We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer tall rundet av nedover, mot null, til nærmeste signifikante multiplum

Syntaks

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED(tall; gjeldende_multiplum)

Syntaksen for funksjonen AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED har følgende argumenter:

  • Tall    Obligatorisk. Den numeriske verdien du vil runde av.

  • Gjeldende_multiplum    Obligatorisk. Multiplumet du vil avrunde mot.

Kommentarer

  • Hvis et av argumentene er ikke-numerisk, returnerer AVR.NED #VALUE! som feilverdi.

  • Hvis tall er positivt og gjeldende_multiplum er negativt, returnerer AVRIV #NUM! som feilverdi.

  • Hvis tall har et positivt fortegn, blir en verdi avrundet nedover og justert mot mull. Hvis tall har et negativt fortegn, blir en verdi avrundet nedover og justert bort fra null. Hvis tall er et nøyaktig multiplum av gjeldende_multiplum, blir det ikke foretatt noen avrunding.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Formel

Beskrivelse

Resultat

=AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED(3,7; 0,2)

Avrunder 3,7 ned til nærmeste multiplum av 2.

2

=AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED(-2,5; -2)

Avrunder -2,5 ned til nærmeste multiplum av -2.

-2

=AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED(2,5; -2)

Returnerer en feilverdi fordi 2,5 og -2 har ulike fortegn.

#NUM!

=AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED(1,58; 0,1)

Avrunder 1,58 ned til nærmeste multiplum av 0,1.

1,5

=AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED(0,234; 0,01)

Avrunder 0,234 ned til nærmeste multiplum av 0,01.

0,23

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×