett, som tegnavstand, for et åpent dokument eller alle nye dokumenter.

Alternativer for oppsett i Word 2013 for: valg

Hvis du vil velge de avanserte Word-alternativene, velger du Fil > Alternativer, og på den venstre fanen velger du Avansert.

I denne artikkelen

Redigeringsalternativer

Inntasting erstatter merket tekst     Velg dette alternativet hvis du vil slette den merkede teksten når du begynner å skrive. Hvis du fjerner merket for dette alternativet, settes ny tekst inn foran den merkede teksten i Microsoft Office Word, og den merkede teksten slettes ikke.

Automatisk merking av hele ord     Velg dette alternativet hvis du vil merke hele ord når du merker en del av et ord og deretter en del av det neste ordet. Hvis du aktiverer dette alternativet, merker Word et ord og mellomrommet som følger det, når du dobbeltklikker et ord.

Tillat at tekst dras og slippes     Velg dette alternativet hvis du vil flytte eller kopiere merket tekst ved å dra den. Hvis du vil flytte tekst, merker du teksten, og deretter drar du den til et nytt sted. Hvis du vil kopiere tekst, merker du teksten, og deretter holder du nede CTRL mens du drar det merkede området til det nye stedet.

Trykk på CTRL og klikk for å følge hyperkoblingen     Velg dette alternativet hvis du vil gjøre det enklere å redigere teksten i hyperkoblinger. Når dette alternativet er slått på, må du trykke på CTRL mens du klikker koblingen, for å følge koblingen. Når dette alternativet er slått av, går Outlook direkte til målet for koblingen, noe som gjør det vanskeligere å redigere teksten i koblingen.

Opprett lerret automatisk ved innsetting av autofigurer     Velg dette alternativet hvis du vil plassere et lerret rundt tegnede objekter eller frihåndstegninger og håndskrift når du setter dette inn i dokumentet. Du kan bruke et lerret til å ordne tegnede objekter og bilder og flytte dem som en enhet.

Bruk smart avsnittsmerking     Velg dette alternativet hvis du vil merke avsnittsmerket når du merker et helt avsnitt. Hvis du tar med avsnittsmerket når du klipper ut og limer inn et avsnitt, etterlater du ikke et tomt avsnitt, og du beholder formateringen i avsnittet automatisk.

Bruk smart peking     Velg dette alternativet hvis du vil angi at markøren skal flyttes når du ruller opp eller ned. Når du trykker på PIL VENSTRE, PIL HØYRE, PIL OPP eller PIL NED etter at du har rullet, reagerer markøren på siden i gjeldende visning, ikke i forrige posisjon.

Bruk INS til å styre overskrivingsmodus     Velg dette alternativet for å aktivere eller deaktivere overskrivingsmodus ved å trykke på INS.

 • Bruk overskrivingsmodus     Velg dette alternativet hvis du vil erstatte ett tegn om gangen i eksisterende tekst mens du skriver. Hvis du har valgt Bruk INS til å styre overskrivingsmodus, kan du slå av eller på dette alternativet ved å trykke på INS.

Legg til dobbelt anførselstegn for hebraisk alfabetisk nummerering     Velg dette alternativet for å legge til doble anførselstegn (") i nummerering.

Dette alternativet er bare tilgjengelig når hebraisk er aktivert for tekstredigering.

Spør om å oppdatere stil     Velg dette alternativet hvis du vil bli spurt når du direkte endrer tekst som en stil er brukt på, og deretter bruker du stilen på nytt på den endrede teksten. Når du blir spurt, kan du enten oppdatere stilen på grunnlag av de siste endringene eller bruke stilformateringen på nytt.

Bruk normal stil for punktmerkede eller nummererte lister     Velg dette alternativet hvis du vil basere listestiler på den normale avsnittsstilen i stedet for listestilen for avsnitt.

Hold rede på formatering     Velg dette alternativet hvis du vil holde rede på formatering mens du skriver. På denne måten blir det enkelt å bruke samme formatering et annet sted. Dette alternativet må være aktivert før du kan bruke kommandoen Merk all tekst med lik formatering på hurtigmenyen som vises hvis du høyreklikker på merket tekst. Hvis du vil vise en liste over formateringen du har brukt, bruker du Alternativer-kommandoen i Stil-ruten, og deretter merker du av for Formatering på avsnittsnivå, Skriftformatering og Formatering av punktmerking og nummerering.

 • Marker inkonsekvenser i formatering     Velg dette alternativet for å markere formatering med en bølget, blå understreking når den ligner på, men ikke er helt lik, annen formatering i dokumentene dine. Hvis du vil bruke dette alternativet, må du huske å merke av for Hold rede på formatering.

Oppdaterer stil i samsvar med merket område    Klikk på Behold tidligere nummererings- og punktmerkingsmønster i listen, slik at avsnitt som ikke er nummerert forblir unummererte. Klikk på Legg til nummerering eller punkt i alle avsnitt med denne stilen for å nummerere eventuelle avsnitt som har tatt i bruk denne stilen.

Aktiver Klikk og skriv     Velg dette alternativet for å sette inn tekst, grafikk, tabeller eller andre elementer i et tomt område i et dokument ved å dobbeltklikke i det tomme området. Klikk og skriv-funksjonen setter automatisk inn avsnitt og bruker den nødvendige justeringen for å plassere et element der du dobbeltklikket. Denne funksjonen er bare tilgjengelig i utskriftsoppsettvisning og i weboppsettvisning.

 • Standard avsnittsstil Velg stilen som skal brukes på tekst når du bruker klikk og skriv.

Vis Autofullfør-forslag    Velg dette alternativet for å se fullstendige Autotekst-oppføringer når du skriver inn de fire første tegnene. Du kan trykke på ENTER for å ta i bruk den fullstendige Autotekst-oppføringen i dokumentet, eller du kan fortsette å skrive inn teksten du ønsker. Hvis du ikke ønsker å bruke Autotekst-forslagene, fjerner du merket for dette.

Markørbevegelser     Dette alternativet angir retningen markøren beveger seg når du trykker på piltastene på tastaturet.

Dette alternativet er bare tilgjengelig når et høyre-mot-venstre-språk er aktivert for tekstredigering.

 • Logisk Velg dette alternativet for å flytte markøren i samme retning som den registrerte teksten. Når du bruker piltastene til for eksempel å flytte gjennom arabisk og deretter engelsk i samme setning, flytter markøren fra høyre mot venstre gjennom den arabiske teksten, og deretter starter den ved det engelske tegnet lengst til venstre og fortsetter fra venstre mot høyre.

 • Visuelt Velg dette alternativet for å flytte markøren til det neste visuelle tilstøtende tegnet. Når du bruker piltastene til for eksempel å flytte fra høyre til venstre gjennom arabisk og deretter engelsk i samme setning, flytter piltastene fra høyre til venstre uavhengig av tekstretningen.

Visuelt markørmerket område     Denne alternativet angir hvordan tekst merkes mens du utvider det merkede området.

Dette alternativet er bare tilgjengelig når et høyre-mot-venstre-språk er aktivert for tekstredigering.

 • Blokk Velg dette alternativet for å bryte teksten fra linje til linje mens du merker nedover, der alle linjene har samme bredde.

 • Kontinuerlig Velg dette alternativet for å bryte tekst fra linje til linje mens du merker nedover, og variere bredden til den siste linjen i blokken.

Bruk sekvenskontroll     Velg dette alternativet hvis du vil kontrollere om et tegn som du har skrevet inn, er i riktig rekkefølge for å brukes som tonemarkering, diakritiske tegn eller vokal som skal plasseres over, under, foran eller bak konsonanten den hører til.

Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis et omfattende skriptspråk er aktivert for tekstredigering.

 • Skriv inn og erstatte Velg dette alternativet hvis du vil erstatte det tidligere innskrevne tegnet med det nylige innskrevne tegnet, hvis de to tegnene ikke kan fungere sammen i samme tekstklynge.

Asiatiske skrifter gjelder også latinsk tekst     Velg dette alternativet hvis du vil endre latinske tegn til den valgte asiatiske skriften når du bruker asiatisk skrift på merket tekst. Fjern merket for dette alternativet hvis du vil at latinske tegn skal forbli i den latinske skriften mens du bruker den asiatiske skriften i resten av dokumentet.

Dette alternativet er bare tilgjengelig når et østasiatisk språk er aktivert for tekstredigering.

Veksle tastaturet automatisk for å samsvare med språk og omkringliggende tekst     Velg dette alternativet hvis du vil endre tastaturspråk og skrift basert på språket i teksten der markøren er plassert. Bare skriften endres hvis du fjerner merket for dette alternativet.

Obs!: Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis et østasiatisk språk er aktivert for tekstredigering og en Input Method Editor for østasiatiske tegn er installert.

IME-kontroll aktiv     Velg dette alternativet hvis du vil starte en IME (Input Method Editor). Hvis du vil stoppe en IME, fjerner du merket.

Obs!: Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis et østasiatisk språk er aktivert for tekstredigering og en Input Method Editor for østasiatiske tegn er installert.

IME-innstillinger     Klikk for å åpne dialogboksen Egenskaper for IME-navn. Bruk denne dialogboksen til å angi eller endre teksten, tastaturet, tegnkonverteringen og andre alternativer for aktiv IME.

Obs!: Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis et østasiatisk språk er aktivert for tekstredigering og en Input Method Editor for østasiatiske tegn er installert.

Til toppen av siden

Klippe ut, kopiere og lime inn

Innliming i samme dokument     Dette alternativet viser standardatferd som skjer når du limer inn innhold i det samme dokumentet som du kopierte innholdet fra. Velg ett av følgende i rullegardinlisten:

 • Behold kildeformatering (standard)      Dette alternativet bruker du til å beholde tegnstiler og direkte formatering som ble brukt på den kopierte teksten. Direkte formatering inkluderer egenskaper som skriftstørrelse, kursiv eller annen formatering som ikke er inkludert i avsnittsstilen.

 • Flett formatering     Dette alternativet fjerner det meste av formateringen som ble brukt direkte på den kopierte teksten, men beholder formatering som blir sett på som betoning, for eksempel fet og kursiv når denne brukes bare på en del av det merkede området. Teksten får stilen til avsnittet der den limes inn. Teksten adopterer også eventuell direkte formatering eller tegnstil til tekst som er rett forut for markøren når teksten limes inn.

 • Behold bare tekst     Dette alternativet bruker du til å forkaste all formatering og alle elementer som ikke er tekst, for eksempel bilder eller tabeller. Teksten får stilen til avsnittet som du limer den inn i, og den får eventuelle egenskaper for direkte formatering eller tegnstil til tekst som er like forut for markøren, når du limer den inn. Grafikkelementer forkastes, og tabeller konverteres til en rekke avsnitt.

Innliming mellom dokumenter     Dette alternativet viser standardatferd som skjer når du limer inn innhold som ble kopiert fra et annet dokument i Word. Velg ett av følgende i rullegardinlisten:

 • Behold kildeformatering (standard)     Dette alternativet bruker du til å beholde formatering som ble brukt på den kopierte teksten. Alle stildefinisjoner som er knyttet til den kopierte teksten, kopieres til måldokumentet.

 • Flett formatering     Dette alternativet fjerner det meste av formateringen som ble brukt direkte på den kopierte teksten, men beholder formatering som blir sett på som betoning, som for eksempel fet og kursiv når den kun brukes på en del av det merkede området. Teksten adopterer stilen til avsnittet der den limes inn. Teksten adopterer også eventuell direkte formatering eller tegnstil til tekst som er rett forut for markøren når teksten limes inn.

 • Behold bare tekst     Dette alternativet bruker du til å forkaste all formatering og alle elementer som ikke er tekst, for eksempel bilder eller tabeller. Teksten får stilen til avsnittet som du limer den inn i, og den får eventuelle egenskaper for direkte formatering eller tegnstil til tekst som er like forut for markøren, når du limer den inn. Grafikkelementer forkastes, og tabeller konverteres til en rekke avsnitt.

Innliming mellom dokumenter ved uoverensstemmelser mellom stildefinisjoner     Dette alternativet viser standardatferd som skjer når du limer inn innhold som ble kopiert fra et annet dokument i Word, og den kopierte teksten har en stil som er definert på en annen måte enn i dokumentet der teksten limes inn. Velg ett av følgende fra rullegardinlisten:

 • Behold kildeformatering     Dette alternativet bruker du til å beholde utseendet på den kopierte teksten ved å tilordne stilen Normal til den innlimte teksten og bruke direkte formatering. Direkte formatering inkluderer egenskaper som skriftstørrelse, kursiv eller annen formatering som brukes til å etterligne stildefinisjonen til den kopierte teksten.

 • Bruk målstiler (standard)     Dette alternativet bruker du til å beholde stilnavnet som er knyttet til den kopierte teksten, men samtidig brukes selve stildefinisjonen for dokumentet som teksten limes inn i. La oss si at du for eksempel kopierer Overskrift 1-tekst fra et dokument til et annet. I det ene dokumentet er Overskrift 1 definert som Arial fet, 14 punkt, og i dokumentet som du limer inn teksten i, er Overskrift 1 definert som Cambria fet, 16 punkt. Når du bruker alternativet Bruk målstiler, brukes Overskrift 1-stilen, Cambria fet, 16 punkt på den innlimte teksten.

 • Flett formatering     Dette alternativet fjerner stildefinisjonen og det meste av formateringen som ble brukt direkte på den kopierte teksten, men beholder formatering som blir sett på som betoning, som for eksempel fet og kursiv når den kun brukes på en del av det merkede området. Teksten får stildefinisjonen i dokumentet der den limes inn.

 • Behold bare tekst     Dette alternativet bruker du til å forkaste all formatering og alle elementer som ikke er tekst, for eksempel bilder eller tabeller. Teksten får stilen til avsnittet som du limer den inn i, og den får eventuelle egenskaper for direkte formatering eller tegnstil til tekst som er like forut for markøren, når du limer den inn. Grafikkelementer forkastes, og tabeller konverteres til en rekke avsnitt.

Innliming fra andre programmer     Dette alternativet viser standardatferd som skjer når du limer inn innhold som ble kopiert fra et annet program. Velg ett av følgende i rullegardinlisten:

 • Behold kildeformatering (standard)     Dette alternativet beholder formateringen til den kopierte teksten.

 • Flett formatering     Dette alternativet fjerner det meste av formateringen som ble brukt direkte på den kopierte teksten, men beholder formatering som blir sett på som betoning, som for eksempel fet og kursiv når den kun brukes på en del av det merkede området. Teksten adopterer stilen til avsnittet der den limes inn. Teksten adopterer også eventuell direkte formatering eller tegnstil til tekst som er rett forut for markøren når teksten limes inn.

 • Behold bare tekst     Dette alternativet bruker du til å forkaste all formatering og alle elementer som ikke er tekst, for eksempel bilder eller tabeller. Teksten får stilen til avsnittet som du limer den inn i, og den får eventuelle egenskaper for direkte formatering eller tegnstil til tekst som er like forut for markøren, når du limer den inn. Grafikkelementer forkastes, og tabeller konverteres til en rekke avsnitt.

Sett inn / lim inn bilder som     Dette alternativet viser hvordan Word setter inn bilder i forhold til teksten i dokumentet. Du kan sette inn bilder på linje med teksten, la bilder flyttes med tekst eller bryte tekst rundt, foran eller bak et bilde. Velg ett av følgende fra rullegardinlisten:

 • På linje med teksten     Dette alternativet bruker du til å sette inn grafikk i et avsnitt som om den var tekst. Dette alternativet brukes som standard. Grafikken flyttes når du legger til eller sletter tekst. Du kan dra grafikken for å endre plasseringen til den på samme måte som du drar tekst.

 • Firkant     Dette alternativet bruker du til å bryte teksten rundt alle sidene av en firkant rundt grafikken. Grafikken flyttes ikke når du legger til eller sletter tekst, men du kan dra grafikken hvis du vil endre plasseringen til den.

 • Tett     Dette alternativet bruker du til å bryte teksten rundt grafikken i en ujevn form rundt det faktiske bildet. Grafikken flyttes ikke når du legger til eller sletter tekst, men du kan dra grafikken hvis du vil endre plasseringen til den.

 • Bak teksten     Dette alternativet bruker du til å sette inn grafikken slik at den flyter på et eget lag bak teksten. Det er ikke noen kantlinje rundt grafikken. Grafikken flyttes ikke når du legger til eller sletter tekst, men du kan dra grafikken hvis du vil endre plasseringen til den.

 • Foran teksten     Dette alternativet bruker du til å sette inn grafikken slik at den flyter på et eget lag foran teksten. Det er ikke noen kantlinje rundt grafikken. Grafikken flyttes ikke når du legger til eller sletter tekst, men du kan dra grafikken hvis du vil endre plasseringen til den.

 • Gjennom     Dette alternativet bruker du til å bryte tekst rundt grafikken, inkludert å fylle ut mellomrommet som skapes av en konkav figur, for eksempel en halvmåne. Grafikken flyttes ikke når du legger til eller sletter tekst, men du kan dra grafikken hvis du vil endre plasseringen til den.

 • Øverst og nederst     Dette alternativet bruker du til å forhindre at tekst brytes på sidene av grafikken. Grafikken flyttes ikke når du legger til eller sletter tekst, men du kan dra grafikken hvis du vil endre plasseringen til den.

Behold punktmerking og nummerering ved innliming av tekst med alternativet Behold bare tekst     Velg dette alternativet hvis du vil konvertere nummerering og punktmerking til tekstsymboler.

Legg til kontrolltegn i Klipp ut og Kopier    Velg dette alternativet for at markøren fortsatt skal bevege seg fra høyre mot venstre når du klipper ut eller kopierer tekst fra et Word-dokument, og limer det inn som vanlig tekst (for eksempel, i Notisblokk).

Bruk INS for å lime inn     Velg dette alternativet for å bruke INS til å sette inn innhold fra Office-utklippstavlen i et dokument.

Vis knapper for innlimingsalternativer når innhold limes inn     Velg dette alternativet hvis du vil vise knappen Alternativer for innliming når du limer inn innhold. Du kan bruke knappen Alternativer for innliming til å overstyre eller endre innstillingene du gjør i denne inndelingen av dialogboksen Alternativer for Word.

Bruk smart klippe- og limefunksjon     Velg dette alternativet hvis du vil justere formatering automatisk mens du limer inn tekst. Når du har merket av for dette alternativet, kan du klikke på Innstillinger hvis du vil angi flere alternativer for innliming.

 • Innstillinger     Klikk her for å åpne dialogboksen Innstillinger. Bruk denne dialogboksen til å angi standard virkemåte når du fletter, klipper ut og limer inn tekst. Du kan overstyre standard virkemåte ved hjelp av knappen Alternativer for innliming som vises når du limer inn innhold fra utklippstavlen i dokumentet. Denne knappen er bare tilgjengelig når alternativet Bruk smart klippe- og limefunksjon er aktivert.

  • Bruk standardalternativer for     Klikk på et element i listen for å forhåndsvelge en konfigurasjon av alternativer i dialogboksen. Hvis du vil velge din egen konfigurasjon av alternativer, klikker du på Egendefinert i listen.

  • Juster setnings- og ordavstand automatisk     Velg dette alternativet hvis du vil fjerne ekstra mellomrom når du sletter tekst, eller legge til nødvendige mellomrom når du limer inn tekst fra utklippstavlen.

  • Juster avstand mellom avsnitt ved innliming     Velg dette alternativet hvis du vil hindre tomme avsnitt og inkonsekvent avsnittsavstand.

  • Justere tabellformatering og justering ved innliming     Velg dette alternativet for å kontrollere formateringen og justeringen av tabeller. Når dette alternativet er aktivert, limes enkeltceller inn som tekst, tabelldelene limes inn som rader i en eksisterende tabell (i stedet for som en nestet tabell), og når du legger til en tabell i en eksisterende tabell, justeres den innlimte tabellen slik at den samsvarer med den eksisterende tabellen.

  • Virkemåte for smartstil     Det skjer ingen ting om du merker av for dette alternativet. Hvis du vil finjustere virkemåten til stiler når du limer inn innhold, bruker du Lime inn-alternativet i Klipp ut, kopier og lim inn-delen av Avansert-alternativene.

  • Flett formatering når du limer inn fra Microsoft PowerPoint     Velg dette alternativet for å kontrollere resultatene når du limer inn innhold fra en PowerPoint presentasjon. Når dette alternativet er aktivert, brukes formateringen av den omkringliggende teksten eller tabellen på den innlimte teksten, den sist brukte punkt-, tall- eller listestilen brukes på den innlimte listen, og utseendet på elementer som tabeller, hyperkoblinger, bilder, OLE-objekter og figurer bevares fra kilden i PowerPoint.

  • Juster formatering ved innliming fra Microsoft Excel     Velg dette alternativet for å kontrollere resultatene når du limer inn data fra Excel. Når dette alternativet er aktivert, plasseres dataene som limes inn i en tabell, og diagrammer limes inn som bilder i stedet for OLE-objekter.

  • Flett innlimede lister med omkringliggende lister     Velg dette alternativet hvis du vil at listeelementenes formatering skal tilpasses den omkringliggende listen når du limer inn elementene i en liste.

Til toppen av siden

Bildestørrelse og kvalitet

Bildestørrelse og kvalitet    Velg dokumentene som disse innstillingene gjelder for. Klikk på navnet på dokumentet som allerede er åpent i listen, eller klikk på Alle nye dokumenter for å ta i bruk innstillingen på alle dokumentene du oppretter.

Forkast redigering av data    Velg dette alternativet for å lagre bare det redigerte bildet. Data fra det opprinnelige bildet, før det ble redigert, blir utilgjengelig.

Ikke komprimer bilder i filen    Velg dette alternativet for å beholde bildenes opprinnelige størrelse. Dette alternativet gjør at filstørrelsen til dokumentene blir større.

Angi standard målutdata til    Dette alternativet fastslår oppløsningen til komprimerte bilder. Velg en verdi for piksler per tomme (ppt) fra listen.

 • 220 ppt    Velg dette alternativet hvis du planlegger å skrive ut dokumentet.

 • 150 ppt    Velg dette alternativet for dokumenter som skal leses på skjermen.

 • 96 ppt    Velg dette alternativet for dokumenter som du skal sende via e-post.

Til toppen av siden

Vise dokumentinnhold

Vis bakgrunnsfarger og bilder i utskriftsoppsettvisning     Velg dette alternativet for å vise bakgrunnsfarger og bilder.

Vis tekst delt på flere linjer i dokumentvinduet     Velg dette alternativet hvis du vil bryte tekst til dokumentvinduet, slik at det blir enklere å lese på skjermen.

Vis bildeplassholdere     Velg dette alternativet for å vise en tom boks i stedet for hvert bilde i dokumentene. Med dette alternativet kan du rulle fortere gjennom et dokument som inneholder mange bilder.

Vis tegninger og tekstbokser på skjermen     Velg dette alternativet for å vise objekter som er opprettet med tegneverktøyene i Word i utskriftsoppsettvisning eller weboppsettvisning. Fjern avmerkingen i boksen for å skjule tegninger og kanskje øke visningshastigheten for dokumenter som inneholder mange tegninger. Tegninger skrives ut selv om du fjerner merket for dette.

Vis tekstanimasjon     Velg dette alternativet hvis du vil vise tekstanimasjoner på skjermen. Fjern merket for dette alternativet hvis du vil se hvordan utskriften kommer til å se ut.

Obs!: Bruk dette alternativet når du viser animert tekst i dokumenter som er opprettet i en tidligere versjon av Word enn Word 2007. Det er ikke lenger mulig å opprette animert tekst i gjeldende versjon av Word.

Vis kontrolltegn     Velge dette alternativet hvis du vil vise kontrolltegn for tekst som skrives fra høyre til venstre.

Dette alternativet er bare tilgjengelig når et høyre-mot-venstre-språk er aktivert for tekstredigering.

Vis bokmerker     Velg dette alternativet for å vise bokmerker på skjermen. Hvis du tilordner et bokmerke til et element, vises elementet med bokmerket i hakeparenteser ([…]). Hvis du tilordner et bokmerke til en plassering, vises bokmerket som en tekstmarkør. Hakeparentesene og tekstmarkøren vises ikke i utskrevne dokumenter.

Vis tekstgrenselinjer     Velg dette alternativet for å vise prikkete linjer rundt tekstmarger, kolonner og avsnitt. Grensene gjelder for oppsettsformål, de vises ikke i utskrevne dokumenter.

Vis beskjæringsmerker     Velg dette alternativet for å vise hjørnene av margene.

Vis feltkoder i stedet for verdiene     Velg dette alternativet for å vise feltkoder i stedet for feltresultater i dokumentene. Du kan for eksempel se { TIME @\"MMMM, d, ÅÅÅÅÅ" } i stedet for 4. februar 2008. Fjern merket for dette alternativet for å vise feltresultater.

Du kan alltid bytte mellom å vise feltkoder og feltkoderesultater ved å trykke på ALT+F9, uavhengig av denne innstillingen.

Skyggelegging av felt     Dette alternativet viser om og når feltene er skyggelagt. Velg Alltid i listen, eller velg Når valgt for å skyggelegge feltene. Hvis du skyggelegger felt, så blir de enklere å identifisere. Skyggeleggingen vises på skjermen, men ikke i det utskrevne dokumentet.

Numerisk     Dette alternativet fastslår hvordan tall vises i dokumentene. Velg et element fra listen.

Dette alternativet er bare tilgjengelig når et arabisk språk er aktivert for tekstredigering.

 • Arabisk Velg dette alternativet hvis du vil vise tall i et format som er kjent for personer som snakker engelsk og europeiske språk.

 • Hindi Velg dette alternativet hvis du vil vise tall i et format som er kjent for personer som snakker arabisk og hindi.

 • Kontekst Velg dette alternativet hvis du vil vise tall i henhold til språket til omkringliggende tekst.

 • System Velg dette alternativet hvis du vil vise tall i henhold til de regionale innstillingene i Kontrollpanel.

Månedsnavn     Dette alternativet bestemmer hvordan vestlige (gregorianske) månedsnavn vises i arabisk tekst. Velg et element fra listen.

Dette alternativet er bare tilgjengelig når et arabisk språk er aktivert for tekstredigering.

 • Arabisk Velg dette alternativet hvis du vil bruke opprinnelig, arabiske månedsnavn.

 • Engelsk omskrivning Velg dette alternativet hvis du vil vise vestlige (gregorianske) månedsnavn med engelsk uttale ved hjelp av arabisk tekst.

 • Fransk omskrivning Velg dette alternativet hvis du vil vise vestlige (gregorianske) månedsnavn med fransk uttale ved hjelp av arabisk tekst.

Diakritiske tegn     Dette alternativet viser diakritiske tegn i dokumentet.

Dette alternativet er bare tilgjengelig når et språk som bruker diakritiske tegn, er aktivert for tekstredigering.

 • Bruk denne fargen for diakritiske tegn Velg dette alternativet for å angi en farge som viser alle diakritiske tegn, uavhengig av fargen på diakritiske tegn i det opprinnelige dokumentet. Velg en farge i listen.

Bruk kladdeskrift i Kladd- og Disposisjon-visning      Velg dette alternativet på datamaskiner med ekstremt begrensede ressurser, for en raskere dokumentvisning.

 • Navn     Velg skriften du vil bruke for kladder av dokumentene. Dette alternativet er bare tilgjengelig når du merker av for Bruk kladdeskrift i Kladd- og Disposisjon-visning.

 • Størrelse     Velger punktstørrelsen for kladdeskriften. Dette alternativet er bare tilgjengelig når du merker av for Bruk kladdeskrift i Kladd- og Disposisjon-visning.

Dokumentvisning     Dette alternativet angir tekstretning for nye dokumenter.

Dette alternativet er bare tilgjengelig når et høyre-mot-venstre-språk er aktivert for tekstredigering.

 • Høyre-mot-venstre Velg dette alternativet for å utforme dokumenter fra høyre mot venstre. For eksempel hvis du starter et avsnitt på høyre side av et dokument med tekst som går mot venstre.

 • Venstre mot høyre Velg dette alternativet for å utforme dokumenter fra venstre mot høyre. For eksempel hvis du starter et avsnitt på venstre side av et dokument med tekst som går mot høyre.

Skrifterstatning     Klikk her for å åpne dialogboksen Skrifterstatning. Bruk dette alternativet til å bestemme om det aktive dokumentet bruker skrifter som ikke er tilgjengelige på datamaskinen. Hvis dokumentet bruker skrifter som ikke er på datamaskinen, kan du bruke dialogboksen til å angi en alternativ skrift.

Til toppen av siden

Skjerm

Vis dette antallet nylige dokumenter     Skriv inn antallet elementer, mellom 1 og 50, som skal vises i listen Nylig brukte dokumenter.

Obs!: Bare de første ni filene i listen er tilordnet en hurtigtast. Du kan åpne disse dokumentene ved å trykke på 1 til 9, etter at du trykker på ALT+F.

Vis mål i     Velg målenheten du vil bruke på den vannrette linjalen, og for mål du skriver inn i dialogbokser.

Bredde på stilområderuten i Kladd- og Disposisjon-visninger     Skriv inn et positivt desimaltall, for eksempel 0,5, i boksen for å åpne stilområdet, som viser navnene på stilene som er brukt på teksten. Hvis du vil lukke stilområdet, skriver du inn 0.

Vis mål i tegnbredde     Velg dette alternativet hvis du vil bruke tegnbredde som grunnlag for justering av tekst, for eksempel i vertikale og horisontale linjaler.

Dette alternativet er bare tilgjengelig når et østasiatisk språk er aktivert for tekstredigering.

Vis piksler for HTML-funksjoner     Velg dette alternativet hvis du vil bruke piksler som standard målenhet i dialogbokser som er relatert til HTML-funksjoner.

Vis alle vinduer på oppgavelinjen     Velg dette alternativet for å vise et ikon på Microsoft Windows-oppgavelinjen for hvert åpne vindu i et Microsoft Office-program. Hvis du fjerner merket for dette, vises ett enkelt ikon for hvert åpne program på oppgavelinjen.

Vis hurtigtaster i skjermtips     Velg dette alternativet hvis du vil vise hurtigtaster i skjermtips.

Vis vannrett rullefelt     Velg dette alternativet for å vise det vannrette rullefeltet nederst i dokumentvinduet.

Vis loddrett rullefelt     Velg dette alternativet for å vise det loddrette rullefeltet i siden av dokumentvinduet.

 • Venstre rullefelt Velg dette alternativet for å plassere det venstre rullefeltet i venstre side av dokumentvinduet. Bruk dette alternativet når du arbeider med dokumenter som hovedsaklig bruker tekstretningen høyre mot venstre.

  Dette alternativet er bare tilgjengelig når et høyre-mot-venstre-språk er aktivert for tekstredigering.

Vis loddrett linjal i utskriftsoppsettvisningen     Velg dette alternativet for å vise den loddrette linjalen i siden av dokumentvinduet. Kontroller at du også merker av for Linjal i Vis/Skjul-gruppen på Visning-fanen i båndet, en komponent av Brukergrensesnittet Microsoft Office Fluent.

 • Vis høyre linjal i utskriftsoppsettvisning Velg dette alternativet hvis du vil vise den loddrette linjalen på høyre side av dokumentvinduet.

  Dette alternativet er bare tilgjengelig når et høyre-mot-venstre-språk er aktivert for tekstredigering.

Optimaliser tegnplassering for oppsett istedenfor lesbarhet      Velg dette alternativet for å vise nøyaktig tegnplassering slik den vises i det utskrevne dokumentet med tanke på tekstblokker. Avstanden mellom tegn kan være forvrengt når dette alternativet er slått på. Slå av dette alternativet for best lesbarhet på skjermen.

Deaktiver maskinvareakselerasjon for grafikk    Velg dette alternativet hvis du vil slutte å bruke datamaskinens grafikkort for gjengivelse av tredimensjonale figurer, figur- og teksteffekter.

Til toppen av siden

Skriv ut

Bruk kladdekvalitet     Velg dette alternativet for å skrive ut dokumentet med minimal formatering, noe som kan gjøre utskriftsprosessen raskere. Mange skrivere støtter ikke denne funksjonen.

Skriv ut i bakgrunnen     Velg dette alternativet for å skrive ut dokumenter i bakgrunnen, slik at du kan fortsette arbeidet mens utskriften pågår. Dette alternativet krever mer tilgjengelig minne for at du skal kunne arbeide og skrive ut samtidig. Hvis datamaskinen blir veldig treg når du arbeider med dokumentet samtidig med utskriften, slår du dette alternativet av.

Skriv ut sider i omvendt rekkefølge     Velg dette alternativet for å skrive ut sider i omvendt rekkefølge, der siste siden i dokumentet skrives ut først. Bruk ikke dette alternativet når du skriver ut konvolutter.

Skriv ut XML-koder     Velg dette alternativet for å skrive ut XML-koder for XML-elementene som er brukt i et XML-dokument. Du må ha et skjema knyttet til dokumentet, og du må ta i bruk elementer som tilbys av det tilknyttede skjemaet. Kodene vises i det utskrevne dokumentet.

Skrive ut feltkoder i stedet for verdiene     Velg dette alternativet for å skrive ut feltkoder i stedet for feltresultater, for eksempel { TIME @\"MMMM, d, ÅÅÅÅ" } i stedet for 4. februar 2008.

La felt som inneholder sporede endringer, oppdateres før utskrift    Velg dette alternativet for å sikre at eventuelle feltkoder som ble satt inn mens spor endringer var slått på, vises i det utskrevne dokumentet som endret tekst.

Skriv ut på forsiden av arket ved dobbeltsidig utskrift     Velg dette alternativet for å skrive ut forsiden av hvert ark når du skriver ut på en skriver som ikke støtter tosidig utskrift. Sider skrives ut i omvendt rekkefølge, slik at når du snur bunken for å skrive ut på baksiden, skrives sidene ut i riktig rekkefølge.

Skriv ut på baksiden av arket ved dobbeltsidig utskrift     Velg dette alternativet for å skrive ut baksiden av hvert ark når du skriver ut på en skriver som ikke støtter tosidig utskrift. Sider skrives ut i stigende rekkefølge, slik at de samsvarer med en bunke ark som ble skrevet ut på forsiden i omvendt rekkefølge.

Skaler innhold til papirstørrelsene A4 eller 8,5 x 11 tommer     Velg dette alternativet for en automatisk justering for papir på 8,5 x 11 tommer med A4-papir, og for å justere dokumenter som er utformet for A4-papir slik at de passer for papir på 8,5 x 11 tommer. Dette alternativet trer bare i kraft hvis A4-papiret eller papiret på 8,5 x 11 tommer i skriveren ikke stemmer overens med papirstørrelsen som er angitt på Sideoppsett-fanen i Word. Dette alternativet får bare innvirkning på utskrifter, og ikke formatering.

Standardskuff     Dette alternativet viser skriverskuffen som brukes som standard. Hvis du ønsker å bruke skriverinnstillingene, velger du Bruk skriverinnstillinger. Velg fra listen for å bruke en bestemt skuff. Valgene i listen avhenger av skriverkonfigurasjonen.

Til toppen av siden

Ved utskrift av dette dokumentet

Ved utskrift av dette dokumentet     Velg dokumentet som disse utskriftsinnstillingene skal gjelde for. Klikk på navnet på dokumentet som allerede er åpent i listen, eller klikk på Alle nye dokumenter for å ta i bruk innstillingen på alle dokumentene du oppretter.

Skriv ut PostScript over tekst     Velg dette alternativet for å skrive ut PostScript-koder når et dokument inneholder UTSKRIFT-felt.

Skriv bare ut selve dataene fra et skjema     Velg dette alternativet for å skrive ut dataene som registreres i nettskjemaer uten å skrive ut skjemaet.

Til toppen av siden

Lagre

Be om bekreftelse før lagring av malen Normal     Velg dette alternativet for å vise, når du lukker Word, en melding som spør om du vil lagre eventuelle endringer som ble gjort på standardmalen. Da endringer på standardmalen får innvirkning på nye dokumenter du oppretter, kan det hende du ønsker å bli varslet når malen har blitt endret. Ved å fjerne merket for dette alternativet lagres endringer automatisk, uten at du blir spurt.

Ta alltid sikkerhetskopi     Velg dette alternativet for å ta en sikkerhetskopi av dokumentet hver gang du lagrer det. Hver sikkerhetskopi erstatter den forrige sikkerhetskopien. Word legger til setningen «Sikkerhetskopi av» i filnavnet, og endrer filtypen til .wbk for alle sikkerhetskopier. Sikkerhetskopiene lagres i samme mappe som det opprinnelige dokumentet.

Kopier eksternt lagrede filer til datamaskinen, og oppdater den eksterne filen ved lagring     Velg dette alternativet for midlertidig lagring av en lokal kopi av filen, som du lagrer på et nettverk eller en flyttbar stasjon. Når du lagrer en lokal kopi, lagrer Word endringene til den opprinnelige kopien. Hvis den opprinnelige filen ikke er tilgjengelig, spør Word deg om du ønsker å lagre filen i en annen plassering for å unngå datatap.

Tillat lagring i bakgrunnen     Velg dette alternativet for å lagre dokumentet mens du arbeidet. En fremdriftsindikator vises i statuslinjen når Word utfører lagring i bakgrunnen.

Til toppen av siden

Bevar gjengivelsen når dette dokumentet deles

Bevar gjengivelsen når dette dokumentet deles     Velg dokumentet som disse innstillingene skal gjelde for. Klikk på navnet på dokumentet som allerede er åpent i listen, eller klikk på Alle nye dokumenter for å ta i bruk innstillingen på alle dokumentene du oppretter.

Lagre skjemadata som en tekstfil med skilletegn     Velg dette alternativet for å lagre dataene som registreres i et nettskjema som en enkelt tekstfil med skilletegn i vanlig tekstformat. Du kan deretter importere innholdet i den filen i en database.

Bygg inn språkdata     Velg dette alternativet for å lagre språkdata, som tale og håndskrevet tekst.

Til toppen av siden

Generelt

Gi tilbakemelding med lyd     Velg dette alternativet for å legge til lyd i enkelte handlinger i Word og andre programmer i 2007 Microsoft Office-system. Word kan for eksempel spille av en lyd når den fullfører en prosess. Hvis du vil endre lyden som er tilknyttet med en handling, åpner du mappen for lyder og lydenheter i Kontrollpanel. Datamaskinen må ha et lydkort for å spille av de fleste lydene.

Gi tilbakemelding med animasjon     Velg dette alternativet for å animere bevegelsen til markøren i Word og de andre Office-programmene. Dette alternativet har også animerte markører for handlinger som utskrift, lagring, automatisk formatering og operasjoner for finn og erstatt.

Bekreft konvertering av filformat ved åpning     Velg dette alternativet for å velge filkonverteringsprogrammet som Word bruker for å åpne filer, som ble opprettet i et annet program. Fjern merket for dette alternativet hvis du ønsker at Word skal velge et konverteringsprogram automatisk.

Oppdater automatiske koblinger ved Åpne     Velg dette alternativet for å oppdatere eventuelt innhold automatisk som er knyttet til andre filer, hver gang du åpner et dokument.

Tillat åpning av et dokument i Kladd-visning     Velg dette alternativet for å åpne et dokument i Kladd-visning.

Obs!: Hvis du ønsker at et dokument skal åpnes i Kladd-visning som standard, må du slå på dette alternativet, og deretter klikke på KladdVisning-fanen i Dokumentvisninger-gruppen. Utfør en endring i dokumentet, og deretter lagrer du det.

Aktiver bakgrunnspaginering     Velg dette alternativet for å paginere dokumenter automatisk mens du arbeider. Dette alternativet er tilgjengelig bare i Kladd- og Disposisjon-visning. Hvis du fjerner merket for dette alternativet, oppdateres ikke sidetallene (når de vises i statuslinjen) før du bytter til utskriftsoppsettvisning.

Vis feil i brukergrensesnitt for tillegg     Velg dette alternativet for å vise feilmeldinger fra programmer som tilpasser brukergrensesnittet. Dette alternativet er spesielt nyttig for forfattere av programvareløsninger, fordi det gir informasjon for feilsøking av tilpasninger til brukergrensesnittet.

Vis kundeinnhold på Office.com    Velg dette alternativet for å se maler og bilder som er opprettet av kunder, i tillegg til innholdet som tilbys av Microsoft Office.

Postadresse     Skriv inn adressen du ønsker at Word skal bruke som standard returadresse for konvolutter og brev.

Filplasseringer     Klikk på dette for å se standard lagringsplassering for dokumenter, maler og andre elementer som du oppretter og bruker i Word. Klikk på elementet du ønsker å endre i dialogboksen Filplasseringer, og klikk deretter på Endre for å angi en ny standardplassering.

Standardplasseringen for maler og oppstartsmappen blir behandlet som klarerte plasseringer. Hvis du endrer den plasseringen, må du sørge for at den nye mappen befinner seg på en trygg plassering.

Webalternativer     Klikk på dette for åpne dialogboksen Webalternativer. Bruk denne dialogboksen til å angi alternativer for bruk av Word til å opprette nettsider.

Til toppen av siden

Kompatibilitet

Engelske Word 6.0/95-dokumenter     Dette alternativet angir innstillingene for konvertering av tekst. Tidligere versjoner av Word ble noen ganger brukt i forbindelse med tredjepartsprogrammer som er utformet for å støtte kinesisk eller koreansk på engelske versjoner av Microsoft Windows. Hvis bruken av disse tilleggene fører til at feil tekst vises i et dokument du prøver å åpne, kan du bruke disse alternativene til å konvertere dokumentet slik at teksten vises riktig. Når du har åpnet filen, må du tilbakestille dette alternativet til Åpne på vanlig måte. Ellers kan riktig lagrede filer åpnes feil.

Dette alternativet er bare tilgjengelig når et østasiatisk språk er aktivert for tekstredigering.

 • Inneholder asiatisk tekst Velg dette alternativet hvis du vet at dokumentet inneholder østasiatisk tekst, slik at teksten vises på riktig måte.

 • Åpne normalt Velg dette alternativet etter at filen har blitt åpnet, slik at teksten vises på riktig måte.

 • Identifiser asiatisk tekst automatisk Velg dette alternativet hvis du ikke er sikker på om dokumentet inneholder østasiatisk tekst. Word prøver å oppdage østasiatisk tekst og vise den på riktig måte.

Til toppen av siden

Kompatibilitetsalternativer for

Kompatibilitetsalternativer for     Velg dokumentene som disse innstillingene gjelder for. Klikk på navnet på dokumentet som allerede er åpent i listen, eller klikk på Alle nye dokumenter for å ta i bruk innstillingen på alle dokumentene du oppretter.

Utform dette dokumentet som om det var opprettet     Velg tekstbehandlingsprogrammet som du forventer skal brukes for åpne dette dokumentet. Innstillingene i Oppsettalternativer-listen endres i henhold til tekstbehandlingsprogrammet du velger. Hvis du vil angi din egen konfigurasjon av innstillinger, velger du Egendefinert.

Oppsettalternativer     Viser alternativer for å utforme dokumentet. Merk av for alternativene du ønsker.

Til toppen av siden

Viktig!:  Office 2007 støttes ikke lenger. Oppgrader til Microsoft 365 for å arbeide hvor som helst fra en hvilken som helst enhet, og fortsett å motta støtte.

Oppgrader nå

Hvis du vil velge de avanserte Word-alternativene, klikker du på Microsoft Office-knappen Microsoft Office-knappen > Alternativer for Word, og på den venstre fanen velger du Avansert.

I denne artikkelen

Redigeringsalternativer

Inntasting erstatter merket tekst     Velg dette alternativet hvis du vil slette den merkede teksten når du begynner å skrive. Hvis du fjerner merket for dette alternativet, settes ny tekst inn foran den merkede teksten i Microsoft Office Word, og den merkede teksten slettes ikke.

Automatisk merking av hele ord     Velg dette alternativet hvis du vil merke hele ord når du merker en del av et ord og deretter en del av det neste ordet. Hvis du aktiverer dette alternativet, merker Word et ord og mellomrommet som følger det, når du dobbeltklikker et ord.

Tillat at tekst dras og slippes     Velg dette alternativet hvis du vil flytte eller kopiere merket tekst ved å dra den. Hvis du vil flytte tekst, merker du teksten, og deretter drar du den til et nytt sted. Hvis du vil kopiere tekst, merker du teksten, og deretter holder du nede CTRL mens du drar det merkede området til det nye stedet.

Trykk på CTRL og klikk for å følge hyperkoblingen     Velg dette alternativet hvis du vil gjøre det enklere å redigere teksten i hyperkoblinger. Når dette alternativet er slått på, må du trykke på CTRL mens du klikker koblingen, for å følge koblingen. Når dette alternativet er slått av, går Outlook direkte til målet for koblingen, noe som gjør det vanskeligere å redigere teksten i koblingen.

Opprett lerret automatisk ved innsetting av autofigurer     Velg dette alternativet hvis du vil plassere et lerret rundt tegnede objekter eller frihåndstegninger og håndskrift når du setter dette inn i dokumentet. Du kan bruke et lerret til å ordne tegnede objekter og bilder og flytte dem som en enhet.

Bruk smart avsnittsmerking     Velg dette alternativet hvis du vil merke avsnittsmerket når du merker et helt avsnitt. Hvis du tar med avsnittsmerket når du klipper ut og limer inn et avsnitt, etterlater du ikke et tomt avsnitt, og du beholder formateringen i avsnittet automatisk.

Bruk smart peking     Velg dette alternativet hvis du vil angi at markøren skal flyttes når du ruller opp eller ned. Når du trykker på PIL VENSTRE, PIL HØYRE, PIL OPP eller PIL NED etter at du har rullet, reagerer markøren på siden i gjeldende visning, ikke i forrige posisjon.

Bruk INS til å styre overskrivingsmodus     Velg dette alternativet for å aktivere eller deaktivere overskrivingsmodus ved å trykke på INS.

 • Bruk overskrivingsmodus     Velg dette alternativet hvis du vil erstatte ett tegn om gangen i eksisterende tekst mens du skriver. Hvis du har valgt Bruk INS til å styre overskrivingsmodus, kan du slå av eller på dette alternativet ved å trykke på INS.

Legg til dobbelt anførselstegn for hebraisk alfabetisk nummerering     Velg dette alternativet for å legge til doble anførselstegn (") i nummerering.

Dette alternativet er bare tilgjengelig når hebraisk er aktivert for tekstredigering.

Spør om å oppdatere stil     Velg dette alternativet hvis du vil bli spurt når du direkte endrer tekst som en stil er brukt på, og deretter bruker du stilen på nytt på den endrede teksten. Når du blir spurt, kan du enten oppdatere stilen på grunnlag av de siste endringene eller bruke stilformateringen på nytt.

Bruk normal stil for punktmerkede eller nummererte lister     Velg dette alternativet hvis du vil basere listestiler på den normale avsnittsstilen i stedet for listestilen for avsnitt.

Hold rede på formatering     Velg dette alternativet hvis du vil holde rede på formatering mens du skriver. På denne måten blir det enkelt å bruke samme formatering et annet sted. Dette alternativet må være aktivert før du kan bruke kommandoen Merk all tekst med lik formatering på hurtigmenyen som vises hvis du høyreklikker på merket tekst. Hvis du vil vise en liste over formateringen du har brukt, bruker du Alternativer-kommandoen i Stil-ruten, og deretter merker du av for Formatering på avsnittsnivå, Skriftformatering og Formatering av punktmerking og nummerering.

 • Marker inkonsekvenser i formatering     Velg dette alternativet for å markere formatering med en bølget, blå understreking når den ligner på, men ikke er helt lik, annen formatering i dokumentene dine. Hvis du vil bruke dette alternativet, må du huske å merke av for Hold rede på formatering.

Aktiver Klikk og skriv     Velg dette alternativet for å sette inn tekst, grafikk, tabeller eller andre elementer i et tomt område i et dokument ved å dobbeltklikke i det tomme området. Klikk og skriv-funksjonen setter automatisk inn avsnitt og bruker den nødvendige justeringen for å plassere et element der du dobbeltklikket. Denne funksjonen er bare tilgjengelig i utskriftsoppsettvisning og i weboppsettvisning.

 • Standard avsnittsstil Velg stilen som skal brukes på tekst når du bruker klikk og skriv.

Markørbevegelser     Dette alternativet angir retningen markøren beveger seg når du trykker på piltastene på tastaturet.

Dette alternativet er bare tilgjengelig når et høyre-mot-venstre-språk er aktivert for tekstredigering.

 • Logisk Velg dette alternativet for å flytte markøren i samme retning som den registrerte teksten. Når du bruker piltastene til for eksempel å flytte gjennom arabisk og deretter engelsk i samme setning, flytter markøren fra høyre mot venstre gjennom den arabiske teksten, og deretter starter den ved det engelske tegnet lengst til venstre og fortsetter fra venstre mot høyre.

 • Visuelt Velg dette alternativet for å flytte markøren til det neste visuelle tilstøtende tegnet. Når du bruker piltastene til for eksempel å flytte fra høyre til venstre gjennom arabisk og deretter engelsk i samme setning, flytter piltastene fra høyre til venstre uavhengig av tekstretningen.

Visuelt markørmerket område     Denne alternativet angir hvordan tekst merkes mens du utvider det merkede området.

Dette alternativet er bare tilgjengelig når et høyre-mot-venstre-språk er aktivert for tekstredigering.

 • Blokk Velg dette alternativet for å bryte teksten fra linje til linje mens du merker nedover, der alle linjene har samme bredde.

 • Kontinuerlig Velg dette alternativet for å bryte tekst fra linje til linje mens du merker nedover, og variere bredden til den siste linjen i blokken.

Bruk sekvenskontroll     Velg dette alternativet hvis du vil kontrollere om et tegn som du har skrevet inn, er i riktig rekkefølge for å brukes som tonemarkering, diakritiske tegn eller vokal som skal plasseres over, under, foran eller bak konsonanten den hører til.

Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis et omfattende skriptspråk er aktivert for tekstredigering.

 • Skriv inn og erstatte Velg dette alternativet hvis du vil erstatte det tidligere innskrevne tegnet med det nylige innskrevne tegnet, hvis de to tegnene ikke kan fungere sammen i samme tekstklynge.

Asiatiske skrifter gjelder også latinsk tekst     Velg dette alternativet hvis du vil endre latinske tegn til den valgte asiatiske skriften når du bruker asiatisk skrift på merket tekst. Fjern merket for dette alternativet hvis du vil at latinske tegn skal forbli i den latinske skriften mens du bruker den asiatiske skriften i resten av dokumentet.

Dette alternativet er bare tilgjengelig når et østasiatisk språk er aktivert for tekstredigering.

Veksle tastaturet automatisk for å samsvare med språk og omkringliggende tekst     Velg dette alternativet hvis du vil endre tastaturspråk og skrift basert på språket i teksten der markøren er plassert. Bare skriften endres hvis du fjerner merket for dette alternativet.

Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis et østasiatisk språk er aktivert for tekstredigering og en Input Method Editor for østasiatiske tegn er installert.

Bruk eldre IME-modus for å aktivere overskrivingsmodus     Velg dette alternativet for å tillate at tegnene du skriver inn erstatter eksisterende tegn (overskriving), mens du bruker en IME (Input Method Editor) på en datamaskin som kjører operativsystemet Microsoft Windows XP. Hvis Word er installert på en datamaskin som kjører Windows Vista, vil dette alternativet ikke vises fordi overskrivingsmodus støttes automatisk.

Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis et østasiatisk språk er aktivert for tekstredigering, og en Input Method Editor for østasiatiske tegn er installert.

IME-kontroll aktiv     Velg dette alternativet hvis du vil starte en IME (Input Method Editor). Hvis du vil stoppe en IME, fjerner du merket.

Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis et østasiatisk språk er aktivert for tekstredigering og en Input Method Editor for østasiatiske tegn er installert.

IME-radjustering     Velg dette alternativet hvis du vil bruke et naturlig språkgrensesnitt på IME-aktiverte datamaskiner.

Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis et østasiatisk språk er aktivert for tekstredigering og en Input Method Editor for østasiatiske tegn er installert.

IME-innstillinger     Klikk for å åpne dialogboksen Egenskaper for IME-navn. Bruk denne dialogboksen til å angi eller endre teksten, tastaturet, tegnkonverteringen og andre alternativer for aktiv IME.

Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis et østasiatisk språk er aktivert for tekstredigering og en Input Method Editor for østasiatiske tegn er installert.

Til toppen av siden

Klippe ut, kopiere og lime inn

Innliming i samme dokument     Dette alternativet viser standardatferd som skjer når du limer inn innhold i det samme dokumentet som du kopierte innholdet fra. Velg ett av følgende i rullegardinlisten:

 • Behold kildeformatering (standard)      Dette alternativet bruker du til å beholde tegnstiler og direkte formatering som ble brukt på den kopierte teksten. Direkte formatering inkluderer egenskaper som skriftstørrelse, kursiv eller annen formatering som ikke er inkludert i avsnittsstilen.

 • Bruk målformatering     Dette alternativet fjerner det meste av formateringen som ble brukt direkte på den kopierte teksten, men beholder formatering som blir sett på som betoning, for eksempel fet og kursiv når denne brukes bare på en del av det merkede området. Teksten får stilen til avsnittet der den limes inn. Teksten adopterer også eventuell direkte formatering eller tegnstil til tekst som er rett forut for markøren når teksten limes inn.

 • Behold bare tekst     Dette alternativet bruker du til å forkaste all formatering og alle elementer som ikke er tekst, for eksempel bilder eller tabeller. Teksten får stilen til avsnittet som du limer den inn i, og den får eventuelle egenskaper for direkte formatering eller tegnstil til tekst som er like forut for markøren, når du limer den inn. Grafikkelementer forkastes, og tabeller konverteres til en rekke avsnitt.

Innliming mellom dokumenter     Dette alternativet viser standardatferd som skjer når du limer inn innhold som ble kopiert fra et annet dokument i Word. Velg ett av følgende i rullegardinlisten:

 • Behold kildeformatering (standard)     Dette alternativet bruker du til å beholde formatering som ble brukt på den kopierte teksten. Alle stildefinisjoner som er knyttet til den kopierte teksten, kopieres til måldokumentet.

 • Bruk målformatering     Dette alternativet fjerner det meste av formateringen som ble brukt direkte på den kopierte teksten, men beholder formatering som blir sett på som betoning, som for eksempel fet og kursiv når den kun brukes på en del av det merkede området. Teksten adopterer stilen til avsnittet der den limes inn. Teksten adopterer også eventuell direkte formatering eller tegnstil til tekst som er rett forut for markøren når teksten limes inn.

 • Behold bare tekst     Dette alternativet bruker du til å forkaste all formatering og alle elementer som ikke er tekst, for eksempel bilder eller tabeller. Teksten får stilen til avsnittet som du limer den inn i, og den får eventuelle egenskaper for direkte formatering eller tegnstil til tekst som er like forut for markøren, når du limer den inn. Grafikkelementer forkastes, og tabeller konverteres til en rekke avsnitt.

Innliming mellom dokumenter ved uoverensstemmelser mellom stildefinisjoner     Dette alternativet viser standardatferd som skjer når du limer inn innhold som ble kopiert fra et annet dokument i Word, og den kopierte teksten har en stil som er definert på en annen måte enn i dokumentet der teksten limes inn. Velg ett av følgende fra rullegardinlisten:

 • Behold kildeformatering     Dette alternativet bruker du til å beholde utseendet på den kopierte teksten ved å tilordne stilen Normal til den innlimte teksten og bruke direkte formatering. Direkte formatering inkluderer egenskaper som skriftstørrelse, kursiv eller annen formatering som brukes til å etterligne stildefinisjonen til den kopierte teksten.

 • Bruk målstiler (standard)     Dette alternativet bruker du til å beholde stilnavnet som er knyttet til den kopierte teksten, men samtidig brukes selve stildefinisjonen for dokumentet som teksten limes inn i. La oss si at du for eksempel kopierer Overskrift 1-tekst fra et dokument til et annet. I det ene dokumentet er Overskrift 1 definert som Arial fet, 14 punkt, og i dokumentet som du limer inn teksten i, er Overskrift 1 definert som Cambria fet, 16 punkt. Når du bruker alternativet Bruk målstiler, brukes Overskrift 1-stilen, Cambria fet, 16 punkt på den innlimte teksten.

 • Bruk målformatering     Dette alternativet fjerner stildefinisjonen og det meste av formateringen som ble brukt direkte på den kopierte teksten, men beholder formatering som blir sett på som betoning, som for eksempel fet og kursiv når den kun brukes på en del av det merkede området. Teksten får stildefinisjonen i dokumentet der den limes inn.

 • Behold bare tekst     Dette alternativet bruker du til å forkaste all formatering og alle elementer som ikke er tekst, for eksempel bilder eller tabeller. Teksten får stilen til avsnittet som du limer den inn i, og den får eventuelle egenskaper for direkte formatering eller tegnstil til tekst som er like forut for markøren, når du limer den inn. Grafikkelementer forkastes, og tabeller konverteres til en rekke avsnitt.

Innliming fra andre programmer     Dette alternativet viser standardatferd som skjer når du limer inn innhold som ble kopiert fra et annet program. Velg ett av følgende i rullegardinlisten:

 • Behold kildeformatering (standard)     Dette alternativet beholder formateringen til den kopierte teksten.

 • Bruk målformatering     Dette alternativet fjerner det meste av formateringen som ble brukt direkte på den kopierte teksten, men beholder formatering som blir sett på som betoning, som for eksempel fet og kursiv når den kun brukes på en del av det merkede området. Teksten adopterer stilen til avsnittet der den limes inn. Teksten adopterer også eventuell direkte formatering eller tegnstil til tekst som er rett forut for markøren når teksten limes inn.

 • Behold bare tekst     Dette alternativet bruker du til å forkaste all formatering og alle elementer som ikke er tekst, for eksempel bilder eller tabeller. Teksten får stilen til avsnittet som du limer den inn i, og den får eventuelle egenskaper for direkte formatering eller tegnstil til tekst som er like forut for markøren, når du limer den inn. Grafikkelementer forkastes, og tabeller konverteres til en rekke avsnitt.

Sett inn / lim inn bilder som     Dette alternativet viser hvordan Word setter inn bilder i forhold til teksten i dokumentet. Du kan sette inn bilder på linje med teksten, la bilder flyttes med tekst eller bryte tekst rundt, foran eller bak et bilde. Velg ett av følgende fra rullegardinlisten:

 • På linje med teksten     Dette alternativet bruker du til å sette inn grafikk i et avsnitt som om den var tekst. Dette alternativet brukes som standard. Grafikken flyttes når du legger til eller sletter tekst. Du kan dra grafikken for å endre plasseringen til den på samme måte som du drar tekst.

 • Firkant     Dette alternativet bruker du til å bryte teksten rundt alle sidene av en firkant rundt grafikken. Grafikken flyttes ikke når du legger til eller sletter tekst, men du kan dra grafikken hvis du vil endre plasseringen til den.

 • Tett     Dette alternativet bruker du til å bryte teksten rundt grafikken i en ujevn form rundt det faktiske bildet. Grafikken flyttes ikke når du legger til eller sletter tekst, men du kan dra grafikken hvis du vil endre plasseringen til den.

 • Bak teksten     Dette alternativet bruker du til å sette inn grafikken slik at den flyter på et eget lag bak teksten. Det er ikke noen kantlinje rundt grafikken. Grafikken flyttes ikke når du legger til eller sletter tekst, men du kan dra grafikken hvis du vil endre plasseringen til den.

 • Foran teksten     Dette alternativet bruker du til å sette inn grafikken slik at den flyter på et eget lag foran teksten. Det er ikke noen kantlinje rundt grafikken. Grafikken flyttes ikke når du legger til eller sletter tekst, men du kan dra grafikken hvis du vil endre plasseringen til den.

 • Gjennom     Dette alternativet bruker du til å bryte tekst rundt grafikken, inkludert å fylle ut mellomrommet som skapes av en konkav figur, for eksempel en halvmåne. Grafikken flyttes ikke når du legger til eller sletter tekst, men du kan dra grafikken hvis du vil endre plasseringen til den.

 • Øverst og nederst     Dette alternativet bruker du til å forhindre at tekst brytes på sidene av grafikken. Grafikken flyttes ikke når du legger til eller sletter tekst, men du kan dra grafikken hvis du vil endre plasseringen til den.

Behold punktmerking og nummerering ved innliming av tekst med alternativet Behold bare tekst     Velg dette alternativet hvis du vil konvertere nummerering og punktmerking til tekstsymboler.

Bruk INS for å lime inn     Velg dette alternativet for å bruke INS til å sette inn innhold fra Office-utklippstavlen i et dokument.

Vis knapper for innlimingsalternativer     Velg dette alternativet hvis du vil vise knappen Alternativer for innliming når du limer inn innhold. Du kan bruke knappen Alternativer for innliming til å overstyre eller endre innstillingene du gjør i denne inndelingen av dialogboksen Alternativer for Word.

Bruk smart klippe- og limefunksjon     Velg dette alternativet hvis du vil justere formatering automatisk mens du limer inn tekst. Når du har merket av for dette alternativet, kan du klikke på Innstillinger hvis du vil angi flere alternativer for innliming.

 • Innstillinger     Klikk her for å åpne dialogboksen Innstillinger. Bruk denne dialogboksen til å angi standard virkemåte når du fletter, klipper ut og limer inn tekst. Du kan overstyre standard virkemåte ved hjelp av knappen Alternativer for innliming som vises når du limer inn innhold fra utklippstavlen i dokumentet. Denne knappen er bare tilgjengelig når alternativet Bruk smart klippe- og limefunksjon er aktivert.

  • Bruk standardalternativer for     Klikk på et element i listen for å forhåndsvelge en konfigurasjon av alternativer i dialogboksen. Hvis du vil velge din egen konfigurasjon av alternativer, klikker du på Egendefinert i listen.

  • Juster setnings- og ordavstand automatisk     Velg dette alternativet hvis du vil fjerne ekstra mellomrom når du sletter tekst, eller legge til nødvendige mellomrom når du limer inn tekst fra utklippstavlen.

  • Juster avstand mellom avsnitt ved innliming     Velg dette alternativet hvis du vil hindre tomme avsnitt og inkonsekvent avsnittsavstand.

  • Justere tabellformatering og justering ved innliming     Velg dette alternativet for å kontrollere formateringen og justeringen av tabeller. Når dette alternativet er aktivert, limes enkeltceller inn som tekst, tabelldelene limes inn som rader i en eksisterende tabell (i stedet for som en nestet tabell), og når du legger til en tabell i en eksisterende tabell, justeres den innlimte tabellen slik at den samsvarer med den eksisterende tabellen.

  • Virkemåte for smartstil     Det skjer ingen ting om du merker av for dette alternativet. Hvis du vil finjustere virkemåten til stiler når du limer inn innhold, bruker du Lime inn-alternativet i delen Klipp ut, kopier og lim inn i Avansert-alternativene.

  • Flett formatering ved innliming fra Microsoft Office PowerPoint     Velg dette alternativet for å kontrollere resultatene når du limer inn innhold fra en PowerPoint presentasjon. Når dette alternativet er aktivert, brukes formateringen av den omkringliggende teksten eller tabellen på den innlimte teksten, den sist brukte punkt-, tall- eller listestilen brukes på den innlimte listen, og utseendet på elementer som tabeller, hyperkoblinger, bilder, OLE-objekter og figurer bevares fra kilden i PowerPoint.

  • Juster formatering ved innliming fra Microsoft Office Excel     Velg dette alternativet for å kontrollere resultatene når du limer inn data fra Excel. Når dette alternativet er aktivert, plasseres dataene som limes inn i en tabell, og diagrammer limes inn som bilder i stedet for OLE-objekter.

  • Flett innlimede lister med omkringliggende lister     Velg dette alternativet hvis du vil at listeelementenes formatering skal tilpasses den omkringliggende listen når du limer inn elementene i en liste.

Til toppen av siden

Vise dokumentinnhold

Vis bakgrunnsfarger og bilder i utskriftsoppsettvisning     Velg dette alternativet for å vise bakgrunnsfarger og bilder.

Vis tekst delt på flere linjer i dokumentvinduet     Velg dette alternativet hvis du vil bryte tekst til dokumentvinduet, slik at det blir enklere å lese på skjermen.

Vis bildeplassholdere     Velg dette alternativet for å vise en tom boks i stedet for hvert bilde i dokumentene. Med dette alternativet kan du rulle fortere gjennom et dokument som inneholder mange bilder.

Vis tegninger og tekstbokser på skjermen     Velg dette alternativet for å vise objekter som er opprettet med tegneverktøyene i Word i utskriftsoppsettvisning eller weboppsettvisning. Fjern avmerkingen i boksen for å skjule tegninger og kanskje øke visningshastigheten for dokumenter som inneholder mange tegninger. Tegninger skrives ut selv om du fjerner merket for dette.

Vis tekstanimasjon     Velg dette alternativet hvis du vil vise tekstanimasjoner på skjermen. Fjern merket for dette alternativet hvis du vil se hvordan utskriften kommer til å se ut.

Bruk dette alternativet når du viser animert tekst i dokumenter som er opprettet i en tidligere versjon av Word enn Word 2007. Det er ikke lenger mulig å opprette animert tekst i gjeldende versjon av Word.

Vis kontrolltegn     Velge dette alternativet hvis du vil vise kontrolltegn for tekst som skrives fra høyre til venstre.

Dette alternativet er bare tilgjengelig når et høyre-mot-venstre-språk er aktivert for tekstredigering.

Vis bokmerker     Velg dette alternativet for å vise bokmerker på skjermen. Hvis du tilordner et bokmerke til et element, vises elementet med bokmerket i hakeparenteser ([…]). Hvis du tilordner et bokmerke til en plassering, vises bokmerket som en tekstmarkør. Hakeparentesene og tekstmarkøren vises ikke i utskrevne dokumenter.

Vis smartflagg     Velg dette alternativet hvis du vil vise en purpurfarget prikket understreking under tekst, som gjenkjennes som et smartflagg.

Vis tekstgrenselinjer     Velg dette alternativet for å vise prikkete linjer rundt tekstmarger, kolonner og avsnitt. Grensene gjelder for oppsettsformål, de vises ikke i utskrevne dokumenter.

Vis beskjæringsmerker     Velg dette alternativet for å vise hjørnene av margene.

Vis feltkoder i stedet for verdiene     Velg dette alternativet for å vise feltkoder i stedet for feltresultater i dokumentene. Du kan for eksempel se { TIME @\"MMMM, d, ÅÅÅÅÅ" } i stedet for 4. februar 2008. Fjern merket for dette alternativet for å vise feltresultater.

Du kan alltid bytte mellom å vise feltkoder og feltkoderesultater ved å trykke på ALT+F9, uavhengig av denne innstillingen.

Skyggelegging av felt     Dette alternativet viser om og når feltene er skyggelagt. Velg Alltid i listen, eller velg Når valgt for å skyggelegge feltene. Hvis du skyggelegger felt, så blir de enklere å identifisere. Skyggeleggingen vises på skjermen, men ikke i det utskrevne dokumentet.

Numerisk     Dette alternativet fastslår hvordan tall vises i dokumentene. Velg et element fra listen.

Dette alternativet er bare tilgjengelig når et arabisk språk er aktivert for tekstredigering.

 • Arabisk Velg dette alternativet hvis du vil vise tall i et format som er kjent for personer som snakker engelsk og europeiske språk.

 • Hindi Velg dette alternativet hvis du vil vise tall i et format som er kjent for personer som snakker arabisk og hindi.

 • Kontekst Velg dette alternativet hvis du vil vise tall i henhold til språket til omkringliggende tekst.

 • System Velg dette alternativet hvis du vil vise tall i henhold til de regionale innstillingene i Kontrollpanel.

Månedsnavn     Dette alternativet bestemmer hvordan vestlige (gregorianske) månedsnavn vises i arabisk tekst. Velg et element fra listen.

Dette alternativet er bare tilgjengelig når et arabisk språk er aktivert for tekstredigering.

 • Arabisk Velg dette alternativet hvis du vil bruke opprinnelig, arabiske månedsnavn.

 • Engelsk omskrivning Velg dette alternativet hvis du vil vise vestlige (gregorianske) månedsnavn med engelsk uttale ved hjelp av arabisk tekst.

 • Fransk omskrivning Velg dette alternativet hvis du vil vise vestlige (gregorianske) månedsnavn med fransk uttale ved hjelp av arabisk tekst.

Diakritiske tegn     Dette alternativet viser diakritiske tegn i dokumentet.

Dette alternativet er bare tilgjengelig når et språk som bruker diakritiske tegn, er aktivert for tekstredigering.

 • Bruk denne fargen for diakritiske tegn Velg dette alternativet for å angi en farge som viser alle diakritiske tegn, uavhengig av fargen på diakritiske tegn i det opprinnelige dokumentet. Velg en farge i listen.

Bruk kladdeskrift i Kladd- og Disposisjon-visning      Velg dette alternativet på datamaskiner med ekstremt begrensede ressurser, for en raskere dokumentvisning.

 • Navn     Velg skriften du vil bruke for kladder av dokumentene. Dette alternativet er bare tilgjengelig når du merker av for Bruk kladdeskrift i Kladd- og Disposisjon-visning.

 • Størrelse     Velger punktstørrelsen for kladdeskriften. Dette alternativet er bare tilgjengelig når du merker av for Bruk kladdeskrift i Kladd- og Disposisjon-visning.

Dokumentvisning     Dette alternativet angir tekstretning for nye dokumenter.

Dette alternativet er bare tilgjengelig når et høyre-mot-venstre-språk er aktivert for tekstredigering.

 • Høyre-mot-venstre Velg dette alternativet for å utforme dokumenter fra høyre mot venstre. For eksempel hvis du starter et avsnitt på høyre side av et dokument med tekst som går mot venstre.

 • Venstre mot høyre Velg dette alternativet for å utforme dokumenter fra venstre mot høyre. For eksempel hvis du starter et avsnitt på venstre side av et dokument med tekst som går mot høyre.

Skrifterstatning     Klikk her for å åpne dialogboksen Skrifterstatning. Bruk dette alternativet til å bestemme om det aktive dokumentet bruker skrifter som ikke er tilgjengelige på datamaskinen. Hvis dokumentet bruker skrifter som ikke er på datamaskinen, kan du bruke dialogboksen til å angi en alternativ skrift.

Til toppen av siden

Skjerm

Vis dette antallet nylige dokumenter     Skriv inn antallet elementer, mellom 1 og 50, som skal vises i listen Nylig brukte dokumenter.

Bare de første ni filene i listen er tilordnet en hurtigtast. Du kan åpne disse dokumentene ved å trykke på 1 til 9, etter at du trykker på ALT+F.

Vis mål i     Velg målenheten du vil bruke på den vannrette linjalen, og for mål du skriver inn i dialogbokser.

Bredde på stilområderuten i Kladd- og Disposisjon-visninger     Skriv inn et positivt desimaltall, for eksempel 0,5, i boksen for å åpne stilområdet, som viser navnene på stilene som er brukt på teksten. Hvis du vil lukke stilområdet, skriver du inn 0.

Vis mål i tegnbredde     Velg dette alternativet hvis du vil bruke tegnbredde som grunnlag for justering av tekst, for eksempel i vertikale og horisontale linjaler.

Dette alternativet er bare tilgjengelig når et østasiatisk språk er aktivert for tekstredigering.

Vis piksler for HTML-funksjoner     Velg dette alternativet hvis du vil bruke piksler som standard målenhet i dialogbokser som er relatert til HTML-funksjoner.

Vis alle vinduer på oppgavelinjen     Velg dette alternativet for å vise et ikon på Microsoft Windows-oppgavelinjen for hvert åpne vindu i et Microsoft Office-program. Hvis du fjerner merket for dette, vises ett enkelt ikon for hvert åpne program på oppgavelinjen.

Vis hurtigtaster i skjermtips     Velg dette alternativet hvis du vil vise hurtigtaster i skjermtips.

Vis vannrett rullefelt     Velg dette alternativet for å vise det vannrette rullefeltet nederst i dokumentvinduet.

Vis loddrett rullefelt     Velg dette alternativet for å vise det loddrette rullefeltet i siden av dokumentvinduet.

 • Venstre rullefelt Velg dette alternativet for å plassere det venstre rullefeltet i venstre side av dokumentvinduet. Bruk dette alternativet når du arbeider med dokumenter som hovedsaklig bruker tekstretningen høyre mot venstre.

  Dette alternativet er bare tilgjengelig når et høyre-mot-venstre-språk er aktivert for tekstredigering.

Vis loddrett linjal i utskriftsoppsettvisningen     Velg dette alternativet for å vise den loddrette linjalen i siden av dokumentvinduet. Kontroller at du også merker av for Linjal i Vis/Skjul-gruppen på Visning-fanen i båndet, en komponent av Brukergrensesnittet Microsoft Office Fluent.

 • Vis høyre linjal i utskriftsoppsettvisning Velg dette alternativet hvis du vil vise den loddrette linjalen på høyre side av dokumentvinduet.

  Dette alternativet er bare tilgjengelig når et høyre-mot-venstre-språk er aktivert for tekstredigering.

Optimaliser tegnplassering for oppsett istedenfor lesbarhet      Velg dette alternativet for å vise nøyaktig tegnplassering slik den vises i det utskrevne dokumentet med tanke på tekstblokker. Avstanden mellom tegn kan være forvrengt når dette alternativet er slått på. Slå av dette alternativet for best lesbarhet på skjermen.

Til toppen av siden

Skriv ut

Bruk kladdekvalitet     Velg dette alternativet for å skrive ut dokumentet med minimal formatering, noe som kan gjøre utskriftsprosessen raskere. Mange skrivere støtter ikke denne funksjonen.

Skriv ut i bakgrunnen     Velg dette alternativet for å skrive ut dokumenter i bakgrunnen, slik at du kan fortsette arbeidet mens utskriften pågår. Dette alternativet krever mer tilgjengelig minne for at du skal kunne arbeide og skrive ut samtidig. Hvis datamaskinen blir veldig treg når du arbeider med dokumentet samtidig med utskriften, slår du dette alternativet av.

Skriv ut sider i omvendt rekkefølge     Velg dette alternativet for å skrive ut sider i omvendt rekkefølge, der siste siden i dokumentet skrives ut først. Bruk ikke dette alternativet når du skriver ut konvolutter.

Skriv ut XML-koder     Velg dette alternativet for å skrive ut XML-koder for XML-elementene som er brukt i et XML-dokument. Du må ha et skjema knyttet til dokumentet, og du må ta i bruk elementer som tilbys av det tilknyttede skjemaet. Kodene vises i det utskrevne dokumentet.

Skrive ut feltkoder i stedet for verdiene     Velg dette alternativet for å skrive ut feltkoder i stedet for feltresultater, for eksempel { TIME @\"MMMM, d, ÅÅÅÅ" } i stedet for 4. februar 2008.

Skriv ut på forsiden av arket ved dobbeltsidig utskrift     Velg dette alternativet for å skrive ut forsiden av hvert ark når du skriver ut på en skriver som ikke støtter tosidig utskrift. Sider skrives ut i omvendt rekkefølge, slik at når du snur bunken for å skrive ut på baksiden, skrives sidene ut i riktig rekkefølge.

Skriv ut på baksiden av arket ved dobbeltsidig utskrift     Velg dette alternativet for å skrive ut baksiden av hvert ark når du skriver ut på en skriver som ikke støtter tosidig utskrift. Sider skrives ut i stigende rekkefølge, slik at de samsvarer med en bunke ark som ble skrevet ut på forsiden i omvendt rekkefølge.

Skaler innhold til papirstørrelsene A4 eller 8,5 x 11 tommer     Velg dette alternativet for en automatisk justering for papir på 8,5 x 11 tommer med A4-papir, og for å justere dokumenter som er utformet for A4-papir slik at de passer for papir på 8,5 x 11 tommer. Dette alternativet trer bare i kraft hvis A4-papiret eller papiret på 8,5 x 11 tommer i skriveren ikke stemmer overens med papirstørrelsen som er angitt på Sideoppsett-fanen i Word. Dette alternativet får bare innvirkning på utskrifter, og ikke formatering.

Standardskuff     Dette alternativet viser skriverskuffen som brukes som standard. Hvis du ønsker å bruke skriverinnstillingene, velger du Bruk skriverinnstillinger. Velg fra listen for å bruke en bestemt skuff. Valgene i listen avhenger av skriverkonfigurasjonen.

Til toppen av siden

Ved utskrift av dette dokumentet

Ved utskrift av dette dokumentet     Velg dokumentet som disse utskriftsinnstillingene skal gjelde for. Klikk på navnet på dokumentet som allerede er åpent i listen, eller klikk på Alle nye dokumenter for å ta i bruk innstillingen på alle dokumentene du oppretter.

Skriv ut PostScript over tekst     Velg dette alternativet for å skrive ut PostScript-koder når et dokument inneholder UTSKRIFT-felt.

Skriv bare ut selve dataene fra et skjema     Velg dette alternativet for å skrive ut dataene som registreres i nettskjemaer uten å skrive ut skjemaet.

Til toppen av siden

Lagre

Be om bekreftelse før lagring av malen Normal     Velg dette alternativet for å vise, når du lukker Word, en melding som spør om du vil lagre eventuelle endringer som ble gjort på standardmalen. Da endringer på standardmalen får innvirkning på nye dokumenter du oppretter, kan det hende du ønsker å bli varslet når malen har blitt endret. Ved å fjerne merket for dette alternativet lagres endringer automatisk, uten at du blir spurt.

Ta alltid sikkerhetskopi     Velg dette alternativet for å ta en sikkerhetskopi av dokumentet hver gang du lagrer det. Hver sikkerhetskopi erstatter den forrige sikkerhetskopien. Word legger til setningen «Sikkerhetskopi av» i filnavnet, og endrer filtypen til .wbk for alle sikkerhetskopier. Sikkerhetskopiene lagres i samme mappe som det opprinnelige dokumentet.

Kopier eksternt lagrede filer til datamaskinen, og oppdater den eksterne filen ved lagring     Velg dette alternativet for midlertidig lagring av en lokal kopi av filen, som du lagrer på et nettverk eller en flyttbar stasjon. Når du lagrer en lokal kopi, lagrer Word endringene til den opprinnelige kopien. Hvis den opprinnelige filen ikke er tilgjengelig, spør Word deg om du ønsker å lagre filen i en annen plassering for å unngå datatap.

Tillat lagring i bakgrunnen     Velg dette alternativet for å lagre dokumentet mens du arbeidet. En fremdriftsindikator vises i statuslinjen når Word utfører lagring i bakgrunnen.

Til toppen av siden

Bevar gjengivelsen når dette dokumentet deles

Bevar gjengivelsen når dette dokumentet deles     Velg dokumentet som disse innstillingene skal gjelde for. Klikk på navnet på dokumentet som allerede er åpent i listen, eller klikk på Alle nye dokumenter for å ta i bruk innstillingen på alle dokumentene du oppretter.

Lagre smartflagg som XML-egenskaper på websider     Velg dette alternativet for å lagre alle smartflaggene i et dokument som Extensible Markup Language (XML) i en Hypertext Markup Language (HTML)-file.

Lagre skjemadata som en tekstfil med skilletegn     Velg dette alternativet for å lagre dataene som registreres i et nettskjema som en enkelt tekstfil med skilletegn i vanlig tekstformat. Du kan deretter importere innholdet i den filen i en database.

Bygg inn språkdata     Velg dette alternativet for å lagre språkdata, som tale og håndskrevet tekst.

Bygg inn smartflagg     Velg dette alternativet for å lagre smartflagg som en del av dokumentet.

Til toppen av siden

Generelt

Gi tilbakemelding med lyd     Velg dette alternativet for å legge til lyd i enkelte handlinger i Word og andre programmer i 2007 Microsoft Office-system. Word kan for eksempel spille av en lyd når den fullfører en prosess. Hvis du vil endre lyden som er tilknyttet med en handling, åpner du mappen for lyder og lydenheter i Kontrollpanel. Datamaskinen må ha et lydkort for å spille av de fleste lydene.

Gi tilbakemelding med animasjon     Velg dette alternativet for å animere bevegelsen til markøren i Word og de andre Office-programmene. Dette alternativet har også animerte markører for handlinger som utskrift, lagring, automatisk formatering og operasjoner for finn og erstatt.

Bekreft konvertering av filformat ved åpning     Velg dette alternativet for å velge filkonverteringsprogrammet som Word bruker for å åpne filer, som ble opprettet i et annet program. Fjern merket for dette alternativet hvis du ønsker at Word skal velge et konverteringsprogram automatisk.

Oppdater automatiske koblinger ved Åpne     Velg dette alternativet for å oppdatere eventuelt innhold automatisk som er knyttet til andre filer, hver gang du åpner et dokument.

Tillat åpning av et dokument i Kladd-visning     Velg dette alternativet for å åpne et dokument i Kladd-visning.

Hvis du ønsker at et dokument skal åpnes i Kladd-visning som standard, må du slå på dette alternativet, og deretter klikke på KladdVisning-fanen i Dokumentvisninger-gruppen. Utfør en endring i dokumentet, og deretter lagrer du det.

Tillat åpen bakgrunn på websider     Velg dette alternativet for å åpne nettsidedokumenter i bakgrunnen mens du arbeider. En fremdriftsindikator vises i statuslinjen når Word åpner siden i bakgrunnen.

Aktiver bakgrunnspaginering     Velg dette alternativet for å paginere dokumenter automatisk mens du arbeider. Dette alternativet er tilgjengelig bare i Kladd- og Disposisjon-visning. Hvis du fjerner merket for dette alternativet, oppdateres ikke sidetallene (når de vises i statuslinjen) før du bytter til utskriftsoppsettvisning.

Vis feil i brukergrensesnitt for tillegg     Velg dette alternativet for å vise feilmeldinger fra programmer som tilpasser brukergrensesnittet. Dette alternativet er spesielt nyttig for forfattere av programvareløsninger, fordi det gir informasjon for feilsøking av tilpasninger til brukergrensesnittet.

Postadresse     Skriv inn adressen du ønsker at Word skal bruke som standard returadresse for konvolutter og brev.

Filplasseringer     Klikk på dette for å se standard lagringsplassering for dokumenter, maler og andre elementer som du oppretter og bruker i Word. Klikk på elementet du ønsker å endre i dialogboksen Filplasseringer, og klikk deretter på Endre for å angi en ny standardplassering.

Standardplasseringen for maler og oppstartsmappen blir behandlet som klarerte plasseringer. Hvis du endrer den plasseringen, må du sørge for at den nye mappen befinner seg på en trygg plassering.

Webalternativer     Klikk på dette for åpne dialogboksen Webalternativer. Bruk denne dialogboksen til å angi alternativer for bruk av Word til å opprette nettsider.

Tjenestealternativer     Klikk på dette for åpne dialogboksen Tjenestealternativer. Bruk denne dialogboksen til å angi innstillinger for delte arbeidsområder.

Til toppen av siden

Kompatibilitet

Engelske Word 6.0/95-dokumenter     Dette alternativet angir innstillingene for konvertering av tekst. Tidligere versjoner av Word ble noen ganger brukt i forbindelse med tredjepartsprogrammer som er utformet for å støtte kinesisk eller koreansk på engelske versjoner av Microsoft Windows. Hvis bruken av disse tilleggene fører til at feil tekst vises i et dokument du prøver å åpne, kan du bruke disse alternativene til å konvertere dokumentet slik at teksten vises riktig. Når du har åpnet filen, må du tilbakestille dette alternativet til Åpne på vanlig måte. Ellers kan riktig lagrede filer åpnes feil.

Dette alternativet er bare tilgjengelig når et østasiatisk språk er aktivert for tekstredigering.

 • Inneholder asiatisk tekst Velg dette alternativet hvis du vet at dokumentet inneholder østasiatisk tekst, slik at teksten vises på riktig måte.

 • Åpne normalt Velg dette alternativet etter at filen har blitt åpnet, slik at teksten vises på riktig måte.

 • Identifiser asiatisk tekst automatisk Velg dette alternativet hvis du ikke er sikker på om dokumentet inneholder østasiatisk tekst. Word prøver å oppdage østasiatisk tekst og vise den på riktig måte.

Til toppen av siden

Kompatibilitetsalternativer for

Kompatibilitetsalternativer for     Velg dokumentene som disse innstillingene gjelder for. Klikk på navnet på dokumentet som allerede er åpent i listen, eller klikk på Alle nye dokumenter for å ta i bruk innstillingen på alle dokumentene du oppretter.

Utform dette dokumentet som om det var opprettet     Velg tekstbehandlingsprogrammet som du forventer skal brukes for åpne dette dokumentet. Innstillingene i Oppsettalternativer-listen endres i henhold til tekstbehandlingsprogrammet du velger. Hvis du vil angi din egen konfigurasjon av innstillinger, velger du Egendefinert.

Oppsettalternativer     Viser alternativer for å utforme dokumentet. Merk av for alternativene du ønsker.

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×