Beskjære et bilde i Publisher

Beskjære et bilde i Publisher

Noen ganger vil du kanskje tilpasse et bilde for at det skal passe inn i et nyhetsbrev eller en brosjyre, uten at proporsjonene eller utseendet endres.

Du kan endre størrelse på eller beskjære for å endre størrelsen på et bilde. Skalering endrer størrelsen på bildet ved å strekke eller krympe det, mens beskjæring reduserer størrelsen på bildet ved å fjerne de lodd rette eller vann rette kantene. Beskjæring brukes ofte til å skjule eller trimme en del av bildet, enten for utheving eller for fjerning av uønskede deler.

 1. Klikk bildet, og klikk Bildeverktøy | Format > Beskjær.

  Beskjæringsverktøy

 2. Plasser beskjæringshåndtaket over en kant eller et hjørne.

  Beskjæringshåndtak

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil beskjære én side, drar du det midterste håndtaket på den siden.

  • Hvis du vil beskjære jevnt på to sider samtidig, holder du nede CTRL mens du drar ett av de midterste håndtakene.

  • Hvis du vil beskjære alle fire bildesidene jevnt og samtidig, trykker du CTRL+SKIFT mens du drar et hjørnehåndtak. 

  Obs!: 

  • Slipp museknappen for å se bildet som er beskåret.

  • Klikk beskjæringsverktøyet for å se bare bildet som er beskåret. Hvis du vil vise hele bildet på nytt, klikker du beskjæringsverktøyet på nytt. Bildet viser tydelig den beskårne delen og resten av bildet som et gjennomsiktig bilde.

Verktøyene Tilpass, Fyll, Panorer og Roter

Tilpass

Hvis bildet er større eller mindre enn bilderammen kan du skalere bildet slik at det tilpasses uten at du endrer utseendet.

 • Klikk bildet, og klikk Bildeverktøy | Format > Tilpass.

  Verktøyet for tilpassingsbeskjæring

  Bildestørrelsen tilpasses bilderammen.

  Eksempel på fyllbeskjæring

Obs!:  For at bildet skal forbli så likt som mulig, kan det hende at noen av de ytterste delene av det blir beskåret.

Fyll

Bruk Fyll-verktøyet for å fylle et bildeområde uten å endre utseendet på bildet.

 • Klikk bildet, og klikk Bildeverktøy | Format > Fyll.

  Fyllbeskjæring

  Størrelsen på bildet endres slik at det fyller bildeområdet.

  Eksempel på fyllbeskjæring

Obs!:  For at bildet skal forbli så likt som mulig, kan det hende at noen av de ytterste delene av det blir beskåret.

Panorering

Du kan midtstille bildet når du bruker beskjæringsverktøyet.

 1. Klikk bildet, og klikk Bildeverktøy | Format > Beskjær.

  Beskjæringsverktøy

 2. Plasser markøren over bildet til den endres til Flytt-markøren.

 3. Klikk og dra bildet for å plassere det der du vil.

  Verktøyet for panoreringsbeskjæring

Obs!:  Hvis du vil fortsette beskjæringen, klikker du beskjæringshåndtakene, slik at de kommer i fokus.

Rotere

Du kan rotere bildet når du bruker beskjæringsverktøyet.

 1. Klikk bildet, og klikk Bildeverktøy | Format > Beskjær.

  Beskjæringsverktøy

 2. Plasser markøren på det grønne rotasjonshåndtaket, og dra musen i retningen du vil rotere objektet.

  Eksempel på rotasjonsbeskjæring

Obs!:  Hvis du vil rotere 15 grader om gangen, trykker du SKIFT mens du drar håndtaket.

Du kan bruke disse funksjonene til å beskjære et bilde – beskjære, tilpasse, fylle, panorere og rotere.

Beskjære

Når du velger et bilde i Publisher 2010 en ny bilde verktøy fane, blir båndet tilgjengelig. Beskjærings verktøyet er i Beskjær -gruppen helt til høyre på denne nye fanen.
Beskjæringskommandoen på Format-fanen under Bildeverktøy i Publisher

Slik beskjærer du et bilde:

 1. Velg bildet som skal beskjæres.

 2. Pek på bilde verktøy fanen som vises på båndet.

 3. Klikk Beskjær -knappen.

 4. Plasser beskjæringshåndtaket over en kant eller et hjørne.

  Bilde med beskjæringshåndtak
 5. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil beskjære én side, drar du det midterste håndtaket på den siden.

  • Hvis du vil beskjære jevnt på to sider samtidig, holder du nede CTRL mens du drar et midt håndtak.

  • Hvis du vil beskjære alle fire sidene samtidig og beholde proporsjonene til bildet, holder du nede CTRL + SKIFT mens du drar et hjørne håndtak.

   Obs!: 
   Når du slipper muse knappen, beskjæres bildet.
   Når du ikke velger beskjærings verktøyet, viser bildet bare den beskårne inndelingen. Hvis du imidlertid merker bildet og klikker beskjærings verktøyet på nytt, vises hele bildet, med den beskårne delen synlig tydelig og resten av bildet som en bleket gjennomsiktighet.

Tilpass

Hvis bildet er større eller mindre enn bilde området Publisher 2010, kan du raskt endre størrelsen på bildet mens du beholder det opprinnelige størrelses forholdet.

 1. Merk bildet.

 2. Pek på bilde verktøy fanen som vises på båndet.

 3. Klikk Tilpass -knappen i Beskjær -gruppen.

 4. Bildet endrer størrelse for å få plass i bilde området.

  Obs!: Fordi bildet beholder størrelses forholdet, kan dette føre til at du blir beskjært. .

Fyll

Hvis du raskt vil fylle et bilde område mens du opprettholder det opprinnelige størrelses forholdet, kan du bruke Utfyllings verktøyet.

 1. Merk bildet.

 2. Pek på bilde verktøy fanen som vises på båndet.

 3. Klikk Fyll -knappen i Beskjær -gruppen.

 4. Størrelsen på bildet endres slik at det fyller bildeområdet.

  Obs!:  Fordi bildet beholder størrelses forholdet mens bilde området fylles, blir alle deler av bildet som faller utenfor bilde området, beskåret.

Panorering

Når du bruker beskjærings verktøyet, kan du flytte bildet innenfor området med beskåret bilde for å sikre at bildet er midt stilt slik du ønsker.

 1. Merk bildet.

 2. Pek på bilde verktøy fanen som vises på båndet.

 3. Klikk Beskjær -knappen.

 4. Plasser muse pekeren over objektet til pekeren endres til Flytt -pekeren.

 5. Klikk og dra bildet for å plassere det innenfor beskjærings håndtakene.

  Obs!:  Når du har gjort dette, vil bildet være i fokus i stedet for beskjærings RAM men. Hvis du vil gå tilbake til beskjæring, klikker du på beskjærings håndtakene på nytt, slik at de blir fokuset.

Rotere

Du kan også rotere bildet mens du bruker beskjærings verktøyet.

 1. Merk bildet.

 2. Pek på bilde verktøy fanen som vises på båndet.

 3. Klikk Beskjær -knappen.

 4. Pek på det grønne rotasjons håndtaket.

 5. Dra musen i retningen du vil at objektet skal rotere.

  Obs!:  Hvis du vil rotere i 15-graders intervaller, holder du nede SKIFT mens du drar håndtaket.

Selv om Microsoft Office Publisher 2007 har noen grunnleggende bilde redigerings funksjoner som gjør at du kan beskjære et bilde til en rektangulær figur, er det ikke et bilde redigerings program. Det finnes imidlertid metoder for å opprette et ikke-rektangulært bilde.

Obs!: Du kan ikke beskjære en autofigur, et WordArt-objekt eller animert GIF i publikasjonen. Hvis du vil beskjære animert GIF, bruker du et redigerings program for animert GIF, og deretter setter du inn filen på nytt.

Beskjære et bilde til en rektangulær figur

 1. Merk bildet.

  Når du velger et bilde, vises bilde verktøy linjen.

  Bildeverktøylinje

 2. Klikk beskjær Knappbilde verktøy linjen.

 3. Plasser beskjæringshåndtaket over en kant eller et hjørne.

  Skjermbilde av beskjæringshåndtaket i Publisher.

  1. beskjærings håndtak

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil beskjære én side, drar du det midterste håndtaket på den siden.

  • Hvis du vil beskjære jevnt på to sider samtidig, holder du nede CTRL mens du drar et midt håndtak.

  • Hvis du vil beskjære alle fire sidene samtidig og beholde proporsjonene til bildet, holder du nede CTRL + SKIFT mens du drar et hjørne håndtak.

   Obs!: Når du slipper muse knappen, beskjæres bildet.

Beskjære et bilde til en ikke-rektangulær figur

Hvis du vil beskjære et bilde til en ikke-rektangulær figur, for eksempel en stjerne eller sirkel, må du gjøre ett av følgende:

 • Sett inn et bilde i en figur, for eksempel en sirkel.

 • Bruk bilde redigerings funksjonene i Office Publisher 2007 med digital bilde behandling, Microsoft Digital Image Pro eller et annet bilde redigerings program, og sett deretter inn de beskårne bildene i en publikasjon. Pass på å sjekke hjelpen i Foto redigerings programmet hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du Beskjærer et bilde.

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×