Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen BITHFORSKYV i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer et tall forskjøvet mot høyre med angitt antall biter.

Syntaks

BITHFORSKYV(tall; størrelse_forskyvning)

Syntaksen for BITHFORSKYV har følgende argumenter:

  • Tall    Obligatorisk. Må være et heltall som er større enn eller lik 0.

  • Størrelse_forskyvning    Obligatorisk. Må være et heltall.

Merknader

  • Forskyvning av et tall mot høyre tilsvarer å fjerne sifre helt til høyre for den binære representasjonen av tallet. En tobiters forskyvning mot høyre for desimalverdien 13 konverterer den binære verdien (1101) til 11, eller 3 i desimalformat.

  • Hvis et av argumentene er utenfor begrensningene, returnerer BITFORSKYV #NUM! som feilverdi.

  • Hvis tall er større enn (2^48)-1, returnerer BITFORSKYV #NUM! som feilverdi.

  • Hvis den absolutte verdien Shift_amount er større enn 53, returnerer BITFORSKYV #NUM! som feilverdi.

  • Hvis et av argumentene er en ikke-numerisk verdi, returnerer BITFORSKYV #VALUE! som feilverdi.

  • Et negativt tall som brukes som størrelse_forskyvning-argument, forskyver antall biter mot venstre.

  • Et negativt tall som brukes som størrelse_forskyvning-argument, returnerer det samme resultatet som et positivt størrelse_forskyvning-argument for funksjonen BITVFORSKYV.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Formel

Beskrivelse

Resultat

Slik fungerer det

=BITHFORSKYV(13;2)

Forskyver biter mot høyre for tallet ved å fjerne angitte sifre helt til høyre i tallet som representeres i binærtall. Tallet som returneres, representeres i desimaltall.

3

13 representeres som 1101 i binærtall. Hvis de to sifrene helt til høyre fjernes, blir resultatet 11, som er 3 i desimaltall.

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×