Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen AVVIKSP.PRIS i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer prisen per pålydende kr 1000 for et verdipapir som har en odde (kort eller lang) siste rentebærende periode.

Syntaks

AVVIKSP.PRIS(betalingsdato; forfallsdato; siste_forfallsdato; rente; avkastning; innløsningsverdi; frekvens; [basis])

Viktig!: Datoer bør skrives inn ved hjelp av DATO-funksjonen, eller som resultater av andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel DATO(23,5,2018) for 23. mai 2008. Det kan oppstå problemer hvis datoer skrives inn som tekst.

Syntaksen for AVVIKSP.PRIS har følgende argumenter:

 • Betalingsdato    Obligatorisk. Verdipapirets betalingsdato. Betalingsdatoen for verdipapiret er datoen etter utstedelsesdatoen da verdipapiret ble solgt til kjøperen.

 • Forfallsdato    Obligatorisk. Verdipapirets forfallsdato. Forfallsdatoen er datoen da verdipapiret utløper.

 • Siste_forfallsdato    Obligatorisk. Verdipapirets siste renteinnbetalingsdato.

 • Rente    Obligatorisk. Verdipapirets rente.

 • Avkastning    Obligatorisk. Verdipapirets årlige avkastning.

 • Innløsningsverdi    Obligatorisk. Verdipapirets innløsningsverdi per pålydende kr 1000.

 • Frekvens    Obligatorisk. Antall renteinnbetalinger i året. For årlige innbetalinger er frekvens lik 1, for halvårlige innbetalinger er frekvens lik 2, for kvartalsvise innbetalinger er frekvens lik 4.

 • Basis    Valgfritt. Typen datosystem som brukes.

Basis

Datosystem

0 eller utelatt

Amerikansk (NASD) 30/60

1

Faktisk/faktisk

2

Faktisk/360

3

Faktisk/365

4

Europeisk 30/360

Kommentarer

 • Microsoft Excel lagrer datoer som etterfølgende serienumre slik at de kan brukes i beregninger. Som standard er 1. januar 1900 serienummer 1 og 1. januar 2008 er serienummer 39 448, fordi det er 39 448 dager etter 1. januar 1900.

 • Betalingsdatoen er datoen kjøperen kjøper en kupong, for eksempel en obligasjon. Forfallsdatoen er datoen en kupong utløper. Anta for eksempel at en obligasjon på 30 år blir utstedt 1. januar 2008, og blir kjøpt av en oppkjøper et halvt år senere. Utstedelsesdatoen vil være 1. januar 2008, betalingsdatoen vil være 1. juli 2008, og forfallsdatoen vil være 1. januar 2038, som er 30 år etter utstedelsesdatoen 1. januar 2008.

 • Betalingsdato, forfallsdato, siste_forfallsdato og basis blir avrundet til heltall.

 • Hvis betalingsdato, forfallsdato eller last_interest ikke er en gyldig dato, returnerer AVVIKPR.RENTE #VALUE! som feilverdi.

 • Hvis rente < 0 eller hvis yld < 0, returnerer AVVIKPR.PRIS #NUM! som feilverdi.

 • Hvis basis < 0 eller hvis basis > 4, returnerer AVVIKPR.#NUM! som feilverdi.

 • Følgende datobetingelse må være oppfylt. Ellers returnerer AVVIKPR.FORDELING #NUM! feilverdi:

  forfallsdato > betalingsdato > siste_forfallsdato

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Argumentbeskrivelse

07.02.08

Betalingsdato

15.06.08

Forfallsdato

15.10.07

Siste rentedato

3,75 %

Rente

4,05%

Avkastning

$100

Innløsningsverdi

2

Frekvens er halvårlig

0

30/360 basis

Formel

Beskrivelse

R esultat

=AVVIKSP.PRIS(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9)

Prisen per pålydende $100 for et verdipapir som har en odde (kort eller lang) siste rentebærende periode, for en obligasjon der uttrykkene i celle A2:A10 er funksjonsargumenter.

$99,88

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine

Utforsk opplæring >

Vær først ute med de nye funksjonene

BLI MED I MICROSOFT INSIDERS >

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×