Logg på med Microsoft
Logg på eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Beregner den aritmetiske middelverdien for et sett med verdier i et angitt felt i en spørring.

Syntaks

Gjennomsnitt ( uttr )

Plassholderen for uttr representerer en strenguttrykk som identifiserer feltet som inneholder de numeriske dataene du vil beregne gjennomsnittet for, eller et uttrykk som utfører en beregning ved hjelp av dataene i feltet. Operander i uttr kan inkludere navnet på et tabellfelt, en konstant eller en funksjon (som kan være enten innebygde eller brukerdefinerte, men ikke en av de andre SQL-mengdefunksjonene).

Merknader

Gjennomsnittet som beregnes av Gjennomsnitt, er den aritmetiske middelverdien (summen av verdiene dividert med antall verdier). Du kan for eksempel bruke Gjennomsnitttil å beregne gjennomsnittlige fraktkostnader.

Gjennomsnitt-funksjonen inkluderer ikke nullfelt i beregningen.

Du kan bruke Gjennomsnitt i et spørringsuttrykk og i SQL-egenskapen til et QueryDef-objekt eller når du oppretter et postsett-objekt basert på en SQL-spørring.

Eksempler

Uttrykk

Resultater

SELECT Avg([UnitPrice]) AS Expr1 FROM ProductSales;

Returnerer gjennomsnittet av alle verdiene i feltet Enhetspris fra tabellen Produktsalg, og vises i kolonne Uttr1.

SELECT Avg([SalePrice]) AS AvgSalePrice, Avg([Discount]) AS AvgDiscount FROM ProductSales;

Returnerer gjennomsnittet "SalgPris" og "Rabatt"-feltet fra tabellen Produktsalg. Resultatene vises i kolonnene AvgSalePrice og AvgDiscount returnerer gjennomsnittet av alle Salgspris der antall solgt er over 10. Resultatene vises i kolonnen AvgSalePrice.

SELECT Abs(Avg([Discount])) AS AbsAverageDiscount FROM ProductSales;

Returnerer absoluttverdien til den gjennomsnittlige verdien av «Rabatt»-feltet og vises i kolonnen «AbsAverageDiscount».

Beregne felt i SQL-funksjoner

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×