Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Tekstbokser og de fleste figurer kan inneholde tekst i dem. Teksten kan plasseres vannrett eller loddrett, og den kan vises på én linje eller brytes til flere linjer.

Du kan endre retningen på teksten, og du kan også endre margene på tekstbokser og figurer for optimal avstand, eller endre størrelsen på figurer for å få bedre tekst.

Angi tekstretningen i en figur eller tekstboks

Eksempler på tekstretning: vannrett, rotert og stablet

I en figur eller tekstboks kan du endre retningen teksten leses i. Det vil si at du kan pivotere tekst 90 eller 270 grader slik at den vises sidelengs.

 1. Høyreklikk kanten på figuren eller tekstboksen.

 2. Velg Formater figur på hurtigmenyen.

  Menyelementet Formater figur valgt

 3. Klikk Størrelse/oppsett i Formater figur-ruten & egenskaper Kategorien & oppsett.

 4. Velg ønsket alternativi tekstretningslisten under Tekstboks.

  Teksteffekter-panelet med tekstretning valgt

Rotere (speilvendt) tekst i en figur eller tekstboks

Et eksempel på speilvendt tekst: den første roteres 180 grader på x-aksen, og den andre roteres 180 grader på y-aksen
 1. Høyreklikk på boksen eller figuren, og velg Formater figur.

 2. Velg Effekter i Formater figur-ruten.

  Effekter-fanen i Formater figur-ruten
 3. Velg 3D-rotasjon, og skriv inn 180i boksen X-rotasjon eller Y-rotasjon.

 4. (Valgfritt) Hvis tekstboksen er fylt med en farge, kan du fjerne fargen i Formater figur-ruten. Velg Fyll & Linje Fyll og linje-fanen, velg Fyll, og velg deretter Uten fyll.

 5. (Valgfritt) Hvis du vil fjerne tekstboksomrisset, høyreklikker du tekstboksen, velger Disposisjon på miniverktøylinjen som vises, og velger Uten omriss.

Vannrett tekst i figurer

 1. Merk avsnittet, linjen med tekst, figur eller tekstboks du vil endre.

 2. Gå til Hjem, og velg ønsket alternativ for vannrett justering.

Avsnitt-gruppen i kategorien Hjem

Tre alternativer for loddrett tekstjustering: topp, midtre og nederste

 1. Høyreklikk kantlinjen på figuren eller tekstboksen.

 2. Velg Formater figur på hurtigmenyen.

  Menyelementet Formater figur valgt

 3. I Formater figur-ruten velger du Størrelse/oppsett & Egenskaper Kategorien & oppsett.

  Formater figur-panelet med Loddrett justering valgt

 4. Velg alternativet du vil bruke, i listen Loddrett justering.

Når teksten brytes,fortsetter den automatisk på en ny linje når den kommer til høyre kantlinje på figuren eller tekstboksen.

 1. Høyreklikk kantlinjen på figuren eller tekstboksen som inneholder teksten du vil bryte.

 2. Velg Formater figur på hurtigmenyen.

  Menyelementet Formater figur valgt

 3. I Formater figur-ruten velger du Størrelse/oppsett & egenskaper Kategorien & oppsett, og deretter velger du Bryt tekst i figur.

  Formater figurpanelet med Bryt tekst valgt

Margen er avstanden mellom teksten og den ytre kantlinjen på den omsluttende figuren eller tekstboksen.

 1. Høyreklikk kantlinjen på figuren eller tekstboksen.

 2. Velg Formater figur på hurtigmenyen.

  Menyelementet Formater figur valgt

 3. I Formater figur-ruten velger du Størrelse/oppsett & Egenskaper Kategorien & oppsett.

  Formater figur som viser marginnstillinger

 4. Angi et mål i tommer eller millimeter (mm) for en av følgende marger:

  • Venstre marg     Avstand mellom venstre kant av en figur og teksten lengst til venstre

  • Høyre marg     Avstand mellom høyre kantlinje på en figur og teksten lengst til høyre

  • Toppmarg     Avstand mellom den øverste kantlinjen på en figur og den øverste teksten

  • Bunnmarg     Avstand mellom den nederste kantlinjen på en figur og den laveste teksten

Du kan automatisk øke størrelsen på en figur eller tekstboks loddrett slik at teksten passer inn i den.

 1. Høyreklikk kantlinjen på figuren eller tekstboksen.

 2. Velg Formater figur på hurtigmenyen.

  Menyelementet Formater figur valgt

 3. I Formater figur-ruten velger du Oppsett & egenskaper Kategorien & oppsett, velger Tekstboks ,og deretter velger du Endre størrelse på figur for å få plass til tekst.

  Formater figur med Endre størrelse på figur for merket tekst

Tips!: Du kan redusere størrelsen på teksten slik at den får plass i figuren eller tekstboksen ved å velge Forminsk tekst ved overflyt.

Angi tekstretningen i en figur eller tekstboks

Tekstretningseksempler: vannrett og rotert

Du kan endre tekstretningen i en figur eller tekstboks. Du kan for eksempel rotere tekst 90 eller 270 grader slik at den vises sidelengs.

 1. Høyreklikk kanten på figuren eller tekstboksen som inneholder teksten.

 2. Velg Formater figur på hurtigmenyen.

 3. Velg Tekstboks i den venstre ruten i dialogboksen.

  Formater figur, dialogboks

 4. Velg ønsket alternativi tekstretningslisten under Tekstoppsett.

 5. Velg Lukk.

Rotere (speilvendt) tekst i en figur eller tekstboks

Et eksempel på speilvendt tekst: den første roteres 180 grader på x-aksen, og den andre roteres 180 grader på y-aksen
 1. Sett inn en tekstboks eller figur i dokumentet, og skriv deretter inn og formater teksten.

 2. Høyreklikk på boksen eller figuren, og velg Formater figur.

 3. Velg 3D-rotasjon til venstre i dialogboksen Formater figur.

  Alternativene for 3D-rotasjon i dialogboksen Formater figur
 4. Skriv inn 180 i X-boksen.

 5. Velg Lukk.

Vannrett tekst i figurer
 1. Klikk eller trykk i avsnittet, tekstlinjen, figuren eller tekstboksen du vil endre.

 2. Velg ønsket alternativ for vannrett justering på Hjem-fanen.

Avsnitt-gruppen i kategorien Hjem

Figurer som viser loddrett justering av tekst

 1. Høyreklikk kantlinjen på figuren eller tekstboksen.

 2. Velg Formater figur på hurtigmenyen,og velg deretter Tekstboks i den venstre ruten.

  Formater figur, dialogboks

 3. Velg ønsket alternativi listen Loddrett justering under Tekstoppsett.

 4. Velg Lukk.

Du kan automatisk øke størrelsen på en figur eller tekstboks loddrett slik at teksten passer inn i den.

 1. Høyreklikk kantlinjen til figuren eller tekstboksen du vil endre størrelsen på.

 2. Velg Formater figur på hurtigmenyen,og velg deretter Tekstboks i den venstre ruten.

  Formater figur, dialogboks

 3. Velg Endre størrelse på figurunder Beste tilpassing for å få plass til tekst.

 4. Velg Lukk.

Tips!: Du kan redusere størrelsen på teksten slik at den får plass i figuren eller tekstboksen ved å velge Forminsk tekst ved overflyt.

Den interne margen er den endrede avstanden mellom tekst og den ytre kantlinjen på en figur eller tekstboks.

 1. Høyreklikk kantlinjen på figuren eller tekstboksen.

 2. Velg Formater figur på hurtigmenyen,og velg deretter Tekstboks i den venstre ruten.

  Formater figur, dialogboks

 3. Velg etteller flere av følgende under Intern marg:

  • VENSTRE     Angir avstanden mellom venstre kantlinje på en figur og teksten.

  • HØYRE     Angir avstanden mellom høyre kantlinje på en figur og teksten.

  • Øverst     Angir avstanden mellom den øverste kantlinjen på en figur og teksten.

  • Bunn     Angir avstanden mellom den nederste kantlinjen på en figur og teksten.

 4. Velg Lukk.

Angi tekstretningen i en figur eller tekstboks

 1. CTRL + Klikk kantlinjen på figuren eller tekstboksen som inneholder teksten, og velg deretter Formater figur.

 2. Velg Tekstalternativer i Formater figur-ruten til høyre.

 3. Velg det tredje ikonet, Tekstboks, og velg deretter ønsket alternativ fra Tekstretning-listen.

  Tekstretning er uthevet i Formater figur-ruten.

Plassere tekst vannrett i et avsnitt, en tekstboks eller en figur

 1. Klikk eller trykk i avsnittet, tekstlinjen, figuren eller tekstboksen du vil endre.

 2. Gå til Hjem, og klikk ønsket alternativ for vannrett justering i Avsnitt-gruppen.

  Alternativer for tekstjustering

Du kan automatisk endre størrelsen på en tekstboks eller figur loddrett slik at teksten passer i den.

 1. CTRL + Klikk kantlinjen på figuren eller tekstboksen du vil endre størrelse på, og velg deretter Formater figur.

 2. Velg Tekstalternativer i Formater figur-ruten til høyre.

 3. Velg Oppsett & egenskaper, og merk deretter av for Endre størrelse på figur for å få plass til tekst.

  Endre størrelse på tekst for å passe til figur er uthevet i Formater figur-ruten.

Teksten brytes som standard automatisk mens du skriver i en tekstboks eller figur. Hvis du ikke vil at teksten skal brytes, gjør du følgende:

 1. CTRL + Klikk figuren som inneholder teksten, og velg deretter Formater figur.

 2. Velg Tekstalternativer i Formater figur-ruten til høyre.

 3. Velg Oppsett & egenskaper, og fjern deretter merket ved siden av Bryt tekst i figur.

Angi tekstretning i en figur, tekstboks eller tabellcelle

 1. Skriv inn teksten i figuren eller tekstboksen eller tabellcellen, og merk deretter teksten.

 2. Ctrl+Klikk den merkede teksten, og velg deretter Formater figur. Velg en retning fra Tekstretning-boksen på Tekstboks-fanen i dialogboksen.

Plassere tekst vannrett i en figur eller tekstboks

 1. Merk teksten i figuren eller tekstboksen.

 2. Velg den vannrette justeringsknappen duvil bruke, under Avsnitt på Hjem-fanen.

  Knapper for justeringa av vannrett tekst

  (Venstrejuster,Midtstilt,Høyrejuster,Justereller Fordel tekst)

 1. Merk teksten i figuren eller tekstboksen.

 2. Velg Juster tekst-knapp under Avsnitt på Hjem-fanen, og velg deretter den loddrette justeringen du vil bruke.

Teksten brytes som standard automatisk mens du skriver i en tekstboks eller figur. Hvis du ikke vil at teksten skal brytes, gjør du følgende:

 1. Merk teksten i figuren eller tekstboksen.

 2. Gå til Formater > figur.

 3. Velg Tekstboks til venstre i dialogboksen.

 4. Fjern merket forBryt tekst i figur under Intern marg.

 1. Merk teksten i figuren eller tekstboksen.

 2. Gå til Formater > figur.

  Velg FigurFormat-menyen.

 3. Velg Tekstboks til venstre i dialogboksen.

 4. Velg Endre størrelse på figurunder Beste tilpassing for å få plass til tekst.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×