Logg på med Microsoft
Logg på eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.
Bidra til å unngå databasefilproblemer og rette opp eventuelle feil med Komprimer og reparer

Databasefiler kan etter hvert som du bruker dem bli meget store og noen ganger også hemme ytelsen. De kan også noen ganger bli skadet eller ødelagt. Du kan bruke kommandoen Komprimer og reparer database for å forhindre eller løse disse problemene. Komprimeringsprosessen komprimerer ikke dataene dine – den gjør databasefilen mindre ved å eliminere ubrukt plass. Kommandoen Komprimer og reparer database kan også hjelpe til å forbedre ytelsen til databasen din.

Tips:    Oppdeling av en database kan bidra til å hindre at databasefiler skades og begrense tap av data ved å holde dataene i en separat fil som brukere ikke har direkte tilgang til.

Hva vil du gjøre?

Måter å komprimere og reparere en database på
Før du begynner
Komprimere og reparere en database når den lukkes
Komprimere og reparere en database som er åpen
Komprimere og reparere en database som ikke er åpen
Komprimere og reparere en skadet database når Du blir bedt om det i AccessHvorfor bør du komprimere og reparere en database
Databasefiler vokser ved bruk
Databasefiler kan bli skadet

Måter å komprimere og reparere en database på

Det finnes flere fremgangsmåter for å komprimere og reparere en database. En vanlig fremgangsmåte er å komprimere og reparere en database automatisk når den lukkes. I tillegg kan du kjøre kommandoen Komprimer og reparer database manuelt når du har en database åpen og på en database som ikke er åpen.

Før du begynner

Gjør følgende før du starter en operasjonen for komprimering og reparasjon:

 • Ta en sikkerhetskopi av databasen    Under reparasjonsprosessen kan Access avkorte enkelte data fra tabeller som er skadet. Noen ganger er det mulig å gjenopprette disse dataene fra en sikkerhetskopi. I tillegg til den vanlige strategien for sikkerhetskopiering bør du ta en sikkerhetskopi umiddelbart før du bruker kommandoen Komprimer og reparer database. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Beskytt data med sikkerhetskopierings- og gjenopprettingsprosesser.

 • Få eksklusiv tilgang til databasen     En operasjonen for komprimering og reparasjon krever eksklusiv tilgang til databasefilen, da operasjonen kan forstyrre andre brukere. Du bør varsle andre brukere når du har tenkt å kjøre en operasjonen for komprimering og reparasjon, slik at de kan unngå å bruke databasen i dette tidsrommet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Åpne en eksisterende Access-database.

  Fortelle brukerne hvor lenge de må unngå å bruke databasen. Hvis du kjører operasjonen for komprimering og reparasjon jevnlig, hold øye med hvor lang tid det tar. Du kan da gjøre mer presise estimater som gir andre brukere veiledning om hvor lenge de bør unngå å bruke databasen.

 • Få tilstrekkelig filtillatelse til databasen    Hvis du ikke har tilstrekkelige tillatelser og trenger å komprimere og reparere en database, kan du kontakte systemansvarlig for å få hjelp. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Endringer i fildeling over et nettverk i Windows 10.

Til toppen av siden

Komprimere og reparere en database automatisk når den lukkes

Du kan velge databasealternativet Komprimer ved lukking hvis du ønsker å komprimere og reparere en database automatisk når den lukkes. Det å angi dette alternativet påvirker bare databasen som for øyeblikket er åpen. Angi dette alternativet separat for hver database som du vil komprimere og reparere automatisk. I databaser med flere brukere kan det hende du ikke vil angi dette alternativet, fordi det kan føre til at databasen umiddelbart blir utilgjengelig.

 1. Velg Fil > Alternativer.

 2. Velg Gjeldende database i dialogboksen Alternativer forAccess.

 3. Merk av for Komprimer ved lukking under Programalternativer.

 4. Velg OK.

 5. Lukk og åpne databasen på nytt for at alternativet skal tre i kraft.

Til toppen av siden

Komprimere og reparere en database som er åpen, manuelt

 • Velg Fil->informasjon > komprimer & reparer database.

  Access oppretter en kopi av den komprimerte og reparerte databasen på samme sted.

Til toppen av siden

Komprimere og reparere en database som ikke er åpen, manuelt

Bruk denne fremgangsmåten når du ikke kan åpne en Access-database direkte.

 1. Kontroller at ingen andre brukere bruker databasefilen.

 2. Start Access.

 3. I Access 2013, Access 2016 og Access 2019:

  1. Dobbeltklikk Tom database på Mal-siden.

  2. Velg Fil->Lukk.

 4. Velg Databaseverktøy for >Komprimer og reparer database.

 5. Naviger til, og dobbeltklikk på den databasen som du ønsker å komprimere og reparere i dialogboksen til Database som skal komprimeres.

Access oppretter en kopi av den komprimerte og reparerte databasen på samme sted.

Til toppen av siden

Komprimere og reparere en skadet database når Du blir bedt om det i Access

Når du prøver å åpne en databasefil som er skadet, velger du Ja hvis du blir bedt av Access om å komprimere og reparere databasen. To ting kan skje:

 • Hvis Access reparerer en skadet fil, viser den en melding som sier at reparasjonen var vellykket, og at du bør sjekke databasens innhold for å være sikker på at alt er som det skal være.

 • Hvis Access bare er delvis vellykket, holder den oversikt over databaseobjekter som den ikke kunne reparere i en systemtabell kalt MSysCompactErrors. Access åpner MSysCompactErrors-tabellen i dataarkvisning. Hvis du har en sikkerhetskopi fra før databasen ble ødelagt, kan du bruke tabellen MSysCompactErrors til å finne ut hvilke objekter du skal importere til den reparerte databasen. Hvis du vil vise systemtabeller, høyreklikker du på tittellinjen for navigering, og deretter velger du Vis systemobjekter i dialogboksen Alternativer for navigering.

Til toppen av siden

Hvorfor bør du komprimere og reparere en database

Denne oversikten forklarer hvordan bruk av kommandoen Komprimer og reparer database kan bidra til å forhindre og rette opp problemer som oppstår ved at databasefiler enten blir skadet, eller blir større ved bruk.

Databasefiler blir større ved bruk

En databasefil blir større når data legges til og oppdateres og når designen endres. Noe av veksten kommer fra nye data, mens noe kommer fra andre kilder:

 • Access oppretter midlertidige, skjulte objekter for å utføre ulike oppgaver. Disse midlertidige objektene forblir noen ganger i databasefilen etter at Access ikke lenger har behov for dem.

 • Når du sletter et databaseobjekt, blir ikke diskplassen som objektet okkuperte automatisk gjenvunnet. Databasefilen bruker fortsatt denne diskplassen, selv om objektet er slettet.

Etter hvert som databasefilen fylles opp av restene etter midlertidige og slettede objekter, kan ytelsen forringes. Objekter kan åpnes tregere, spørringer kan ta lengre tid enn normalt å kjøre, og vanlige operasjoner virker som de bruker lengre tid.

Til toppen av siden

Databasefiler kan bli skadet

I spesielle tilfeller kan en databasefil bli skadet. Filen har en liten risiko for å bli skadet hvis den deles over et nettverk, og flere brukere arbeider med den samtidig. Risikoen for skade er noe større hvis brukerne ofte redigerer data i Memo-feltene, og risikoen blir større over tid. Du kan redusere risikoen ved å bruke kommandoen Komprimer og reparer database.

Denne typen feil oppstår ofte som et problem med en VBA-modul (Visual Basic for Applications), og utgjør ingen risiko for tap av data. Denne typen feil utgjør imidlertid en risiko for skade på databaseutformingen, som for eksempel mistet VBA-kode, eller ubrukelige skjemaer.

Feil i databasefiler fører sjeldent til tap av data. Vanligvis er tapet begrenset til den siste handlingen foretatt av en bruker, det vil si én enkelt endring av data. Når en bruker endrer på data, og endringen avbrytes for eksempel på grunn av tap av nettverkstjeneste, vil Access merke databasefilen som skadet. Filen kan repareres, men noe data kan være borte etter at reparasjonen er fullført.

Beskytte data med sikkerhetskopierings- og gjenopprettingsprosesser

Angi generelle brukeralternativer

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×