Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Returnerer et tall som er avrundet ned til nærmeste heltall eller til nærmeste multiplum av gjeldende_multiplum. Uansett tallets fortegn blir tallet avrundet nedover. Hvis tallet eller gjeldende_multiplum er null, returneres null.

Syntaks

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.PRESIS(tall; [gjeldende_multiplum])

Syntaksen for funksjonen AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.PRESIS har følgende argumenter:

  • Tall    Obligatorisk. Verdien som skal avrundes.

  • Gjeldende_multiplum    Valgfritt. Multiplum som tallet skal avrundes til.

    Hvis gjeldende_multiplum utelates, er standardverdien 1.

Merknader

  • Den absolutte verdien av multiplum brukes, slik at funksjonen AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.PRESIS returnerer avrunding ned uansett tallenes fortegn og gjeldende_multiplum.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Formel

Beskrivelse

Resultat

=AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.PRESIS(-3,2;-1)

Avrunder -3,2 ned til nærmeste multiplum av -1

-4

=AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.PRESIS(3,2;1)

Avrunder 3,2 ned til nærmeste multiplum av 1

3

=AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.PRESIS(-3,2;1)

Avrunder -3,2 ned til nærmeste multiplum av 1

-4

=AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.PRESIS(3,2;-1)

Avrunder 3,2 ned til nærmeste multiplum av -1

3

=AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.PRESIS(3,2)

Avrunder 3,2 ned til nærmeste multiplum av 1

3

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×