Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen AVKAST i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer avkastningen på et verdipapir som betaler periodisk rente. Bruk AVKAST til å beregne obligasjonsavkastning.

Syntaks

AVKAST(betalingsdato; forfallsdato; rente; pris; innløsningsverdi; frekvens; [basis])

Viktig!: Datoer bør skrives inn ved hjelp av DATO-funksjonen, eller som resultater av andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel DATO(23,5,2018) for 23. mai 2008. Det kan oppstå problemer hvis datoer blir skrevet inn som tekst.

Syntaksen for AVKAST har følgende argumenter:

 • Betalingsdato    Obligatorisk. Verdipapirets betalingsdato. Betalingsdatoen for verdipapiret er datoen etter utstedelsesdatoen da verdipapiret ble solgt til kjøperen.

 • Forfallsdato    Obligatorisk. Verdipapirets forfallsdato. Forfallsdatoen er datoen da verdipapiret utløper.

 • Rente    Obligatorisk. Verdipapirets årlige rente.

 • Pris    Obligatorisk. Verdipapirets pris per pålydende kr 1000.

 • Innløsningsverdi    Obligatorisk. Verdipapirets innløsningsverdi per pålydende kr 1000.

 • Frekvens    Obligatorisk. Antall renteinnbetalinger i året. For årlige innbetalinger er frekvens lik 1, for halvårlige innbetalinger er frekvens lik 2, for kvartalsvise innbetalinger er frekvens lik 4.

 • Basis    Valgfritt. Typen datosystem som brukes.

Basis

Datosystem

0 eller utelatt

Amerikansk (NASD) 30/60

1

Faktisk/faktisk

2

Faktisk/360

3

Faktisk/365

4

Europeisk 30/360

Kommentarer

 • Microsoft Excel lagrer datoer som etterfølgende serienumre slik at de kan brukes i beregninger. Som standard er 1. januar 1900 serienummer 1 og 1. januar 2008 er serienummer 39 448, fordi det er 39 448 dager etter 1. januar 1900.

 • Betalingsdatoen er datoen kjøperen kjøper en kupong, for eksempel en obligasjon. Forfallsdatoen er datoen en kupong utløper. Anta for eksempel at en obligasjon på 30 år blir utstedt 1. januar 2008, og blir kjøpt av en oppkjøper et halvt år senere. Utstedelsesdatoen vil være 1. januar 2008, betalingsdatoen vil være 1. juli 2008, og forfallsdatoen vil være 1. januar 2038, som er 30 år etter utstedelsesdatoen 1. januar 2008.

 • Betalingsdato, forfallsdato, frekvens og basis avrundes til heltall.

 • Hvis betalingsdato eller forfallsdato ikke er en gyldig dato, returnerer AVKAST #VALUE! som feilverdi.

 • Hvis rente < 0, returnerer AVKAST #NUM! som feilverdi.

 • Hvis pris ≤ 0 eller hvis innløsningsverdien ≤ 0, returnerer AVKAST #NUM! som feilverdi.

 • Hvis frekvens er et annet tall enn 1, 2 eller 4, returnerer AVKAST #NUM! som feilverdi.

 • Hvis basis < 0 eller hvis basis > 4, returnerer AVKAST #NUM! som feilverdi.

 • Hvis betalingsdato ≥ forfallsdato, returnerer AVKAST #NUM! som feilverdi.

 • Hvis det er én rentebærende periode eller mindre til innløsningsverdi, vil AVKAST beregnes slik:

  Formel

  der:

  • A = antall dager fra begynnelsen av den rentebærende perioden til betalingsdatoen (påløpte dager).

  • DSR = antall dager fra betalingsdatoen til innløsningsdatoen.

  • E = antall dager i den rentebærende perioden.

 • Hvis det er mer enn én rentebærende periode frem til innløsningsverdi, blir AVKAST beregnet gjennom ett hundre iterasjoner. Oppløsningen bruker Newtons metode basert på formelen som brukers i funksjonen PRIS. Avkastningen blir endret til antatt pris hvis avkastningen er nær pris.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

15.02.2008

Betalingsdato

15.11.2016

Forfallsdato

5,75 %

Rente

95,04287

Pris

$100

Innløsningsverdi

2

Frekvens er halvårlig (se ovenfor)

0

30/360 basis (se ovenfor)

Formel

Beskrivelse (Resultat)

Resultat

=AVKAST(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8)

Avkastning på obligasjonen med ovenstående betingelser (0,065 eller 6,5 %)

6,5 %

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×