ANTALL (funksjon)

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

ANTALL-funksjonen teller antall celler som inneholder tall, og teller også tall i listen over argumenter. Bruk ANTALL-funksjonen til å hente antall oppføringer i et tallfelt som er i et område eller en matrise med tall. Du kan for eksempel angi følgende formel for å telle tallene i området A1:A20: =ANTALL(A1:A20). I dette eksemplet er resultatet 5, hvis fem av cellene i området inneholder tall.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Syntaks

ANTALL(verdi1; [verdi2]; ...)

Syntaksen for funksjonen ANTALL har følgende argumentene:

  • verdi1    Obligatorisk. Det første elementet, cellereferansen eller området som du vil telle tallene innen.

  • verdi2, ...    Valgfritt. Opptil 255 andre elementer, cellereferanser eller områder som du vil telle tallene innen.

Obs!: Argumentene kan inneholde eller referere til en rekke forskjellige typer data, men bare tall blir talt.

Kommentarer

  • Argumenter som er tall, datoer eller en tekstrepresentasjon av tall, blir talt (for eksempel et tall omsluttet av anførselstegn, som "1").

  • Logiske verdier og tekstrepresentasjoner for tall som skrives direkte inn i listen med argumenter, blir talt.

  • Argumenter som er feilverdier eller tekst som ikke kan oversettes til tall, telles ikke.

  • Hvis et argument er en matrise eller en referanse, blir bare tallene i matrisen eller referansen tatt med. Tomme celler, logiske verdier, tekst eller feilverdier i matrisen eller referansen telles ikke.

  • Hvis du må telle logiske verdier, tekst eller feilverdier, bruker du funksjonen ANTALLA.

  • Hvis du bare vil telle tall som tilfredsstiller bestemte kriterier, bruker du funksjonen ANTALL.HVIS eller funksjonen ANTALL.HVIS.SETT.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

08.12.2008

20

22,24

SANN

#DIV/0!

Formel

Beskrivelse

Resultat

=ANTALL(A2:A7)

Teller antall celler som inneholder tall i celle A2 til A7.

3

=ANTALL(A5:A7)

Teller antall celler som inneholder tall i celle A5 til A7.

2

=ANTALL(A2:A7;2)

Teller antall celler som inneholder tall i celle A2 til A7, og verdien 2.

4

Se også

ANTALL.HVIS-funksjonen (teller antall celler som oppfyller et vilkår)

ANTALLA-funksjonen (teller antall celler som ikke er tomme i et område)

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×