Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Viktig!: På grunn av endringer i avskrivningsmetodikken til det franske regnskapssystemet, er denne funksjonen avskrevet og bør ikke lenger brukes. Den er bare inkludert for kompatibilitet med gamle arbeidsbøker.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen AMORDEGRC i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer avskrivingen for hver regnskapsperiode. Denne funksjonen er tatt med for det franske regnskapssystemets skyld. Hvis et aktivum blir kjøpt inn midt i en regnskapsperiode, vil den proporsjonalt fordelte avskrivingen tas med i betraktningen. Funksjonen ligner AMORLINC, bortsett fra at en avskrivingskoeffisient benyttes i beregningen, avhengig av aktivas levetid.

Syntaks

AMORDEGRC(kostnad; innkjøpsdato; første_periode; restverdi; periode; rente; [basis])

Viktig!: Datoer bør skrives inn ved hjelp av DATO-funksjonen, eller som resultater av andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel DATO(23,5,2018) for 23. mai 2008. Det kan oppstå problemer hvis datoer blir skrevet inn som tekst.

Syntaksen for AMORDEGRC har følgende argumenter:

 • Kostnad    Obligatorisk. Kostnaden for aktivumet.

 • Innkjøpsdato    Obligatorisk. Innkjøpsdatoen for aktivumet.

 • Første_periode    Obligatorisk. Sluttdatoen for den første perioden.

 • Restverdi    Obligatorisk. Restverdien ved slutten av aktivumets levetid.

 • Periode    Obligatorisk. Perioden.

 • Rente    Obligatorisk. Avskrivingsrenten.

 • Basis    Valgfritt. Årsbasisen som skal brukes.

Basis

Datosystem

0 eller utelatt

360 dager (NASD-metode).

1

Faktisk

3

365 dager i året

4

360 dager i året (Europeisk metode)

Kommentarer

 • Microsoft Excel lagrer datoer som etterfølgende serienumre slik at de kan brukes i beregninger. Som standard er 1. januar 1900 serienummer 1 og 1. januar 2008 er serienummer 39 448, fordi det er 39 448 dager etter 1. januar 1900.

 • Denne funksjonen returnerer avskrivingen inntil den siste perioden i aktivas levetid eller inntil den kumulerte verdien av avskrivingen er større enn aktivas kostnad minus restverdien.

 • Avskrivingskoeffisientene:

Aktivas levetid (1/rente)

Avskrivingskoeffisient

Mellom 3 og 4 år

1,5

Mellom 5 og 6 år

2

Mer enn 6 år

2,5

 • Avskrivingsrenten vil øke til 50 prosent for perioden før den siste perioden, og den vil øke til 100 prosent for den siste perioden.

 • Hvis aktivas levetid er mellom 0 (null) og 1, 1 og 2, 2 og 3 eller 4 og 5, #NUM! #VERDI!.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

2400

Kostnad

39679

Innkjøpsdato

39813

Sluttdatoen for den første perioden

300

Restverdi

1

Periode

0,15

Avskrivingsrente

1

Faktisk basis (se ovenfor)

Formel

Beskrivelse

Resultat

=AMORDEGRC(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8)

Avskriving første periode

776

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×