Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen AVVIKSP.AVKASTNING i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer avkastningen av et verdipapir som har en odde (kort eller lang) siste periode.

Syntaks

AVVIKSP.AVKASTNING(betalingsdato; forfallsdato; siste_forfallsdato; rente; pris; innløsningsverdi; frekvens; [basis])

Viktig!: Datoer bør skrives inn ved hjelp av DATO-funksjonen, eller som resultater av andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel DATO(23,5,2018) for 23. mai 2008. Det kan oppstå problemer hvis datoer blir skrevet inn som tekst.

Syntaksen for AVVIKSP.AVKASTNING har følgende argumenter:

 • Betalingsdato    Obligatorisk. Verdipapirets betalingsdato. Betalingsdatoen for verdipapiret er datoen etter utstedelsesdatoen da verdipapiret ble solgt til kjøperen.

 • Forfallsdato    Obligatorisk. Verdipapirets forfallsdato. Forfallsdatoen er datoen da verdipapiret utløper.

 • Siste_forfallsdato    Obligatorisk. Verdipapirets siste renteinnbetalingsdato.

 • Rente    Obligatorisk. Verdipapirets rente.

 • Pris    Obligatorisk. Verdipapirets pris.

 • Innløsningsverdi    Obligatorisk. Verdipapirets innløsningsverdi per pålydende kr 1000.

 • Frekvens    Obligatorisk. Antall renteinnbetalinger i året. For årlige innbetalinger er frekvens lik 1, for halvårlige innbetalinger er frekvens lik 2, for kvartalsvise innbetalinger er frekvens lik 4.

 • Basis    Valgfritt. Typen datosystem som brukes.

Basis

Datosystem

0 eller utelatt

Amerikansk (NASD) 30/60

1

Faktisk/faktisk

2

Faktisk/360

3

Faktisk/365

4

Europeisk 30/360

Kommentarer

 • Microsoft Excel lagrer datoer som etterfølgende serienumre slik at de kan brukes i beregninger. Som standard er 1. januar 1900 serienummer 1 og 1. januar 2008 er serienummer 39 448, fordi det er 39 448 dager etter 1. januar 1900.

 • Betalingsdatoen er datoen kjøperen kjøper en kupong, for eksempel en obligasjon. Forfallsdatoen er datoen en kupong utløper. Anta for eksempel at en obligasjon på 30 år blir utstedt 1. januar 2008, og blir kjøpt av en oppkjøper et halvt år senere. Utstedelsesdatoen vil være 1. januar 2008, betalingsdatoen vil være 1. juli 2008, og forfallsdatoen vil være 1. januar 2038, som er 30 år etter utstedelsesdatoen 1. januar 2008.

 • Betalingsdato, forfallsdato, siste_forfallsdato og basis blir avrundet til heltall.

 • Hvis betalingsdato, forfallsdato eller last_interest ikke er en gyldig dato, returnerer AVVIKSP.AVKASTNING #VALUE! som feilverdi.

 • Hvis rente < 0 eller hvis pris ≤ 0, returnerer AVVIKSP.AVKASTNING #NUM! som feilverdi.

 • Hvis basis < 0 eller hvis basis > 4, returnerer AVVIKSP.AVKASTNING #NUM! som feilverdi.

 • Følgende datobetingelse må tilfredsstilles. Ellers returnerer AVVIKSP.AVKASTNING #NUM! feilverdi:

  forfallsdato > betalingsdato > siste_forfallsdato

 • AVVIKSP.AVKASTNING blir beregnet slik:

  Formel

  der:

  • Ai = antall påløpte dager for i. kvasi rentebærende periode innen den avvikende perioden, talt forover fra den siste rentedatoen før innløsningsverdi.

  • DCi = antall dager talt i hver i. kvasi rentebærende periode definert av lengden på den faktiske rentebærende perioden.

  • NC = antall kvasi rentebærende perioder som kan være i en avvikende periode. Hvis dette tallet inneholder en brøk, blir det forhøyet til neste heltall.

  • NLi = normal lengde i dager av den i. kvasi rentebærende perioden innen den avvikende rentebærende perioden.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Argumentbeskrivelse

20.04.2008

Betalingsdato

15.06.2008

Forfallsdato

24.12.2007

Siste rentedato

3,75 %

Rente

$99,875

Pris

$100

Innløsningsverdi

2

Frekvens er halvårlig

0

30/360 basis

Formel

Beskrivelse

Resultat

=AVVIKSP.AVKASTNING(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9)

Avkastning av et verdipapir som har en odde (kort eller lang) siste periode, for verdipapiret der uttrykkene i celle A2:A10 er funksjonsargumenter. Resultater er (0,04519, eller 4,52%).

4,52 %

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×