Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.MATEMATISK i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Avrunder et tall ned til nærmeste heltall eller til nærmeste signifikante multiplum.

Syntaks

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.OPP.MATEMATISK(tall; gjeldende_multiplum; modus)

Syntaksen for funksjonen AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.MATEMATISK har følgende argumenter:

  • Tall    Obligatorisk. Tallet som skal avrundes ned.

  • Gjeldende_multiplum    Valgfritt. Multiplumet du vil avrunde mot.

  • Modus    Valgfritt. Retningen (mot eller fra 0) for avrunding av negative tall.

Merknader

  • Positive tall med desimaldeler, avrundes som standard ned til nærmeste heltall. 6,3 avrundes for eksempel opp til 6 ved hjelp av standard gjeldende multiplum (1).

  • Negative tall med desimaldeler, avrundes som standard bort fra 0 til nærmeste heltall. -6,7 avrundes for eksempel til -7.

  • Ved å bruke 0 eller et negativt tall som argument for modus, kan du endre retningen for avrunding av negative tall. Avrunding av -6,3 med gjeldende multiplum 1 og modus -1, runder for eksempel av mot 0, til -6.

  • Argumentet for gjeldende multiplum avrunder tallet ned til nærmeste heltall som er et multiplum av angitt gjeldende multiplum. Unntaket er når tallet som skal avrundes, er et heltall. Når gjeldende multiplum er 3, avrundes for eksempel tallet ned til neste heltall som er et multiplum av 3.

  • Hvis tallet delt på gjeldende multiplum 2 eller større fører til en rest, avrundes resultatet nedover.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Formel

Beskrivelse (resultat)

Resultat

=AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.MATEMATISK(24,3;5)

Avrunder 24,3 nedover til det nærmeste heltallet som er et multiplum av 5 (20).

20

=AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.MATEMATISK(6,7)

Avrunder 6,7 nedover til nærmeste heltall (6).

6

=AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.MATEMATISK(-8,1;2)

Avrunder -8,1 nedover (bort fra 0) til det nærmeste heltallet som er et multiplum av 2 (-10).

-10

=AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.MATEMATISK(-5,5;2;-1)

Runder av -5,5 mot 0 til nærmeste heltall som er et multiplum av 2, og bruker en forskjellig fra null-modus som reverserer avrundingens retning (-4).

-4

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med kvaliteten på oversettelsen?

Hva påvirket opplevelsen din?

Har du ytterligere tilbakemeldinger? (valgfritt)

Takk for tilbakemeldingen!

×