Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen BITFORSKYV i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer et tall forskjøvet mot venstre med angitt antall biter.

Syntaks

BITVFORSKYV(tall; størrelse_forskyvning)

Syntaksen for BITVFORSKYV har følgende argumenter:

  • Tall    Obligatorisk. Tall må være et heltall som er større enn eller lik 0.

  • Størrelse_forskyvning    Obligatorisk. Størrelse_forskyvning må være et heltall.

Merknader

  • Forskyvning av et tall mot venstre tilsvarer å legge til nuller (0) til høyre for den binære representasjonen av tallet. En tobiters forskyvning mot venstre for desimalverdien 4 konverterer den binære verdien (100) til 10000, eller 16 i desimalformat.

  • Hvis et av argumentene er utenfor begrensningene, returnerer BITFORSKYV #NUM! som feilverdi.

  • Hvis tall er større enn (2^48)-1, returnerer BITFORSKYV #NUM! som feilverdi.

  • Hvis den absolutte verdien Shift_amount er større enn 53, returnerer BITFORSKYV #NUM! som feilverdi.

  • Hvis et av argumentene er en ikke-numerisk verdi, returnerer BITFORSKYV #VALUE! som feilverdi.

  • Et negativt tall som brukes som størrelse_forskyvning-argument, forskyver antall biter mot høyre.

  • Et negativt tall som brukes som størrelse_forskyvning-argument, returnerer det samme resultatet som et positivt størrelse_forskyvning-argument for funksjonen BITHFORSKYV.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Formel

Beskrivelse

Resultat

Slik fungerer det

=BITVFORSKYV(4;2)

Forskyver biter mot venstre for tallet ved å legge til nuller (0) til høyre for tallet som representeres i binærtall. Tallet som returneres, representeres i desimaltall.

16

4 representeres som 100 i binærtall. Hvis to nuller legges til til høyre, blir resultatet 10000, som er 16 i desimaltall.

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×