Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen AVVIKFP.PRIS i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer prisen per pålydende kr 1000 for et verdipapir som en odde (kort eller lang) første periode.

Syntaks

AVVIKFP.PRIS(betalingsdato; forfallsdato; utstedt_dato; første_forfallsdato; rente; avkastning; innløsningsverdi; frekvens; [basis])

Viktig!: Datoer bør skrives inn ved hjelp av DATO-funksjonen, eller som resultater av andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel DATO(23,5,2018) for 23. mai 2008. Det kan oppstå problemer hvis datoer blir skrevet inn som tekst.

Syntaksen for AVVIKFP.PRIS har følgende argumenter:

 • Betalingsdato    Obligatorisk. Verdipapirets betalingsdato. Betalingsdatoen for verdipapiret er datoen etter utstedelsesdatoen da verdipapiret ble solgt til kjøperen.

 • Forfallsdato    Obligatorisk. Verdipapirets forfallsdato. Forfallsdatoen er datoen da verdipapiret utløper.

 • Utstedt_dato    Obligatorisk. Verdipapirets utstedelsesdato.

 • Første_forfallsdato    Obligatorisk. Verdipapirets første renteinnbetalingsdato.

 • Rente    Obligatorisk. Verdipapirets rente.

 • Avkastning    Obligatorisk. Verdipapirets årlige avkastning.

 • Innløsningsverdi    Obligatorisk. Verdipapirets innløsningsverdi per pålydende kr 1000.

 • Frekvens    Obligatorisk. Antall renteinnbetalinger i året. For årlige innbetalinger er frekvens lik 1, for halvårlige innbetalinger er frekvens lik 2, for kvartalsvise innbetalinger er frekvens lik 4.

 • Basis    Valgfritt. Typen datosystem som brukes.

Basis

Datosystem

0 eller utelatt

Amerikansk (NASD) 30/60

1

Faktisk/faktisk

2

Faktisk/360

3

Faktisk/365

4

Europeisk 30/360

Kommentarer

 • Microsoft Excel lagrer datoer som etterfølgende serienumre slik at de kan brukes i beregninger. Som standard er 1. januar 1900 serienummer 1 og 1. januar 2008 er serienummer 39 448, fordi det er 39 448 dager etter 1. januar 1900.

 • Betalingsdatoen er datoen kjøperen kjøper en kupong, for eksempel en obligasjon. Forfallsdatoen er datoen en kupong utløper. Anta for eksempel at en obligasjon på 30 år blir utstedt 1. januar 2008, og blir kjøpt av en oppkjøper et halvt år senere. Utstedelsesdatoen vil være 1. januar 2008, betalingsdatoen vil være 1. juli 2008, og forfallsdatoen vil være 1. januar 2038, som er 30 år etter utstedelsesdatoen 1. januar 2008.

 • Betalingsdato, forfallsdato, utstedt_dato, første_forfallsdato og basis blir avrundet til heltall.

 • Hvis betalingsdato, forfallsdato, utstedt_dato eller first_coupon ikke er en gyldig dato, returnerer AVVIKFP.PRIS #VALUE! som feilverdi.

 • Hvis rente < 0 eller hvis avkastning < 0, returnerer AVVIKFP.PRIS #NUM! som feilverdi.

 • Hvis basis < 0 eller hvis basis > 4, returnerer AVVIKFP.PRIS #NUM! som feilverdi.

 • Følgende datobetingelse må tilfredsstilles. Ellers returnerer AVVIKFP.PRIS #NUM! feilverdi:

  forfallsdato > første_forfallsdato > betalingsdato > utstedt_dato

 • AVVIKFP.PRIS beregnes på følgende måte:

  Odde kort første forfallsdato:

  Formel

  der:

  • A = antall dager fra begynnelsen av den rentebærende perioden til betalingsdatoen (påløpte dager).

  • DSC = antall dager fra betalingsdatoen til neste forfallsdato.

  • DFC = antall dager fra begynnelsen av odde første forfallsdato til første forfallsdato.

  • E = antall dager i den rentebærende perioden.

  • N = antall renteinnbetalinger mellom betalingsdatoen og innløsningsdatoen. (Hvis dette tallet inneholder en brøk, rundes det av til neste hele tall.)

   Odde lang første forfallsdato:

   Formel

   der:

  • Ai = antall dager fra begynnelsen av i., eller siste, kvasi-renteinnbetalingsperiode i en avvikende periode.

  • DCi = antall dager fra datert dato (eller utstedelsesdato) til første renteinnbetaling (i = 1) eller antall dager i kvasi- renteinnbetalingen (i = 2,..., i = NC).

  • DSC = antall dager fra betalingsdato til neste avdragsdato.

  • E = antall dager i renteinnbetalingsperioden.

  • N = antall renteinnbetalinger mellom den første ekte renteinnbetalingsdatoen og innløsningsdatoen. (Hvis dette tallet inneholder en brøk, rundes det av til neste hele tall.)

  • NC = antall kvasi-renteinnbetalingsperioder som passer inn i avvikende periode. (Hvis dette tallet inneholder en brøk, rundes det av til neste hele tall.)

  • NLi = normal lengde i dager for full i., eller siste kvasi-renteinnbetalingsperioder i en avvikende periode.

  • Nq = antall hele kvasi renteinnbetalingsperioder mellom betalingsdato og første renteinnbetaling.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Argumentbeskrivelse

11.11.2008

Betalingsdato

01.03.2021

Forfallsdato

15.10.2008

Utstedelsesdato

01.03.2009

Første renteinnbetalingsdato

7,85%

Rente

6,25%

Avkastning

$100,00

Innløsningsverdi

2

Frekvens er halvårlig

1

Faktisk/faktisk basis

Formel

Beskrivelse

Resultat

=AVVIKFP.PRIS(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9; A10)

Returnerer prisen per pålydende $100 for et verdipapir som en odde (kort eller lang) første periode, for verdipapiret med vilkårene i celle A2:A10 som argumenter for funksjonen.

$ 113,60

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×