You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Returnerer den inverse av den kumulative betafunksjonen for sannsynlig fordeling (BETA.FORDELING.N).

Hvis sannsynlighet = BETA.FORDELING.N(x;...SANN), så er BETA.INV(sannsynlighet;...) = x. Betafordelingen kan brukes i prosjektplanlegging til å modellere sannsynlige sluttidspunkt når en forventet sluttid og variabilitet er gitt.

Syntaks

BETA.INV(sannsynlighet;alfa;beta;[A];[B])

Syntaksen for funksjonen BETA.INV har følgende argumenter:

  • Sannsynlighet     Obligatorisk. En sannsynlighet som er knyttet til betafordelingen.

  • Alfa     Obligatorisk. En parameter for fordelingen.

  • Beta     Obligatorisk. En parameter for fordelingen.

  • A     Valgfritt. Nedre grense for x-intervallet.

  • B     Valgfritt. Øvre grense for x-intervallet.

Kommentarer

  • Hvis et av argumentene er ikke-numerisk, beta. INV returnerer #VALUE! som feilverdi.

  • Hvis alfa ≤ 0 eller beta ≤ 0, beta. INV returnerer #NUM! som feilverdi.

  • Hvis sannsynlighet ≤ 0 eller sannsynlighet > 1, beta. INV returnerer #NUM! som feilverdi.

  • Hvis du utelater verdier for A og B, bruker BETA.INV standard kumulativ betafordeling, slik at A = 0 og B = 1.

Med en angitt sannsynlighetsverdi søker BETA.INV at verdi x er slik at BETA.FORDELING.N(x;alfa;beta;SANN;A;B) = sannsynlighet. Derfor er presisjonen av BETA.INV avhengig av presisjonen av BETA.FORDELING.N.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

0,685470581

Sannsynlighet knyttet til betafordelingen

8

Parameter for fordelingen

10

Parameter for fordelingen

1

Nedre grense

3

Øvre grense

Formel

Beskrivelse

Resultat

=BETA.INV(A2;A3;A4;A5;A6)

Den inverse verdien av den kumulative betafunksjonen for sannsynlig tetthet for parameterne ovenfor

2

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×