Operatorene angir den typen beregning som skal utføres på elementene i en formel. Excel følger generelle, matematiske regler for beregninger, som er parenteser, eksponenter, multiplikasjon og divisjonog addisjon og subtraksjon, eller akronymet PEMDAS (du ville gi Kjære tante Sally). Hvis du bruker parenteser, kan du endre den beregnings rekkefølgen.

Typer operatorer. Det finnes fire forskjellige typer beregningsoperatorer: aritmetiskeoperatorer, sammenligninger, tekst kjedeingog Referanse.

 • Aritmetiske operatorer

  Med følgende aritmetiske operatorer kan du utføre grunnleggende matematiske operasjoner som addisjon, subtraksjon, multiplikasjon eller divisjon, kombinere tall og finne numeriske resultater.

  Aritmetisk operator

  Betydning

  Eksempel

  + (plusstegn)

  Addisjon

  = 3 + 3

  – (minustegn)

  Subtraksjon
  Negasjon

  = 3 – 3
  =-3

  * (stjernetegn)

  Multiplikasjon

  = 3 * 3

  / (skråstrek)

  Divisjon

  = 3/3

  % (prosenttegn)

  Prosent

  innen

  ^ (cirkumflekstegn)

  Eksponentiering

  = 3 ^ 3

 • Sammenligningsoperatorer

  Med følgende operatorer kan du sammenligne to verdier. Resultatet er en logisk verdi– enten SANN eller USANN.

  Sammenligningsoperator

  Betydning

  Eksempel

  = (likhetstegn)

  Lik

  = A1 = B1

  > (større enn-tegn)

  Større enn

  = A1>B1

  < (mindre enn-tegn)

  Mindre enn

  = A1<B1

  >= (større enn- eller lik-tegn)

  Større enn eller lik

  = A1>= B1

  <= (mindre enn- eller lik-tegn)

  Mindre enn eller lik

  = A1<= B1

  <> (ikke lik-tegn)

  Ikke lik

  = A1<>B1

 • Tekstsammenkoblingsoperator

  Med tekstoperatoren & kan du kjede sammen én eller flere tekstverdier og få én enkelt tekststreng.

  Tekstoperator

  Betydning

  Eksempel

  & (og-tegn)

  Setter sammen to verdier og lager én sammenhengende tekstverdi

  = "Nord" & "vind" resulterer i «Gas tro nor».
  Der a1 inneholder «etter navn» og B1 inneholder «for navn», = a1& "," &B1 resulterer i «etter navn, for navn».

 • Referanseoperatorer

  Med følgende operatorer kan du sette sammen celleområder for bruk i beregninger.

  Referanseoperator

  Betydning

  Eksempel

  : (kolon)

  Områdeoperator som gir en referanse til alle cellene mellom (og innbefattet) de to referansene.

  B5:B15

  ; (semikolon)

  Unionsoperator som setter sammen flere referanser til én referanse

  = SUMMER (B5: B15, D5: D15)

  (mellomrom)

  Skjæringspunktoperator som produserer én referanse til celler som er felles for de to referansene

  B7:D7 C6:C8

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×