Hurtigtrinn bruker flere handlinger samtidig på e-postmeldinger. Dette hjelper deg med å administrere postboksen raskt. Hvis du for eksempel ofte flytter meldinger til en bestemt mappe, kan du bruke et hurtigtrinn til å flytte meldingen med ett klikk. Hvis du videresender meldinger til din overordnede eller kolleger, kan et hurtigtrinn med ett klikk forenkle oppgaven.

hurtigtrinn eller Hurtigtrinnikon

Hurtigtrinnene som følger med Outlook kan tilpasses. Du kan også opprette dine egne for å lage et hurtigtrinngalleri med e-posthandlinger som du oftest foretar.

Obs!: Hurtigtrinn kan ikke angres ved hjelp av en menykommando eller med en hurtigtast som CTRL+Z. Dette er fordi hurtigtrinn kan inneholde handlinger, for eksempel Slett permanent, som ikke kan angres.

Standard hurtigtrinn

Du kan tilpasse en av de standard hurtigtrinnene. Når du bruker noen hurtigtrinn for første gang, blir du bedt om å konfigurere dem. Hvis du for eksempel vil at et hurtigtrinn skal flytte meldinger til en bestemt mappe, må du angi mappen før du kan bruke hurtigtrinnet.

Standard hurtigtrinn i Outlook omfatter følgende:

Hurtigtrinn

Handling

Flytt til:

Flytter den valgte meldingen til en e-postmappe som du angir, og merker meldingen som lest.

Til overordnet

Videresender meldingen til din overordnede. Hvis organisasjonen bruker Microsoft Exchange Server eller Microsoft 365, oppdages lederens navn i Global adresseliste og settes inn i Til-boksen, eller du kan angi mottakeren.

Gruppe-e-post

Videresender meldingen til andre i gruppen. Hvis organisasjonen bruker Microsoft Exchange Server eller Microsoft 365, oppdages gruppemedlemmenes navn i Global adresseliste og settes inn i Til-boksen.

Ferdig

Flytter meldingen til en angitt e-postmappe, markerer meldingen som fullført, og merker den deretter som lest.

Svar og slett

Åpner et svar på den valgte meldingen, og sletter deretter den opprinnelige meldingen.

Opprett ny

Opprett ditt eget hurtigtrinn for å utføre en hvilken som helst sekvens med kommandoer, gi det et navn, og bruk deretter et ikon for å hjelpe deg med å identifisere det.

Gjør følgende for å konfigurere eller endre eksisterende hurtigtrinn:

 1. Velg Hjem i E-post.

 2. I Hurtigtrinn-gruppen velger du Mer Knapp for dialogboksvelger på båndet -pilen ved siden av Hurtigtrinn-boksen for å åpne Behandle hurtigtrinn.

 3. Velg hurtigtrinnet du vil endre, i Hurtigtrinn-boksen, og velg deretter Rediger.

 4. Endre eller legg til handlingene du vil at hurtigtrinnet skal utføre, under Handlinger.

 5. Hvis du vil, velger du en hurtigtast du vil tilordne til hurtigtrinnet, i Hurtigtast-boksen.

 6. Hvis du vil endre ikonet for et hurtigtrinn, velger du ikonet ved siden av Navn-boksen , velger et ikon og velger deretter OK.

Opprette et hurtigtrinn

 1. Velg Hjem i E-post.

 2. Velg hurtigtrinnet Opprett nytt i Hurtigtrinn-gallerieti Hurtigtrinn-gruppen.

 3. Skriv inn et navn på det nye hurtigtrinnet i Navn-boksen.

 4. Velg ikonknappen ved siden av Navn-boksen , velg et ikon, og velg deretter OK.

 5. Velg en handling du vil at hurtigtrinnet skal utføre, under Handlinger. Velg Legg til handling for flere handlinger.

 6. Hvis du vil opprette en hurtigtast, velger du hurtigtasten du vil tilordne, i Hurtigtast-boksen.

Obs!: Nye hurtigtrinn vises øverst i galleriet på Hjem-fanen i Hurtigtrinn-gruppen . Selv om endrede hurtigtrinn beholder samme plassering i galleriet, kan du omorganisere dem i Behandle hurtigtrinn.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×