Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen BITELLER i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer en bitvis ELLER for to tall.

Syntaks

BITELLER(tall1; tall2)

Syntaksen for BITELLER har følgende argumenter:

  • Tall1    Obligatorisk. Må være desimaltall og større enn eller lik 0.

  • Tall2    Obligatorisk. Må være desimaltall og større enn eller lik 0.

Merknader

  • Resultatet er en bitvis ELLER av parameterne.

  • I resultatet er hver bitposisjon 1 hvis en av parameternes biter i posisjonen er 1.

  • Verdiene som returneres fra bitposisjonene, går fra høyre mot venstre som potens av 2. Biten lengst mot høyre returnerer 1 (2^0), biten til venstre for denne returnerer 2 (2^1) og så videre.

  • Hvis et av argumentene er utenfor begrensningene, returnerer BITOR #NUM! som feilverdi.

  • Hvis et av argumentene er større enn (2^48)-1, returnerer BITOR #NUM! som feilverdi.

  • Hvis et av argumentene er en ikke-numerisk verdi, returnerer BITOR #VALUE! som feilverdi.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Formel

Beskrivelse

Resultat

Slik fungerer det

=BITELLER(23;10)

Sammenligner bitposisjonene for de binære representasjonene av de to tallene, og hvis en av posisjonene inneholder 1, returneres 2 opphøyd i en potens, avhengig av bitposisjonen. Deretter summeres disse tallene.

31

Tallet 23 er 10111 i binærtall og 10 er 1010. Verdien 1 finnes i en av posisjonene blant alle 5 posisjonene i et av de to tallene. Du kan uttrykke 1010 som 01010, slik at begge tallene har samme antall sifre. Tallene 2^0, 2^1, 2^2, 2^3 og 2^4 summeres og gir totalt 31.

23 = 10111

10 = 01010

Test: Finnes 1 i noen av de fem posisjonene?

jjjjj

1+2+4+8+16=31

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×