Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

BCWS-feltene (budsjetterte kostnader for planlagt arbeid) inneholder de akkumulerte tidsinndelte opprinnelige kostnadene frem til statusdatoen eller dagens dato. De tidsinndelt versjonene av disse feltene viser verdier fordelt over tid.

Det finnes flere kategorier av BCWS-felt.

Datatype    Valuta

BCWS (aktivitetsfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    Hvis du vil beregne BCWS for en aktivitet, Microsoft Office Project legger tidsinndelt planlagte kostnader for aktiviteten opp til statusdatoen.

Beste bruksområder    Legg til BCWS-feltet i en aktivitetsliste for å se over hvor mye av budsjettet som skal ha blitt brukt på en aktivitet til nå, i henhold til aktivitetens opprinnelige kostnader.

Eksempel    De opprinnelige kostnadene for en aktivitet er kr 5 000 og er jevnt fordelt over varigheten. Den opprinnelige starten for aktiviteten er 1. juni, og den opprinnelige sluttdatoen er 1. august. Hvis dagens dato er 1. juli, er BCWS for aktiviteten kr 2 500, siden aktiviteten skal være halvveis utført.

Merknader    Du kan sammenligne BCWS med BCWP-feltet (budsjetterte kostnader for utført arbeid) for å finne ut om aktiviteten er bak eller foran tidsplanen når det gjelder kostnader. SV-feltet (tidsplanavvik for inntjent verdi) viser sammenligningen av disse feltene over tid.

BCWS (ressursfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    Hvis du vil beregne BCWS for en ressurs, Microsoft Office Project legger du til de tidsinndelte opprinnelige kostnadene for ressursen frem til statusdatoen.

Beste bruksområder    Legg til BCWS-feltet i en ressursliste for å se gjennom hvor mye av budsjettet som skal ha blitt brukt på en ressurs hittil.

Eksempel    Stig har en BCWS på 1000 kr på én tildelt aktivitet, kr 200 på en annen tilordnet aktivitet og kr 500 på en tredje tilordnet aktivitet. I Ressursliste-visningen ser du at Stig har en opprullet BCWS på kr 350 frem til statusdatoen.

Merknader    Du kan sammenligne BCWS med BCWP-feltet (budsjetterte kostnader for utført arbeid) for å finne ut om ressursen er bak eller foran tidsplanen når det gjelder kostnader. SV-feltet (tidsplanavvik for inntjent verdi) viser sammenligningen av disse feltene.

BCWS (tildelingsfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    Hvis du vil beregne BCWS for tildelingen, Microsoft Office Project legger tidsinndelt de opprinnelige kostnadene for en tildeling opp til statusdatoen eller dagens dato.

Beste bruksområder    Legg til BCWS-feltet i den tidsinndelte delen av Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen for å se gjennom hvor mye av budsjettet som skal ha blitt brukt på en tildeling hittil.

Eksempel    De opprinnelige kostnadene for en tildeling er kr 5 000 og er jevnt fordelt over varigheten. Den opprinnelige starten for tildelingen er 1. juni, og den opprinnelige sluttdatoen er 1. august. Hvis dagens dato er 1. juli, er BCWS for tildelingen kr 2500.

Merknader    Du kan sammenligne BCWS med BCWP-feltet (budsjetterte kostnader for utført arbeid) for å avgjøre om tilordningen er bak eller foran tidsplanen når det gjelder kostnader. SV-feltet (tidsplanavvik for inntjent verdi) viser sammenligningen av disse feltene over tid.

BCWS (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    Hvis du vil beregne tidsinndelt BCWS for en aktivitet, legger Microsoft Office Project de akkumulerte tidsinndelte opprinnelige kostnadene opp til statusdatoen.

Beste bruksområder    Legg til BCWS-feltet i den tidsinndelte delen av Aktivitetsbelegg-visningen for å vise hvor mye av budsjettet som skulle vært brukt på en aktivitet. Bruk også dette feltet til å tegne BCWS på en S-kurvediagram.

Eksempel    De opprinnelige kostnadene for en aktivitet er kr 5 000, og er jevnt fordelt over varigheten. Den opprinnelige starten for aktiviteten er 1. juni, og den opprinnelige sluttdatoen er 1. august. Hvis dagens dato er 1. juli, er BCWS $250. 1. juni er den tidsinndelte verdien kr 12,50. 2. juni er verdien kr 250. 3. juni er verdien kr 37,50. 4. juni er verdien kr 500. De tidsinndelte verdiene vises på denne måten, fordelt og akkumulert i hele juni, til du ser totalt BCWS på kr 250 den 1. juli.

Merknader    Du kan sammenligne BCWS med BCWP-feltet (budsjetterte kostnader for utført arbeid) for å avgjøre om aktiviteten er bak eller foran tidsplanen når det gjelder kostnader. Det tidsinndelte SV-feltet (tidsplanavvik for inntjent verdi) viser sammenligningen av disse feltene.

BCWS (tidsinndelt ressursfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    Hvis du vil beregne tidsinndelt BCWS for en ressurs, legger Microsoft Office Project de tidsinndelte opprinnelige kostnadene for ressursen opp til statusdatoen.

Beste bruksområder    Legg til BCWS-feltet i den tidsinndelte delen av Ressursbelegg-visningen. Du viser hvor mye av budsjettet som skal ha blitt brukt på en ressurs hittil. Du kan også bruke dette feltet til å tegne inn BCWS på en S-kurvediagram.

Eksempel    Stig har en BCWS på kr 1 000 på én tildelt aktivitet, kr 500 på en annen tilordnet aktivitet og kr 500 på en tredje tilordnet oppgave. I den tidsinndelte delen av Ressursbelegg-visningen viser de siste fire dagene de tidsinndelte BCWS som kr 500, kr 100, kr 150 og kr 200.

Merknader    Du kan sammenligne BCWS med BCWP-feltet (budsjetterte kostnader for utført arbeid) for å finne ut om ressursen er bak eller foran tidsplanen når det gjelder kostnader. Det tidsinndelte SV-feltet (tidsplanavvik for inntjent verdi) viser sammenligningen av disse feltene over tid.

BCWS (tidsinndelt tildelingsfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beregnet hvordan?    Hvis du vil beregne tidsinndelt BCWS for en tildeling, legger Microsoft Office Project de tidsinndelte opprinnelige kostnadene på tildelingen opp til statusdatoen for prosjektet.

Beste bruksområder    Legg til BCWS-feltet i den tidsinndelte delen av Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen. Dette feltet viser hvor mye av budsjettet som skal ha blitt brukt på en tilordning til nå. Du kan også bruke dette feltet til å tegne inn BCWS på en S-kurvediagram.

Eksempel    De opprinnelige kostnadene for en tildeling er kr 5 000 og er jevnt fordelt over varigheten. Den opprinnelige starten for tildelingen er 1. juni, og den opprinnelige sluttdatoen er 1. august. Hvis dagens dato er 1. juli, er BCWS $250. 1. juni er den tidsinndelte verdien kr 12,50. 2. juni er verdien kr 250. 3. juni er verdien kr 37,50. 4. juni er verdien kr 500. De tidsinndelte verdiene vises på denne måten, akkumulert og fordelt over hele juni til du ser totalt BCWS på kr 250 den 1. juli.

Merknader    Du kan sammenligne BCWS med BCWP-feltet (budsjetterte kostnader for utført arbeid) for å finne ut om tilordningen ligger bak eller foran tidsplanen når det gjelder kostnader. Det tidsinndelte SV-feltet (tidsplanavvik for inntjent verdi) viser sammenligningen av disse feltene over tid.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×