Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Du kan bruke en enkel formel til å summere tall i et område (en gruppe med celler), men SUMMER-funksjonen er enklere å bruke når du arbeider med mer enn noen få tall. For eksempel er det mindre sannsynlig at =SUMMER(A2:A6) har skrivefeil enn =A2+A3+A4+A5+A6.

Bruke SUMMER med to tallområder

Her er en formel som bruker tocelleområder: =SUMMER(A2:A4;C2:C3) summerer tallene i områdene A2:A4 og C2:C3. Du trykker enter for å få totalt 39787.

Slik oppretter du formelen:

  1. Skriv inn =SUMMER i en celle, etterfulgt av en venstreparentes (.

  2. Hvis du vil skrive inn det første formelområdet, som kalles et argument (en del av dataene formelen må kjøre), skriver du inn A2:A4 (eller merker celle A2 og drar gjennom celle A6).

  3. Skriv inn et komma (,) for å skille det første argumentet fra det neste.

  4. Skriv inn det andre argumentet, C2:C3 (eller dra for å merke cellene).

  5. Skriv inn en høyreparentes ), og trykk deretter ENTER.

Hvert argument kan være et område, et tall eller enkeltcellereferanser, atskilt med komma.

  • =SUMMER(A2:A4;2429;10482)

  • =SUMMER(4823;A3:A4;C2:C3)

  • =SUMMER(4823;12335;9718;C2:C3)

  • =SUMMER(A2;A3;A4;2429;10482)

Tips!:  Hvis du trenger å summere kolonner eller rader med tall ved siden av hverandre, bruker du Autosummer til å summere tall.

Prøv det

Her er noen data du kan bruke hvis du vil leke deg med eksempeldataene våre.

Du kan se hvordan SUMMER-funksjonen fungerer ved å kopiere tabellen nedenfor til et regneark og lime den inn i celle A1.

Data

-5

15

30

'5

SANN

Formel

Beskrivelse

Resultat

=SUMMER(3; 2)

Legger til 3 og 2.

5

=SUMMER("5"; 15; SANN)

Legger til 5, 15 og 1. Tekstverdien «5» oversettes først til et tall, og den logiske verdien SANN oversettes først til tallet 1.

21

=SUMMER(A2:A4)

Legger sammen verdiene i celle A2 til A4.

40

=SUMMER(A2:A4; 15)

Legger sammen verdiene i celle A2 til A4, og legger deretter til 15 i dette resultatet.

55

=SUMMER(A5;A6; 2)

Legger sammen verdiene i celle A5 og A6, og legger deretter til 2 i dette resultatet. Fordi ikke-numeriske verdier i referanser ikke oversettes – verdien i celle A5 ('5) og verdien i celle A6 (SANN) behandles begge som tekst – verdiene i disse cellene ignoreres.

2

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Teknisk fellesskap for Excel eller få støtte i Fellesskap.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×