Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.
Bestemme om du vil klarere en database

Denne artikkelen inneholder en oversikt over hvordan klarering fungerer i Access, og hvilke faktorer du bør vurdere når du bestemmer deg for om du vil klarere en Access-skrivebordsdatabase.

I denne artikkelen

Oversikt

Som standard deaktiveres all potensielt usikker kode eller andre komponenter i en database, uavhengig av Access-versjonen du brukte til å opprette databasen.

Slik klarerer du en database i Access

Når Access deaktiverer innhold, blir du informert om handlingen ved å vise meldingsfeltet.

Meldingsfelt

Hvis meldingsfeltet vises, kan du velge om du vil klarere det deaktiverte innholdet i databasen. Hvis du bestemmer deg for å klarere det deaktiverte innholdet, kan du gjøre det på to måter:

 • Bruke meldingsfeltet    Klikk Aktiver innhold i meldingsfeltet. Når du velger dette alternativet, må du kanskje gjenta prosedyren hvis databasen endres. 

 • Klarere databasen permanent    Plasser databasen på en klarert plassering – en mappe på en stasjon eller et nettverk som du har merket som klarert. Når du velger dette alternativet, vises ikke lenger meldingsfeltet, og du trenger aldri å aktivere innholdet i databasen så lenge databasen forblir på den klarerte plasseringen.

Hvis du ikke vil klarere databasen, ignorerer eller lukker du meldingsfeltet. Når du ignorerer eller lukker meldingsfeltet, kan du fortsatt vise dataene i databasen og bruke komponenter i databasen som Access ikke har deaktivert.

Til toppen av siden

Faktorer du må ta hensyn til når du skal bestemme om du vil klarere en database

Før du bestemmer deg for om du vil klarere en database, bør du vurdere følgende faktorer.

 • Din egen sikkerhetspolicy    Du eller firmaet kan ha en sikkerhetspolicy som angir hvordan Access-databasefiler skal håndteres. Du kan for eksempel ha et svært robust sikkerhetskopieringssystem på plass, og du er villig til å klarere de fleste databasefiler, med mindre du har en bestemt grunn til ikke å gjøre det. Det kan også hende at du ikke har et godt sikkerhetskopisystem, og derfor bør du være svært forsiktig når du skal bestemme deg for om du vil klarere en database.

 • Målet ditt    Når Access deaktiverer innhold i en database som du ikke har klarert, blokkeres ikke tilgangen til dataene i databasen. Hvis du vil se gjennom dataene i en database og ikke vil utføre handlinger som kan være usikre, for eksempel kjøre en handlingsspørring eller bruke bestemte makrohandlinger, trenger du ikke å klarere databasen. Hvis du ikke er sikker på om en handling regnes som usikker, kan du prøve å utføre handlingen mens innholdet i databasen er blokkert av deaktivert modus. Hvis handlingen er potensielt usikker, blir den blokkert i denne omstendighetene.

 • Databasekilden    Hvis du opprettet databasen, eller hvis du vet at den kom fra en kilde du stoler på, kan du bestemme deg for å klarere databasen. Hvis databasen kom fra en muligens upålitelig kilde, bør du la databasen være uklarert til du kontrollerer at innholdet er sikkert.

 • Innholdet i databasefilen    Hvis du ikke kan foreta en klareringsbeslutning basert på annen informasjon, kan du vurdere å undersøke databaseinnholdet nøye for å se hva potensielt usikkert innhold databasen kan inneholde. Når du har fullført en kontroll og er sikker på at innholdet er trygt, kan du bestemme deg for å klarere databasen.

 • Sikkerheten til plasseringen der databasen er lagret    Selv om du vet at innholdet i en databasefil er sikker, kan det hende at noen introduserer usikkert innhold i databasen hvis filen er lagret på et sted som ikke er helt sikkert. Du bør være forsiktig når du bestemmer deg for å klarere databasefiler som er lagret på steder som kanskje ikke er sikre.

Til toppen av siden

Klareringsmåter for en database

Når du bestemmer deg for å klarere en database, kan du klarere den ved hjelp av meldingsfeltet eller ved å plassere databasefilen på en klarert plassering.

Aktivere innhold ved hjelp av meldingsfeltet

Meldingsfeltet vises like under båndet.

Meldingsfelt

 • Klikk Aktiver innhold i meldingsfeltet.

Hvis du ikke ser meldingsfeltet, men innholdet er deaktivert, kontrollerer du at meldingsfeltet er aktivert.

Aktivere meldingsfeltet

 1. Klikk Fil > Alternativer

 2. Klikk Klareringssenter i venstre rute i dialogboksen Alternativer for Access.

 3. Klikk Innstillinger for klareringssenter i høyre rute under Klareringssenter for Microsoft Office Access.

 4. Klikk Meldingsfelt i venstre rute i dialogboksen Klareringssenter.

 5. Klikk Vis meldingsfeltet i alle programmer når aktivt innhold, for eksempel makroer og ActiveX-kontroller,er blokkert, i ruten til høyre, og klikk deretter OK.

 6. Lukk og åpne databasen på nytt for å bruke den endrede innstillingen.

Når meldingsfeltet er synlig og aktivert, kan du bruke det til å aktivere innhold.

Flytte en databasefil til en klarert plassering

Hvis du vil angi at en gitt database er pålitelig og bør aktiveres som standard, må du kontrollere at databasefilen er plassert på en klarert plassering. En klarert plassering er en mappe- eller filbane på datamaskinen eller en plassering på intranettet der det regnes som trygt å kjøre kode. Standard klarerte plasseringer omfatter maler, tillegg og oppstartsmapper. Du kan også angi dine egne klarerte plasseringer.

Tips!: Hvis du vil vite banen til den gjeldende databasen, klikker du filfanen for å åpne Backstage-visningen. Den fullstendige banen til plasseringen til den gjeldende databasen er oppført på Informasjon-fanen.

 • Åpne mappen der databasefilen er plassert, og kopier deretter databasefilen til den klarerte plasseringen du vil bruke.

Angi en klarert plassering

 1. Klikk AlternativerFil-fanen. 

 2. Klikk Klareringssenter til venstre i dialogboksen Alternativer forAccess.

 3. Klikk Innstillinger for klareringssenter til høyreunder Klareringssenter for Microsoft Office Access.

 4. Klikk Klarerte plasseringer i den venstre ruten i dialogboksen Klareringssenter.

 5. Hvis du vil legge til en nettverksplassering, merker du av for Tillat klarerte plasseringer nettverket i ruten til høyre.

 6. Klikk Legg til ny plassering.

 7. Bruk en av følgende metoder i dialogboksen Klarert plassering i Microsoft Office:

  • Skriv inn den fullstendige banen til plasseringen du vil legge til, i Bane-boksen.

  • Klikk Bla gjennom for å bla til plasseringen.

 8. Hvis du vil angi at undermapper for de nye klarerte plasseringene også skal være klarerte, merker du av for Undermapper for denne plasseringen også er klarerte.

 9. Du kan også skrive inn en beskrivelse av den klarerte plasseringen i Beskrivelse-boksen.

Til toppen av siden

Se også

Aktivere eller deaktivere makroer i Office-filer

Aktivere eller deaktivere ActiveX-innstillinger i Office-filer

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×