We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.
Bruke eller fjerne cellekantlinjer i et regneark

Ved å bruke forhåndsdefinerte kantlinjestiler kan du raskt legge til en kantlinje rundt celler eller celleområder. Hvis forhåndsdefinerte cellekantlinjer ikke oppfyller dine behov, kan du opprette en egendefinert kantlinje.

Obs!: Cellekantlinjer som du bruker, vises på utskrevne sider. Hvis du ikke bruker cellekantlinjer, men vil at rutenettkantlinjer i regnearket skal være synlige på utskrevne sider, kan du vise rutenettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Skrive ut med eller uten cellestøttelinjer.

 1. Merk cellen eller celleområdet du vil legge til en kantlinje i, endre kantlinjestilen på eller fjerne en kantlinje fra, i et regneark.

 2. Gjør ett av følgende i Skrift-gruppen på Hjem-fanen:

  • Hvis du vil bruke en ny eller annen kantlinjestil, klikker du pilen ved siden av Kantlinjer Knapp, og deretter klikker du en kantlinjestil.

   Tips!: Hvis du vil bruke en egendefinert kantlinjestil eller en diagonal kantlinje, klikker du Flere kantlinjer. Klikk linjestilen og fargen du vil bruke, under Linje og farge på Kantlinje-fanen i dialogboksen Formater celler. Klikk énellerflere knapper under Forhåndsinnstillinger og kantlinje for å angi kantlinjeplasseringen. To diagonale kantlinjeknapper Knapp Knapp er tilgjengelige under Kantlinje.

  • Hvis du vil fjerne cellekantlinjer, klikker du pilen ved siden av Kantlinjer Knapp, og deretter klikker du Ingen Knapp.

 • Kantlinjer-knappen viser den sist brukte kantlinjestilen. Du kan klikke Kantlinjer-knappen (ikke pilen) for å bruke denne stilen.

 • Hvis du bruker en kantlinje på en merket celle, brukes kantlinjen også på tilstøtende celler som deler en kantlinje rundt cellegrensen. Hvis du for eksempel bruker en bokskantlinje til å omslutte området B1:C5, får cellene D1:D5 en venstre kantlinje.

 • Hvis du bruker to forskjellige typer kantlinjer på en delt cellegrense, vises den sist brukte kantlinjen.

 • Et merket celleområde er formatert som én enkelt celleblokk. Hvis du bruker en høyre kantlinje på celleområdet B1:C5, vises kantlinjen bare på høyre kant av cellene C1:C5.

 • Hvis du vil skrive ut den samme kantlinjen på celler som er atskilt med et sideskift, men kantlinjen bare vises på én side, kan du bruke en indre kantlinje. På denne måten kan du skrive ut en kantlinje nederst på den siste raden på én side og bruke den samme kantlinjen øverst på den første raden på neste side. Gjør følgende:

  1. Merk radene på begge sider av sideskiftet.

  2. Klikk pilen ved siden av Kantlinjer Knapp, og klikk deretter Flere kantlinjer.

  3. Klikk På innsiden-knappenunder Forhåndsinnstillinger Bilde av knapp.

  4. Fjern denloddrette kantlinjen i forhåndsvisningsdiagrammet under Kantlinje ved å klikke den.

 1. Merk cellen eller celleområdet du vil fjerne en kantlinje fra, i et regneark.

  Hvis du vil oppheve merking av celler, klikker du en hvilken som helst celle i regnearket.

 2. Klikk pilen ved siden av Kantlinjer i Skrift-gruppen på Knapp Hjem-fanen, og klikk deretter Ingen Knapp .

  – ELLER –

  Klikk Hjem > Kantlinjer-pilen > Slett kantlinje ,og merk deretter cellene med kantlinjen du vil slette.

Du kan opprette en cellestil som inneholder en egendefinert kantlinje, og deretter kan du bruke denne cellestilen når du vil vise den egendefinerte kantlinjen rundt merkede celler.

 1. Klikk Cellestiler i Stiler-gruppen i fanen Hjem.

  Tips!: Hvis cellestiler-knappen ikke vises, klikker du Stiler ,og deretter klikker du Mer-knappen ved siden av cellestiler-boksen.

  Mer-knappen i Stilgalleriet

 2. Klikk Ny cellestil.

  Nytt alternativ for cellestil
 3. Skriv inn et passende navn for den nye cellestilen i Stilnavn-boksen.

 4. Klikk Formater.

 5. Klikk linjestilen du vil bruke for kantlinjen, i Stil-boksen under Linje på Kantlinje-fanen.

  Formater cellestil
 6. Velg fargen du vil bruke, i Farge-boksen.

 7. Klikk kantlinjeknappeneunder Kantlinje for å opprette kantlinjen du vil bruke.

 8. Klikk på OK.

 9. Fjern merket for formatering du ikke vil ta med i cellestilen, under Stil inkluderer (ved eksempel)i dialogboksen Stil.

 10. Klikk på OK.

 11. Gjør følgende for å bruke cellestilen:

  1. Merk cellene du vil formatere med den egendefinerte cellekantlinjen.

  2. Klikk Cellestiler i Stiler-gruppen i fanen Hjem.

  3. Klikk den egendefinerte cellestilen du nettopp opprettet. Som FancyBorderStyle-knappen i dette bildet.

   Galleri for cellestil

Hvis du vil tilpasse linjestilen eller fargen på cellekantlinjer eller slette eksisterende kantlinjer, kan du bruke alternativene Tegn kantlinjer. Hvis du vil tegne cellekantlinjer, merker du først kantlinjetypen, deretter kantlinjefargen og linjestilen, og merker cellene du vil legge til en kantlinje rundt. Slik gjør du det:

 1. Klikk Hjem > Kantlinjer-pilen Kantilinje-knappen på Hjem-fanen.

 2. Velg Tegn kantlinjer for ytre kantlinjer eller Tegn kantlinjerutenett for rutenett.

  Kantlinje-rullegardinmeny for å velge alternativer for å tegne kantlinjer

 3. Klikk Kantlinjer-pilen > Linjefarge-pilen, og velg deretter en farge.

 4. Klikk Kantlinjer-pilen > Linjestil-pilen, og velg deretter en linjestil.

 5. Merk cellene du vil tegne kantlinjer rundt.

Legge til en kantlinje, kantlinjefarge eller kantlinjestil

 1. Merk cellen eller celleområdet du vil legge til en kantlinje rundt, endre kantlinjestilen på eller fjerne en kantlinje fra.

2. Klikk Hjem > Kantlinjer-pilen, og velg deretter kantlinjealternativet du vil bruke.

 • Legge til en kantlinjefarge – Klikk Kantlinjer-pilen > Kantlinjefarge, og velg deretter en farge

 • Legge til en kantlinjestil – Klikk Kantlinjer-pilen > Kantlinjestil, og velg deretter et alternativ for linjestil.

Tips!

 • Kantlinjer-knappen viser den sist brukte kantlinjestilen. Hvis du vil bruke denne stilen, klikker du Kantlinjer-knappen (ikke pilen).

 • Hvis du bruker en kantlinje på en merket celle, brukes kantlinjen også på tilstøtende celler som deler en kantlinje rundt cellegrensen. Hvis du for eksempel bruker en bokskantlinje til å omslutte området B1:C5, får cellene D1:D5 en venstre kantlinje.

 • Hvis du bruker to forskjellige typer kantlinjer på en delt cellegrense, vises den sist brukte kantlinjen.

 • Et merket celleområde er formatert som én enkelt celleblokk. Hvis du bruker en høyre kantlinje på celleområdet B1:C5, vises kantlinjen bare på høyre kant av cellene C1:C5.

 • Hvis du vil skrive ut den samme kantlinjen på celler som er atskilt med et sideskift, men kantlinjen bare vises på én side, kan du bruke en indre kantlinje. På denne måten kan du skrive ut en kantlinje nederst på den siste raden på én side og bruke den samme kantlinjen øverst på den første raden på neste side. Gjør følgende:

  1. Merk radene på begge sider av sideskiftet.

  2. Klikk pilen ved siden av Kantlinjer , og klikk deretter den innvendige vannrette kantlinjen

Fjerne en kantlinje

Hvis du vil fjerne en kantlinje, merker du cellene med kantlinjen og klikker Kantlinjer-pilen > Ingen kantlinje.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excels tekniske fellesskap eller få hjelp i Svar-fellesskapet.

Se også

Endre bredden på cellekantlinjer

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×