ARABISK (funksjon)

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen ARABISK i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Konverterer et romertall til et vanlig tall.

Syntaks

ARABISK( tekst )

Syntaksen for funksjonen ARABISK har følgende argumenter:

  • Tekst    Obligatorisk. En streng omgitt av anførselstegn, en tom streng ("") eller en referanse til en celle som inneholder tekst.

Merknader

  • Hvis tekst ikke er en gyldig verdi, returnerer ARABISK #VALUE! som feilverdi.

  • Verdier som returnerer en #VALUE! inkluderer tall, datoer og tekst som ikke er gyldige romerske tall.

  • Hvis en tom streng ("") brukes som inndataverdi, returneres 0.

  • Argumentet kan inneholde opptil 255 tegn. Det største tallet som kan returneres, er derfor 255 000.

  • Det skilles ikke mellom små og store bokstaver i tekstargumentet. mxmvii evalueres for eksempel til samme resultat (1997) som MXMVII.

  • Selv om negative romerske tall ikke er standard, støttes evaluering av negative romerske tall. Sett inn minustegnet foran den romerske teksten, for eksempel -MMXI.

  • Innledende og etterfølgende mellomrom ignoreres.

  • Funksjonen ARABISK utfører det motsatte av funksjonen ROMERTALL. Se ROMERTALL (funksjon) for mer informasjon.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis formlene i resultatkolonnen ikke viser resultatene som er beskrevet i kolonnen Beskrivelse, merk dem, trykk F2 og deretter ENTER. Det kan hende du må justere kolonnebredden for å se alle dataene. Ekstra data.

Formel

Beskrivelse

Resultat

'=ARABISK("LVII")

Returnerer et arabisk tall basert på romertallet LVII (57).

=ARABISK("LVII")

'=ARABISK(A6)

Returnerer et arabisk tall basert på romertallet i celle A6 (1912).

=ARABISK(A6)

mcmxii

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×