Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen ARCTAN2 i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer arctangens, eller den inverse tangens, til de angitte x- og y-koordinatene. Arctangens er vinkelen fra x-aksen til en linje som går gjennom origo (0; 0) og et punkt med koordinatene (x; y). Vinkelen blir gitt i radianer mellom -pi og pi, men ikke -pi.

Syntaks

ARCTAN2(x; y)

Syntaksen for funksjonen ARCTAN2 har følgende argumenter:

  • X    Obligatorisk. X-koordinaten til punktet.

  • Y_num    Obligatorisk. Y-koordinaten til punktet.

Kommentarer

  • Et positivt tall angir en vinkel trukket mot klokkeretningen fra x-aksen. Et negativt tall angir en vinkel trukket med klokkeretningen.

  • ARCTAN2(a;b) er lik ARCTAN(b/a), bortsett fra at a kan være lik 0 i ARCTAN2.

  • Hvis både x_num og y_num er 0, returnerer ARCTAN2 #DIV/0! som feilverdi.

  • Hvis du vil uttrykke arctangens i grader, multipliserer du resultatet med 180/PI( ) eller bruker GRADER-funksjonen.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Formel

Beskrivelse

Resultat

=ARCTAN2(1; 1)

Arctangens til punktet 1,1 i radianer, pi/4

0,785398163

=ARCTAN2(-1; -1)

Arctangens til punktet -1,-1 i radianer, -3*pi/4

-2,35619449

=ARCTAN2(-1; -1)*180/PI()

Arctangens til punktet 1,1 i grader

-135

=GRADER(ARCTAN2(-1; -1))

Arctangens til punktet 1,1 i grader

-135

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×