Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Hvis du vil angi eller endre tabellalternativer i Word eller Outlook, høyreklikker du en tabell og velger Tabellegenskaper.

Obs!: Hvis du vil angi egenskaper for en bestemt rad, kolonne eller celle, klikker du i raden, kolonnen eller cellen før du gjør endringer i dialogboksen Tabellegenskaper.

I denne artikkelen

Tabellegenskaper

Tabell-fanen i dialogboksen Tabellegenskaper

Klikk Tabell-fanen for å bruke innstillinger for hele tabellen:

 • Angi tabellenstotale bredde under Størrelse ved å velge Foretrukket bredde og velge en størrelse. I Mål i-boksen velger du om du vil måle bredden i tommer eller en prosentdel av siden.

 • Under Justeringvelger du om du vil justere tabellen til venstre, midtstilt eller høyre på siden. Hvis du velger Venstre, kan du velge en innrykksavstand i Innrykk fra venstre-boksen.

 • Velg Rundt under Tekstbrytinghvis du vil at nærliggende tekst på siden skal brytes rundt tabellen. Du kan gjøre tekstbryting mer nøyaktig ved å klikke Plassering ogderetter velge alternativer i dialogboksen Tabellplassering. Hvis du ikke vil ha tekstbryting, velger du Ingen.

 • Klikk Kantlinjer og skyggelegging for å endre kantlinjestil, linjefarge og linjebredde for tabellen.

 • Klikk Alternativer for å angi flere tabellegenskaper, inkludert topp- og bunncellemarger, celleavstand og automatisk skalering av celleinnhold.

Til toppen av siden

Radegenskaper

Rad-fanen i dialogboksen Tabellegenskaper

Først klikker du i raden eller merker radene du vil endre, høyreklikker, velger Tabellegenskaper ogklikker deretter Rad-fanen.

 • Angi høydenpå raden under Størrelse ved å velge Foretrukket høyde og velge en størrelse. Du kan finjustere høyden ytterligere ved å velge et alternativ i Boksen Radhøyde er.

 • Velg alternativer forå bryte rader på tvers av sider eller opprette overskriftsrader under Alternativer.

 • Hvis du vil vise den merkede raden øverst på fanen og navigere mellom rader uten å gå ut av dialogboksen Tabellegenskaper, klikker du Forrige rad eller Neste rad.

Til toppen av siden

Kolonneegenskaper

Kolonne-fanen i dialogboksen Tabellegenskaper

Først klikker du i kolonnen eller merker kolonnene du vil endre, høyreklikker, velger Tabellegenskaper ,og deretter klikker du Kolonne-fanen.

 • Angi kolonnebreddenunder Størrelse ved å velge Foretrukket bredde og velge en størrelse. I Mål i-boksen velger du om du vil måle bredden i tommer eller en prosentdel.

 • Hvis du vil vise den merkede kolonnen eller kolonnene øverst på fanen og navigere mellom kolonner uten å gå ut av dialogboksen Tabellegenskaper, klikker du Forrige kolonne ellerNeste kolonne.

Til toppen av siden

Celleegenskaper

Celle-fanen i dialogboksen Tabellegenskaper

Først klikker du i cellen du vil endre, høyreklikker, velger Tabellegenskaper ,og deretter klikker du Celle-fanen.

 • Angi cellebreddenunder Størrelse ved å velge Foretrukket bredde og velge en størrelse. I Mål i-boksen velger du om du vil måle bredden i tommer eller en prosentdel.

 • Under Loddrett justeringvelger du et justeringsalternativ for celleinnholdet –Topp (standardjustering), Midtstilleller Nederst.

 • Klikk Alternativer for å angi flere celleegenskaper, inkludert topp- og bunncellemarger og alternativer for tekstbryting og tilpasning.

Til toppen av siden

Alternativ tekst

Alternativ tekst-fanen i dialogboksen Tabellegenskaper

Du kan opprette alternativ tekst (alternativ tekst) for tabellen for å hjelpe personer med skjermlesere å forstå innholdet i tabellen.

 • Skriv inn en forklaring av tabellen i Beskrivelse-boksen.

 • Skriv inn et kort sammendrag av tabellen i Tittel-boksen.

  Obs!:  Med mindre du har en kompleks tabell, vil du vanligvis skrive inn tekst bare i Beskrivelse-boksen. Når du har komplekst innhold som skal beskrives, er det nyttig å fylle ut Tittel-feltet, slik at det ikke er nødvendig å lese hele beskrivelsen med mindre du ønsker det.

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×