Angi viderekoblingsalternativer

Arbeid hvor som helst, og fra hvilken som helst enhet, med Microsoft 365

Oppgrader til Microsoft 365 for å arbeide hvor som helst med de nyeste funksjonene og oppdateringene.

Oppgrader nå

Viderekobling lar deg definere hvordan Lync skal håndtere innkommende anrop når du ikke er ved jobbtelefonen eller vil at noen andre skal motta anropene dine.

Obs!: 

 • Når det gjelder nødanrop, deaktiveres regler for viderekobling i 120 minutter, slik at nødtjenestepersonellet kan ringe deg tilbake. Du kan når som helst tilbakestille alternativer for viderekobling ved å klikke viderekoblingsmenyen nederst til venstre i hovedvinduet i Lync.

 • Når du konfigurerer viderekobling i Lync, vises nummeret du angir at anropene skal viderekobles til, for personen som ringer deg. Dette gjelder bare for anrop fra Lync til Lync.

Alternativer for viderekobling

Du kan angi at Lync skal håndtere innkommende anrop på følgende måter:

Deaktiver viderekobling av anrop

Merk av for dette alternativet hvis du vil at anrop bare skal gå til arbeidstelefonen eller Lync.

Viderekoble anrop til

Hvis du vil at anrop skal viderekobles øyeblikkelig og ikke gå til arbeidsnummeret i det hele tatt, merker du av for dette alternativet og velger deretter et av alternativene på rullegardinmenyen:

 • Telefonsvarer: Sender anropene dine direkte til telefonsvareren din hvis denne er satt opp.

 • Mobil: Sender anropene dine til mobiltelefonen hvis nummeret er registrert i vinduet Lync - Alternativer > Telefoner.

 • Hjem: Sender anropene dine til hjemmetelefonen hvis nummeret er registrert i vinduet Lync - Alternativer > Telefoner.

 • Nytt nummer eller ny kontakt: Skriv inn et nummer du kan nås på, eller velg en Lync-kontakt du vil skal ta imot anropene dine.

 • Mine representanter : Hvis du har satt opp representantene dine, mottar de anropene dine. Du kan også legge til representanter fra dette vinduet hvis du ikke har valgt dem, eller klikke Rediger representantmedlemmer i Viderekobling-vinduet for å behandle medlemmene.

Ring samtidig

Hvis du vil at anrop skal gå til jobbnummeret ditt og et annet nummer, merker du av for dette alternativet og velger deretter et av alternativene på rullegardinmenyen:

 • Mobil: Anropene dine ringer deg på jobben og i tillegg til mobilnummeret hvis nummeret er registrert i vinduet Lync - Alternativer > Telefoner.

 • Hjem: Anropene dine ringer deg på jobben og i tillegg til hjemmenummeret ditt hvis nummeret er registrert i vinduet Lync - Alternativer > Telefoner.

 • Nytt nummer: Skriv inn et nummer som du vil at anropene skal gå til i tillegg til jobbnummeret.

 • Mine representanter: Anropene dine viderekobles til deg på jobben og til representantene dine hvis du har satt dem opp. Du kan også legge til representanter fra dette vinduet hvis du ikke har valgt dem, eller klikke Rediger representantmedlemmer i Viderekobling-vinduet for å behandle medlemmene.

 • Min anropsgruppe: Hvis du har satt opp anropsgruppen din, ringer anropene dine på deres i tillegg til arbeidsnummeret. Du kan også legge til eller fjerne medlemmer fra anropsgruppen nederst i dette vinduet hvis du ikke har satt dem opp, eller klikke Rediger medlemmer i anropsgruppe i Viderekobling-vinduet for å behandle medlemmene.

Til toppen av siden

Innstillinger for viderekobling

Slik angir du hvor lang tid som skal gå før anrop viderekobles:

 1. Klikk koblingen ved siden av Ubesvarte anrop sendes til under Gjeldende innstillinger for viderekobling.

 2. Velg nummeret du vil at anropet skal gå til. For eksempel Telefonsvarer eller Nytt nummer eller ny kontakt.

 3. Velg en forsinkelsestid før anropet viderekobles, på menyen Ring i dette antallet sekunder før viderekobling.

 4. Klikk OK for å gå tilbake til Lync – Alternativer.

 5. Klikk koblingen ved siden av Følgende innstillinger gjelder, og velg Hele tiden eller I arbeidstiden som er angitt i Outlook.

Til toppen av siden

Redigere anropsmedlemmer

En anropsgruppe er et sett med personer som kan svare på jobbanropene dine, så lenge brukerstøttegruppen har aktivert denne funksjonen. Du kan legge til eller fjerne medlemmer og velge de som skal motta anrop på dine vegne.

Klikk Rediger medlemmer i anropsgruppen, og gjør deretter ett av følgende:

 • Hvis du vil legge til medlemmer, klikker du Legg til, og dobbeltklikker ønsket kontakt.

 • Hvis du vil slette et medlem, velger du kontakten og klikker deretter Fjern.

 • Hvis du vil angi en forsinkelse før gruppens telefoner ringer, velger du en tid i Ring anropsgruppen etter dette antallet sekunder.

  Obs!: Anrop viderekobles ikke automatisk til anropsgrupper du oppretter. Pass på at du velger et alternativ under Ring samtidig eller Viderekoble anrop til i viderekoblingsdelen.

Til toppen av siden

Redigere representanter

Du kan legge til representanter og velge om du vil at de skal motta anrop på dine vegne. Lync oppretter en Representanter-gruppe i kontaktlisten automatisk når du legger til representanter.

Slik legger du til, fjerner eller behandler du representanter:

 1. Klikk Rediger representantmedlemmer.

 2. Klikk Legg til, og dobbeltklikk deretter kontakten du ønsker.

 3. Hvis du vil at representantene skal kunne ta imot anropene dine, merker du av for Motta anrop.

 4. Hvis du vil angi en forsinkelse før representantenes telefoner ringer, velger du en tid på menyen Ring representanter etter dette antallet sekunder.

 5. Hvis du vil slette en representant, velger du navnet og klikker deretter Fjern.

  Obs!: Anrop viderekobles ikke automatisk til representanter du oppretter. Pass på at du velger et alternativ under Ring samtidig eller Viderekoble anrop til i viderekoblingsdelen.

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×