Angi generelle alternativer for Android-enheten

Du kan bruke Android-enheten til å angi alternativer for anrop, møter, kontaktalternativer og andre generelle innstillinger. Avhengig av hvordan organisasjonen har konfigurert Skype for Business, kan det hende at noen av disse alternativene er deaktivert. Du får tilgang til innstillingene ved å trykke bildet og deretter trykke Innstillinger.

Alternativer-skjermbilde i Skype for Business for Android

Samtaler og møter

Skriv inn mobilnummeret til Android-enheten sammen med landsnummer og eventuelt retningsnummer. Dette lar deg foreta og motta arbeidsanrop og bli med i møter fra Skype for Business. Når Skype for Business ikke kan bruke trådløst nettverk eller mobildatanettverket til å foreta et lyd- eller videoanrop, blir du oppringt på dette nummeret for å koble deg til lyddelen av Skype for Business-samtalen.

Når du logger deg på Skype for Business for Android for første gang, blir du veiledet til å konfigurere telefonnummeret ditt. Du oppdaterer telefonnummeret ditt ved å gå til Innstillinger-skjermbildet, trykke Samtaler og møter, og deretter Nytt nummer. Deretter skriver du inn mobilnummeret ditt, inkludert land-/områdekode og retningsnummer.

Stemmeinnstillinger

Vanligvis kan du ikke se møteinnhold eller deltakervideo under et møte i Skype for Business for Android, med mindre du har en Wi-Fi-tilkobling. Hvis du velger disse alternativene og ikke er koblet til Wi-Fi, prøver Skype for Business å bruke dataforbindelsen til å vise skjermdeling og video. Hvis du vil endre innstillingene, trykker du TaleinnstillingerInnstillinger-skjermbildet og velger deretter et av disse alternativene:

  • Alltid VoIP    Du blir koblet til lyd ved hjelp av VoIP enten via Wi-Fi (hvis Wi-Fi er tilgjengelig) eller mobildata (hvis Wi-Fi ikke er tilgjengelig).

  • VoIP bare over Wi-Fi    Du blir koblet til lyd ved hjelp av VoIP via Wi-Fi. Mobildata vil ikke brukes. Hvis Wi-Fi ikke er tilgjengelig, ringer Skype for Business deg på telefonnummeret du oppga.

  • Mobil   Skype for Business ringer deg på mobiltelefonen, og du må godta Skype for Business-anropet for å bli med i møtet. Anrop vil bruke mobilabonnementet.

Krev Wi-Fi for videoanrop

Vanligvis kan du ikke se møteinnhold eller deltakervideo under et møte i Skype for Business for Android, med mindre du har en Wi-Fi-tilkobling. Hvis du deaktiverer disse alternativene og ikke er koblet til Wi-Fi, prøver Skype for Business å bruke dataforbindelsen til å vise skjermdeling og video. Hvis du vil endre Wi-Fi-innstillingene, går du til Innstillinger-skjermbildet og drar bryteren for Krev Wi-Fi for videoanrop til på eller av.

Viktig!: Hvis du slår av dette alternativet, kan det resultere i høyere datakostnader og problemer med å vise delt innhold eller video eller begge deler.

Exchange

Som standard er Exchange-legitimasjonsopplysninger aktivert, slik at all møte- og telefonsvarerinformasjon vises i Skype for Business.

Exchange-innstillingen lar deg angi legitimasjon hvis Exchange-legitimasjonen er ulik Skype for Business-innstillingene. Hvis er like, lar du den være . Du må ha Exchange-legitimasjon for å vise møter og talemeldinger.

HTTP-proxy

Du må ha innstillinger for HTTP-proxy hvis organisasjonens nettverk har en proxy som krever oppsett av legitimasjon. Du må angi domenet, brukernavn og passord for å logge deg på og bruke programmet på det trådløse nettverket til organisasjonen.

Synkronisere kontakter

Du kan legge til Skype for Business-kontakter i Android-enhetens telefonbok. Du gjør dette ved å gå til Innstillinger-skjermbildet under Synkroniser kontakter og merke av i boksen.

Ikon i systemstatusfeltet

Merk av for eller fjern merket for alternativet for å aktivere eller deaktivere ikonet for Skype for Business i systemstatusfeltet.

Lyd

Du kan deaktivere lyd og vibrasjon for Skype for Business eller bruke lydinnstillingene for enheten. Trykk LydInnstillinger-skjermen, og velg deretter enten Bruk telefoninnstillingen eller Av.

Vibrasjon

Du kan deaktivere vibrasjon for Skype for Business eller bruke lydinnstillingene for enheten. Trykk LydInnstillinger-skjermen, og velg deretter enten Bruk telefoninnstillingen eller Av.

Tilgjengelighet

Teksttelefonmodus (TTY-modus) brukes til å sende tekst via en telefonlinje. En TTY-enhet må være koblet til den mobile enheten for å kunne tolke den endrede lyden. Hvis ikke kan du få dårlig lydkvalitet. Hvis du bruker TTY-modus i en telefonkonferanse, kan du få problemer med lydkvaliteten.

Som standard er TTY-modus deaktivert. Du endrer denne innstillingen på Innstillinger-skjermbildet ved å skyve Tilgjengelighet-bryteren til på.

Logging

Logger brukes av systemansvarlige til å samle inn, analysere og lagre data. En systemansvarlig kan be deg om å aktivere alternativene for logging for å utføre feilsøking. Hvis du ikke blir spurt, trenger du ikke bekymre deg for dette alternativet. Skyv bryteren til for å slå på logging.

Hvis du vil sende feillogger til den tekniske kundestøttegruppen, trykker du Send loggfiler og skriver inn e-postadressen til kundestøttegruppen.

Laste opp påloggingslogger

Hvis du får en feilmelding ved pålogging, kan du sende påloggingsloggene til Microsoft. Trykk Last opp påloggingslogger, og trykk deretter et av disse alternativene:

  • Alltid   : Laster alltid opp påloggingslogger ved feil.

  • Aldri    Laster aldri opp påloggingslogger.

  • Spør meg   : Spør brukeren om å laste opp logger hver gang det oppstår en påloggingsfeil.

Alternativer

Trykk Om for å vise versjonsinformasjon, vilkår for bruk, personvernerklæring og tredjepartsmerknader.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×