Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Hvis du vet resultatet du vil ha fra en formel, men ikke er sikker på hvilken inndataverdi formelen trenger for å få dette resultatet, kan du bruke Målsøking-funksjonen. La oss for eksempel si at du trenger å låne litt penger. Du vet hvor mye penger du vil ha, hvor lang tid du vil ta for å betale ned lånet, og hvor mye du har råd til å betale hver måned. Du kan bruke Målsøking til å finne ut hvilken rente du må sikre for å nå lånemålet.

Hvis du vet resultatet du vil ha fra en formel, men ikke er sikker på hvilken inndataverdi formelen trenger for å få dette resultatet, kan du bruke Målsøking-funksjonen. La oss for eksempel si at du trenger å låne litt penger. Du vet hvor mye penger du vil ha, hvor lang tid du vil ta for å betale ned lånet, og hvor mye du har råd til å betale hver måned. Du kan bruke Målsøking til å finne ut hvilken rente du må sikre for å nå lånemålet.

Obs!: Målsøking fungerer bare med én variabel inndataverdi. Hvis du vil godta mer enn én inndataverdi. Både lånebeløpet og det månedlige innbetalingsbeløpet for et lån bruker du problemløser-tillegget. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definere og løse et problem ved hjelp av Problemløser.

Trinn for trinn med et eksempel

La oss se på det foregående eksemplet trinn for trinn.

Fordi du vil beregne lånets rentesats som kreves for å nå målet, bruker du AVDRAG-funksjonen. AVDRAG-funksjonen beregner et månedlig innbetalingsbeløp. I dette eksemplet er det månedlige innbetalingsbeløpet målet du søker etter.

Klargjøre regnearket

 1. Åpne et nytt, tomt regneark.

 2. Først legger du til noen etiketter i den første kolonnen for å gjøre det enklere å lese regnearket.

  1. I celle A1 skriver du inn Lånebeløp.

  2. I celle A2 skriver du inn Termin i måneder.

  3. I celle A3 skriver du inn Rentesats.

  4. I celle A4 skriver du inn Betaling.

 3. Deretter legger du til verdiene du kjenner.

  1. I celle B1 skriver du inn 100000. Dette er beløpet som du vil låne.

  2. I celle B2 skriver du inn 180. Dette er antall måneder du vil betale ned lånet på.

   Obs!: Selv om du vet betalingsbeløpet du vil bruke, angir du det ikke som en verdi, fordi betalingsbeløpet er et resultat av formelen. I stedet legger du til formelen i regnearket og angir betalingsverdien på et senere trinn, når du bruker Målsøking.

 4. Deretter legger du til formelen du har et mål for. For eksempel kan du bruke ANDRAG-funksjonen:

  1. Skriv =ANNUITET(B3/12;B2;B1) i celle B4. Denne formelen beregner betalingsbeløpet. I dette eksemplet vil du betale kr. 900 hver måned. Du legger ikke inn det beløpet her fordi du skal bruke Målsøking til å bestemme rentesatsen, og Målsøking krever at du starter med en formel.

   Formelen refererer til celle B1 og B2, som inneholder verdier som du angav i de foregående trinnene. Formelen refererer også til celle B3, som er stedet der du angir at Målsøking setter rentesatsen. Formelen deler verdien i B3 på 12 fordi du valgte månedlige avdrag, og ANNUITET-funksjonen forutsetter en årlig rentesats.

   Fordi det ikke er noen verdi i celle B3, Excel en rentesats på 0 % og returnerer en innbetaling på kr 555,56 ved hjelp av verdiene i eksemplet. Du kan ignorere verdien foreløpig.

Bruke Målsøking til å bestemme rentesatsen

 1. Klikk Hva-skjer-hvis-analysei Dataverktøy-gruppen på Data-fanen, og klikk deretter Målsøking.

 2. Skriv inn referansen for cellen som inneholder formel du vil løse, i Angi celle-boksen. I eksemplet er denne referansen celle B4.

 3. Skriv inn ønsket formelresultat i Til-verdi-boksen. I eksemplet er dette -900. Vær oppmerksom på at dette tallet er negativt fordi det representerer en betaling.

 4. Skriv inn referansen til cellen som inneholder verdien du vil justere, i boksen Ved å endre celle. I eksemplet er denne referansen celle B3.
   

  Obs!: Cellen som Målsøking endrer, må refereres til av formelen i cellen du angav i Angi celle-boksen.

 5. Klikk OK.

  Målsøking kjører og produserer et resultat, som vist i illustrasjonen nedenfor.

  Målsøking

  Celle B1, B2 og B3 er verdiene for lånebeløpet, periodelengden og rentesatsen.

  Celle B4 viser resultatet av formelen =ANDRAG(B3/12;B2;B1).

 6. Til slutt formaterer du målcellen (B3) slik at den viser resultatet som en prosentverdi.

  1. Klikk Prosent i Tall-gruppen i kategorien Hjem.

  2. Klikk Øk desimaler eller Reduser desimaler for å angi antallet desimaler.

Hvis du vet resultatet du vil ha fra en formel, men ikke er sikker på hvilken inndataverdi formelen trenger for å få dette resultatet, kan du bruke Målsøking-funksjonen. La oss for eksempel si at du trenger å låne litt penger. Du vet hvor mye penger du vil ha, hvor lang tid du vil ta for å betale ned lånet, og hvor mye du har råd til å betale hver måned. Du kan bruke Målsøking til å finne ut hvilken rente du må sikre for å nå lånemålet.

Obs!: Målsøking fungerer bare med én variabel inndataverdi. Hvis du for eksempel vil godta mer enn én inndataverdi, både lånebeløpet og det månedlige innbetalingsbeløpet for et lån, bruker du problemløser-tillegget. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definere og løse et problem ved hjelp av Problemløser.

Trinn for trinn med et eksempel

La oss se på det foregående eksemplet trinn for trinn.

Fordi du vil beregne lånets rentesats som kreves for å nå målet, bruker du AVDRAG-funksjonen. AVDRAG-funksjonen beregner et månedlig innbetalingsbeløp. I dette eksemplet er det månedlige innbetalingsbeløpet målet du søker etter.

Klargjøre regnearket

 1. Åpne et nytt, tomt regneark.

 2. Først legger du til noen etiketter i den første kolonnen for å gjøre det enklere å lese regnearket.

  1. I celle A1 skriver du inn Lånebeløp.

  2. I celle A2 skriver du inn Termin i måneder.

  3. I celle A3 skriver du inn Rentesats.

  4. I celle A4 skriver du inn Betaling.

 3. Deretter legger du til verdiene du kjenner.

  1. I celle B1 skriver du inn 100000. Dette er beløpet som du vil låne.

  2. I celle B2 skriver du inn 180. Dette er antall måneder du vil betale ned lånet på.

   Obs!: Selv om du vet betalingsbeløpet du vil bruke, angir du det ikke som en verdi, fordi betalingsbeløpet er et resultat av formelen. I stedet legger du til formelen i regnearket og angir betalingsverdien på et senere trinn, når du bruker Målsøking.

 4. Deretter legger du til formelen du har et mål for. For eksempel kan du bruke ANDRAG-funksjonen:

  1. Skriv =ANNUITET(B3/12;B2;B1) i celle B4. Denne formelen beregner betalingsbeløpet. I dette eksemplet vil du betale kr. 900 hver måned. Du legger ikke inn det beløpet her fordi du skal bruke Målsøking til å bestemme rentesatsen, og Målsøking krever at du starter med en formel.

   Formelen refererer til celle B1 og B2, som inneholder verdier som du angav i de foregående trinnene. Formelen refererer også til celle B3, som er stedet der du angir at Målsøking setter rentesatsen. Formelen deler verdien i B3 på 12 fordi du valgte månedlige avdrag, og ANNUITET-funksjonen forutsetter en årlig rentesats.

   Fordi det ikke er noen verdi i celle B3, Excel en rentesats på 0 % og returnerer en innbetaling på kr 555,56 ved hjelp av verdiene i eksemplet. Du kan ignorere verdien foreløpig.

Bruke Målsøking til å bestemme rentesatsen

 1. Gjør ett av følgende:

  I Excel 2016 for Mac: Klikk Hva-skjer-hvis-analyseData-fanen, og klikk deretter Målsøking.

  I Excel for Mac 2011: Klikk Hva-skjer-hvis-analysei Dataverktøy-gruppenDataverktøy-fanen,og klikk deretter Målsøking .

 2. Skriv inn referansen for cellen som inneholder formel du vil løse, i Angi celle-boksen. I eksemplet er denne referansen celle B4.

 3. Skriv inn ønsket formelresultat i Til-verdi-boksen. I eksemplet er dette -900. Vær oppmerksom på at dette tallet er negativt fordi det representerer en betaling.

 4. Skriv inn referansen til cellen som inneholder verdien du vil justere, i boksen Ved å endre celle. I eksemplet er denne referansen celle B3.
   

  Obs!: Cellen som Målsøking endrer, må refereres til av formelen i cellen du angav i Angi celle-boksen.

 5. Klikk OK.

  Målsøking kjører og produserer et resultat, som vist i illustrasjonen nedenfor.

  Hva-hvis-analyse – Målsøking-funksjonen
 6. Til slutt formaterer du målcellen (B3) slik at den viser resultatet som en prosentverdi. Følg en av disse trinnene:

  • I Excel 2016 for Mac: Klikk Øk desimaler Øk desimaltall eller Reduser Reduser desimalerpå Hjem-fanen.

  • I Excel for Mac 2011: Klikk Øk desimaler Øk antallet desimalplasser eller Reduser desimaler under Reduser antallet desimalplasser Tall-gruppen på Hjem-fanen for å angi antall desimaler.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×