Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Noen ganger kan prosenter være frustrerende fordi det ikke alltid er enkelt å huske hva vi har lært om dem på skolen. La Excel gjøre arbeidet for deg – enkle formler kan hjelpe deg med å finne prosentdelen av en totalsum, for eksempel prosentforskjellen mellom to tall.

Finne prosentdelen av en totalsum

La oss si at du svarte riktig på 42 av 50 spørsmål på en prøve. Hva er prosentandelen riktige svar?

 1. Klikk i en tom celle.

 2. Skriv inn =42/50, og trykk ENTER.

  Resultatet er 0,84.

 3. Velg cellen som inneholder resultatet fra trinn 2.

 4. Klikk På Hjem-fanen, Prosentstil-knappen.

  Resultatet er 84,00 %, som er prosentandelen riktige svar på testen.

  Obs!: Hvis du vil endre antall desimaler som vises i resultatet, klikker du Øk desimaler Øk antallet desimalplassereller Reduser desimaler Reduser antallet desimalplasser.

Finne prosentvis endring mellom to tall

La oss si at inntekten din er kr 23 420 i november og kr 25 000 i desember. Hva er den prosentvise endringen i inntekten mellom disse to månedene? Og hvis inntekten din er kr 24 250 i januar, hva er den prosentvise endringen i inntekten mellom desember og januar? Du kan beregne differansen ved å trekke den nye inntekten fra den opprinnelige inntekten, og deretter dele resultatet på den opprinnelige inntekten.

Beregne en prosentvis økning

 1. Klikk i en tom celle.

 2. Skriv inn =(25000-23420)/23420, og trykk ENTER.

  Resultatet er 0,06746.

 3. Velg cellen som inneholder resultatet fra trinn 2.

 4. Klikk På Hjem-fanen, Prosentstil-knappen.

  Resultatet er 6,75 %, som er prosentvis økning i inntekten.

  Obs!: Hvis du vil endre antall desimaler som vises i resultatet, klikker du Øk desimaler Øk antallet desimalplassereller Reduser desimaler Reduser antallet desimalplasser.

Beregne en prosentvis reduksjon

 1. Klikk i en tom celle.

 2. Skriv inn =(24250-25000)/25000, og trykk ENTER.

  Resultatet er -0,03000.

 3. Velg cellen som inneholder resultatet fra trinn 2.

 4. Klikk På Hjem-fanen, Prosentstil-knappen.

  Resultatet er -3,00 %, som er prosentvis reduksjon i inntjeningen.

  Obs!: Hvis du vil endre antall desimaler som vises i resultatet, klikker du Øk desimaler Øk antallet desimalplassereller Reduser desimaler Reduser antallet desimalplasser.

Finn totalsummen når du vet hvor mye og prosent

La oss for eksempel si at salgsprisen på en skjorte er kr 150, som er 25 % avslag på den opprinnelige prisen. Hva er den opprinnelige prisen? I dette eksemplet ønsker du å finne tallet som 150 er 75 % av.

 1. Klikk i en tom celle.

 2. Skriv inn =150/0,75, og trykk ENTER.

  Resultatet er 20.

 3. Velg cellen som inneholder resultatet fra trinn 2.

 4. I nyere versjoner:

  Klikk På Hjem-fanen, Klikk for å angi et regnskapsnummerformat.

  Resultatet er kr 200, som er den opprinnelige prisen på skjorten.

  I Excel for Mac 2011:

  Klikk Valuta- Valuta-knappenHjem-fanen under Tall Valuta-knappen

  Resultatet er kr 200, som er den opprinnelige prisen på skjorten.

  Obs!: Hvis du vil endre antall desimaler som vises i resultatet, klikker du Øk desimaler Øk antallet desimalplassereller Reduser desimaler Reduser antallet desimalplasser.

Finn et beløp når du vet totalsummen og prosentandelen

La os si at du vil kjøpe en datamaskin for kr 8 000 og det er en merverdiavgift på 8,9 %. Hvor mye må du betale i merverdiavgift? I dette eksemplet skal du finne 8,9 % av 8 000.

 1. Klikk i en tom celle.

 2. Skriv inn =800*0,089, og trykk deretter ENTER.

  Resultatet er 71,2.

 3. Velg cellen som inneholder resultatet fra trinn 2.

 4. I nyere versjoner:

  Klikk På Hjem-fanen, Klikk for å angi et regnskapsnummerformat.

  I Excel for Mac 2011:

  Klikk Valuta- Valuta-knappenHjem-fanen under Tall Valuta-knappen

  Resultatet er kr 712, som er merverdiavgiften på datamaskinen.

  Obs!: Hvis du vil endre antall desimaler som vises i resultatet, klikker du Øk desimaler Øk antallet desimalplassereller Reduser desimaler Reduser antallet desimalplasser.

Øke eller redusere et tall med en prosentdel

La oss si at du bruker gjennomsnittlig usd 113 på mat hver uke, og du vil øke de ukentlige matutgiftene med 25 %. Hvor mye kan du bruke? Eller, hvis du vil redusere den ukentlige matkvota på $ 113 med 25 %, hva er den nye ukentlige godtgjørelse?

Øke et tall med en prosentdel

 1. Klikk i en tom celle.

 2. Skriv inn =750*(1+0,25), og trykk ENTER.

  Resultatet er 141,25.

 3. Velg cellen som inneholder resultatet fra trinn 2.

 4. I nyere versjoner:

  Klikk På Hjem-fanen, Klikk for å angi et regnskapsnummerformat.

  I Excel for Mac 2011:

  Klikk Valuta- Valuta-knappenHjem-fanen under Tall Valuta-knappen

  Resultatet er kr 937,50, som er en økning i ukentlige matutgifter på 25 %.

  Obs!: Hvis du vil endre antall desimaler som vises i resultatet, klikker du Øk desimaler Øk antallet desimalplassereller Reduser desimaler Reduser antallet desimalplasser.

Redusere et tall med en prosentdel

 1. Klikk i en tom celle.

 2. Skriv inn =750*(1-0,25), og trykk ENTER.

  Resultatet er 84,75.

 3. Velg cellen som inneholder resultatet fra trinn 2.

 4. I nyere versjoner:

  Klikk På Hjem-fanen, Klikk for å angi et regnskapsnummerformat.

  I Excel for Mac 2011:

  Klikk Valuta- Valuta-knappenHjem-fanen under Tall Valuta-knappen

  Resultatet er kr 562,50, som er en reduksjon i ukentlige matutgifter på 25 %.

  Obs!: Hvis du vil endre antall desimaler som vises i resultatet, klikker du Øk desimaler Øk antallet desimalplassereller Reduser desimaler Reduser antallet desimalplasser.

Se også

PROSENTDEL (funksjon)

Calculate a running total

Beregne et gjennomsnitt

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×