Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen AVVIK.KVADRERT i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer summen av datapunkters kvadrerte avvik fra utvalgsgjennomsnittet.

Syntaks

AVVIK.KVADRERT(tall1; [tall2]; ...)

Syntaksen for funksjonen AVVIK.KVADRERT har følgende argumenter:

  • Tall1; tall2; ...    Tall1 er obligatorisk, etterfølgende tall er valgfritt. 1 til 255 argumenter du vil beregne summen av kvadrerte avvik for. Du kan også bruke en enkeltmatrise eller en referanse til en matrise i stedet for argumenter atskilt med semikolon.

Kommentarer

  • Argumentene kan være tall eller navn, matriser eller referanser som inneholder tall.

  • Logiske verdier og tekstrepresentasjoner for tall som skrives direkte inn i listen med argumenter, blir talt.

  • Hvis et matrise- eller referanseargument inneholder tekst, logiske verdier eller tomme celler, ignoreres disse verdiene. Celler som inneholder verdien null, derimot, blir tatt med.

  • Argumenter som er feilverdier eller tekst som ikke kan konverteres til tall, forårsaker feil.

  • Ligningen for summen av de kvadrerte avvikene er:

    formel

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

4

5

8

7

11

4

3

Formel

Beskrivelse

Resultat

=AVVIK.KVADRERT(A2:A8)

Summen av de kvadrerte avvikene fra utvalgsgjennomsnittet av dataene ovenfor.

48

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×