Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Det finnes flere måter du kan beregne prosentverdier på, i Excel. Du kan for eksempel bruke Excel til å beregne merverdiavgiften for innkjøp, prosentandelen riktige svar på en prøve eller den prosentvise endringen mellom to verdier.

Bruk de medfølgende eksempeldataene og fremgangsmåtene nedenfor for å lære hvordan du beregner prosentverdier.

Beregne prosentverdien hvis du vet totalsummen og antallet

La oss si at du svarte riktig på 42 av 50 spørsmål på en prøve. Hva er prosentandelen riktige svar?

 1. Klikk i en tom celle.

 2. Skriv inn =42/50, og trykk ENTER.

  Resultatet er 0,84.

 3. Velg cellen som inneholder resultatet fra trinn 2.

 4. Klikk Prosentformat Prosentstil-knappenHjem-fanen.

  Resultatet er 84 %, som er prosentandelen riktige svar på prøven.

  Obs!: Du kan endre antall desimaler som vises i resultatet ved å klikke Øk desimaler Øk antallet desimalplasser eller Reduser desimaler Reduser antallet desimalplasser.

Beregne totalsummen hvis du vet beløpet og prosentverdien

La oss for eksempel si at salgsprisen på en skjorte er kr 150, som er 25 % avslag på den opprinnelige prisen. Hva er den opprinnelige prisen? I dette eksemplet ønsker du å finne tallet som 150 er 75 % av.

 1. Klikk i en tom celle.

 2. Skriv inn =150/0,75, og trykk ENTER.

  Resultatet er 20.

 3. Velg cellen som inneholder resultatet fra trinn 2.

 4. Gå til Hjem-fanen, og klikk Regnskapsnummerformat  Klikk for å angi et regnskapsnummerformat

  Resultatet er kr 200, som er den opprinnelige prisen på skjorten.

Beregne beløpet hvis du vet totalsummen og prosentverdien

La os si at du vil kjøpe en datamaskin for kr 8 000 og det er en merverdiavgift på 8,9 %. Hvor mye må du betale i merverdiavgift? I dette eksemplet skal du finne 8,9 % av 8 000.

 1. Klikk i en tom celle.

 2. Skriv inn =8000*0,089, og trykk ENTER.

  Resultatet er 71,2.

 3. Velg cellen som inneholder resultatet fra trinn 2.

 4. Gå til Hjem-fanen, og klikk Regnskapsnummerformat  Klikk for å angi et regnskapsnummerformat

  Resultatet er kr 712, som er merverdiavgiften på datamaskinen.

Beregne differansen mellom to tall som en prosentdel

La oss si at inntekten din er kr 23 420 i november og kr 25 000 i desember. Hva er den prosentvise endringen i inntekten mellom disse to månedene? Og hvis inntekten din er kr 24 250 i januar, hva er den prosentvise endringen i inntekten mellom desember og januar? Du kan beregne differansen ved å trekke den nye inntekten fra den opprinnelige inntekten, og deretter dele resultatet på den opprinnelige inntekten.

Beregne en prosentvis økning

 1. Klikk i en tom celle.

 2. Skriv inn =(25000-23420)/23420, og trykk ENTER.

  Resultatet er 0,06746.

 3. Velg cellen som inneholder resultatet fra trinn 2.

 4. Klikk Prosentformat Prosentstil-knappenHjem-fanen.

  Resultatet er 7 %, som er den prosentvise økningen i inntekten.

Beregne en prosentvis reduksjon

 1. Klikk i en tom celle.

 2. Skriv inn =(24250-25000)/25000, og trykk ENTER.

  Resultatet er -0,03.

 3. Velg cellen som inneholder resultatet fra trinn 2.

 4. Klikk Prosentformat Prosentstil-knappenHjem-fanen.

  Resultatet er -3 %, som er den prosentvise reduksjonen i inntekten.

Øke eller redusere et tall med en prosentdel

La oss si at du bruker i gjennomsnitt USD 113 på mat hver uke, og du vil øke de ukentlige matutgiftene med 25 %. Hvor mye kan du bruke? Eller, hvis du ønsker å redusere din ukentlige matkvote på $ 113 med 25%, hva er din nye ukentlige kvote?

Øke et tall med en prosentdel

 1. Klikk i en tom celle.

 2. Skriv inn =750*(1+0,25), og trykk ENTER.

  Resultatet er 141,25.

 3. Velg cellen som inneholder resultatet fra trinn 2.

 4. Gå til Hjem-fanen, og klikk Regnskapsnummerformat  Klikk for å angi et regnskapsnummerformat

  Resultatet er kr 937,50, som er en økning i ukentlige matutgifter på 25 %.

Redusere et tall med en prosentdel

 1. Klikk i en tom celle.

 2. Skriv inn =750*(1-0,25), og trykk ENTER.

  Resultatet er 84,75.

 3. Velg cellen som inneholder resultatet fra trinn 2.

 4. Gå til Hjem-fanen, og klikk Regnskapsnummerformat  Klikk for å angi et regnskapsnummerformat

  Resultatet er kr 562,50, som er en reduksjon i ukentlige matutgifter på 25 %.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×