Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen ARBEIDSDAG.INTL i Microsoft Excel.

Returnerer serienummeret som svarer til datoen før eller etter et angitt antall arbeidsdager med egendefinerte helgeparametre. Helgeparametre angir hvilke og hvor mange dager som er helgedager. Helger og dager som er angitt som helligdager, regnes ikke som arbeidsdager.

Syntaks

ARBEIDSDAG.INTL(startdato; dager; [helg]; [helligdager])

Syntaksen for ARBEIDSDAG.INTL har følgende argumenter:

  • Startdato    Obligatorisk. Startdatoen, avkortet til heltall.

  • Dager    Obligatorisk. Antallet arbeidsdager før eller etter startdatoen. En positiv verdi gir en dato i fremtiden, en negativ verdi gir en dato i fortiden, en nullverdi gir startdatoen. Forskjøvne dager avkortes til et heltall.

  • Helg    Valgfritt. Angir dagene i uken som er helgedager, og ikke regnes som arbeidsdager. Helg er et helgenummer eller en streng som angir når helgene inntreffer.

    Helgenummerverdier angir følgende helgedager:

helgenummer

Helgedager

1 eller utelatt

Lørdag, Søndag

2

Søndag, Mandag

3

Mandag, Tirsdag

4

Tirsdag, Onsdag

5

Onsdag, Torsdag

6

Torsdag, Fredag

7

Fredag, Lørdag

11

Bare søndag

12

Bare mandag

13

Bare tirsdag

14

Bare onsdag

15

Bare torsdag

16

Bare fredag

17

Bare lørdag

Helgestrengverdier består av sju tegn, og hvert tegn i strengen representerer en dag i uken, med start mandag. 1 representerer en ikke-arbeidsdag, og 0 representerer en arbeidsdag. Det er bare tillatt å bruke tegnene 1 og 0 i strengen. 1111111 er en ugyldig streng.

0000011 vil for eksempel resultere i en helg som består av lørdag og søndag.

  • Helligdager    Valgfritt. Et valgfritt sett av én eller flere datoer som skal utelukkes fra arbeidsdagkalenderen. Helligdager skal være et område av celler som inneholder datoene, eller en matrise med konstante serieverdier som representerer disse datoene. Rekkefølgen av datoene eller serieverdiene i helligdager kan være vilkårlig.

Merknader

  • Hvis start_date er utenfor området for gjeldende datobaseverdi, ARBEIDSDAG. INTL returnerer #NUM! som feilverdi.

  • Hvis en dato i helligdager er utenfor området for gjeldende datobaseverdi, ARBEIDSDAG. INTL returnerer #NUM! som feilverdi.

  • Hvis start_date pluss dagforskyvning gir en ugyldig dato, arbeidsdag. INTL returnerer #NUM! som feilverdi.

  • Hvis en helgestreng har ugyldig lengde eller inneholder ugyldige tegn, arbeidsdag. INTL returnerer #VALUE! som feilverdi.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Formel

Beskrivelse

Direkte resultat

=ARBEIDSDAG.INTL(DATO(2012;1;1);30;0)

Bruk av en 0 for Helg-argumentet resulterer i en #NUM! -feil.

#NUM!

=ARBEIDSDAG.INTL(DATO(2012;1;1);30;11)

Finner datoen som kommer 90 arbeidsdager etter 01.01.2012, og teller bare søndag som helgedag. (Helg-argumentet er 11).

41013

=TEKST(ARBEIDSDAG.INTL(DATO(2012;1;1);30;17);"d.mm.åååå")

Bruker TEKST-funksjonen til å formatere det resulterende serienummeret (40944) i formatet "m/dd/åååå". Finner datoen 30 arbeidsdager fra 01.01.2012, og teller bare lørdager som en helgedag (helgeargumentet er 17).

5.02.2012

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×