Du kan bruke inndelingsskift til å endre oppsettet eller formateringen av sider i dokumentet.

Hvis du vil endre formateringen i et dokument, setter du inn et inndelingsskift i begynnelsen av der du vil ha endringen. Konfigurer formateringsendringen like etter det nye inndelingsskiftet. Hvis du vil endre formateringen på nytt, setter du inn et nytt inndelingsskift. Hvis endringene skal være på samme side, velger du inndelingsskiftet Fortløpende. Ellers velger du Inndelingsskift forNeste side, Oddetallsside eller Partallsside.

Hvis formateringsendringen forekommer i forrige inndeling, trykker du CTRL eller KOMMANDO + Z og flytter markøren til etter inndelingsskiftet og prøver det på nytt.

Bruke inndelingsskift til å sette opp eller formatere et dokument

Når du setter inn et inndelingsskift, velger du typen skift som passer til endringene du vil gjøre. Her er typene med bruksforslag:

Kommandoen Neste side setter inn et inndelingsskift og starter den nye inndelingen på en ny side. Denne typen inndelingsskift er nyttig for å starte nye kapitler i et dokument.

Inndelingsskiftet Neste side

Kommandoen Fortløpende setter inn et inndelingsskift og begynner den nye inndelingen på samme side. Et fortløpende inndelingsskift er nyttig for å opprette formatendringer, for eksempel et annet antall spalter på en side.

Inndelingsskiftet Fortløpende

Kommandoene Partallsside eller Oddetallsside setter inn et inndelingsskift og starter den nye inndelingen på neste partalls- eller oddetallsside. Hvis du vil starte dokumentkapitler alltid på en oddetalls- eller partallsside, bruker du alternativet Oddetallsside- eller Partallssideskift.

Inndelingsskiftet Oddetallssider

Hvis du vil vise inndelingsskift, kan du se Vise inndelingsskift.

Hvis du vil sette inn et inndelingsskift, kan du se Sette inn et inndelingsskift.

Hvis du vil endre et inndelingsskift, kan du se Endre et inndelingsskift.

Hvis du vil slette et inndelingsskift, kan du se Slette et inndelingsskift

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med kvaliteten på oversettelsen?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×