Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Bruk alternativer til å angi alternativer for anrop, møter, kontakter, tilgjengelighet og generelle innstillinger som Hjelp. Avhengig av hvordan organisasjonen har konfigurert systemet, kan det hende at noen av alternativene er deaktivert. Ta kontakt med brukerstøtteteamet for å få mer informasjon.

Hva vil du gjøre?

Samtaler og møter

Telefonnummer

Skriv inn mobilnummeret ditt sammen med landsnummer og eventuelt retningsnummer. Hvis du ikke kan bruke Wi-Fi eller datanettverket (hvis du har SIM-kort i iPad-enheten) til å bli med på et møte, ringer Lync deg tilbake på dette nummeret for å koble deg til lyddelen av Lync-samtalen.

  1. Trykk det første ikonet fra venstre for å gå til skjermbildet Min informasjon. Trykk Alternativer i skjermbildet Min informasjon.

  2. Trykk Telefonnummer under Samtale og møte i skjermbildet Alternativer, og skriv deretter inn mobilnummeret, inkludert lands/områdekoder og retningsnummer.

Krev Wi-Fi for VoIP, Tale, Møteinnhold

Hvis Ipad-enheten har en mobildatatilkobling kan du bestemme om du vil bruke lyd- og videoanrop i Lync og dele møteinnhold ved bare å bruke Wi-Fi eller ved å bruke mobildatatilkoblingen når du ikke er koblet til Wi-Fi. Hvis du vil ha informasjon om standard- og alternative innstillinger, kan du se Justere innstillingene for databruk.

Min legitimasjon

Som standard er Min legitimasjon aktivert for at du skal kunne vise all møte- og telefonsvarerinformasjon i Lync.

Exchange-innstillingen lar deg angi legitimasjon hvis Exchange-legitimasjonen er ulik Lync-innstillingene. Hvis de er like, må du sette Bruk Lync-legitimasjon til . Du må ha Exchange-legitimasjon for å vise møter og talemeldinger.

Innstillinger for HTTP-proxy kreves hvis firmanettverket har et oppsett der en proxy krever legitimasjon. Du må oppgi denne informasjonen for å logge på og bruke programmet på firmaets Wi-Fi.

Kontakter

Bilder

  • Hvis du vil vise eller skjule bilder for kontaktene, trykker du eller AV.

Tilgjengelighet

TTY

Teksttelefonmodus (TTY-modus) brukes til å sende tekst via en telefonlinje. En TTY-enhet må være koblet til iPad-enheten for å kunne tolke den endrede lyden. Hvis ikke kan du få dårlig lydkvalitet. Hvis du bruker TTY-modus i en telefonkonferanse, kan du få problemer med lydkvaliteten.

Som standard er TTY-modus deaktivert. Trykk for å aktivere den.

Program for forbedret kundeopplevelse

Hjelp oss med å forbedre Lync

Hvis organisasjonen din har aktivert funksjonen, kan du velge å delta i Microsofts program for forbedret kundeopplevelse. Når du deltar, sender iPad-enheten automatisk grunnleggende, anonym informasjon til Microsoft om hvordan du bruker programmer og enheter, hvilke typer og antall feil som oppstår, og hastigheten på tjenestene. Denne informasjonen kombineres med andre data fra programmet for forbedret kundeopplevelse for å bidra til at Microsoft kan løse problemer og forbedre produktene og funksjonene kundene bruker oftest. Microsoft registrerer ikke navn, adresse eller annen kontaktinformasjon.

Deltakelse i programmet for forbedret kundeopplevelse er deaktivert som standard. Hvis du vil delta, går du til Program for forbedret kundeopplevelse, trykker Hjelp oss med å forbedre Lync og flytter bryteren til .

Annet

Logging

Logger brukes av systemansvarlige til å samle inn, analysere og lagre data. En systemansvarlig kan be deg om å aktivere alternativene for logging for å utføre feilsøking. Hvis du ikke blir spurt, trenger du ikke bekymre deg for dette alternativet.

Slik slår du på logging:

  1. Trykk det første ikonet fra venstre for å gå til skjermbildet Min informasjon. Trykk Alternativer i skjermbildet Min informasjon.

  2. Trykk Logging under Annet i skjermbildet Alternativer, og sett deretter gildebryteren til .

Laste opp påloggingsfeil

Hvis du får en feilmelding ved pålogging, kan du sende påloggingsloggene til Microsoft ved å velge et av disse alternativene.

Alltid: Laster alltid opp påloggingslogger ved feil.

Aldri: Laster aldri opp påloggingslogger.

Spør meg: Spør brukeren om å laste opp logger hver gang det oppstår en påloggingsfeil.

Sende loggfil

Hvis du vil sende feillogger til kundestøtteteamet, trykker du Send loggfiler og skriver inn e-postadressen til kundestøtteteamet.

Hjelp

Trykk Hjelp for å vise emner og videoer i Hjelp.

Alternativer

  1. Trykk Min informasjon, og trykk deretter Alternativer.

  2. Trykk Om under Annet i skjermbildet Alternativer for å vise versjonsinformasjon, vilkår for bruk og personvernerklæringen.

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×