Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.
Bruke en skjermleser til å opprette et skjema i Access-databaser på skrivebordet

Denne artikkelen er for personer med visuelle eller kognitive funksjonshemninger som bruker et skjermleserprogram, for eksempel Microsoft Skjermleser, JAWS eller NVDA medMicrosoft 365 produkter. Denne artikkelen er en del av Microsoft 365 innholdssett for skjermleserstøtte der du kan finne mer informasjon om tilgjengelighet i appene våre. Hvis du vil ha generell hjelp, kan du gå til Microsoft Kundestøtte.

Bruk Access med tastaturet og en skjermleser til å opprette et skjema i en Access skrivebordsdatabase. Vi har testet det med Skjermleser, JAWS og NVDA, men det kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og -teknikker.

Obs!: 

I dette emnet

Opprette et skjema ved hjelp av skjemaveiviseren

Du kan enkelt opprette skjemaer med skjemaveiviseren.

 1. Åpne tabellen du vil legge til skjemaet for.

 2. Hvis du vil åpne skjemaveiviseren, trykker du ALT+C, F, Z. Du hører: «Skjemaveiviservindu. Rad 1, etterfulgt av navnet på den første raden i Tilgjengelige felt-tabellen.

 3. Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører navnet på det første feltet som skal legges til i skjemaet.

 4. Trykk på TAB to ganger, og trykk deretter enter for å legge til feltet i Valgte felt-tabellen.

 5. Hvis du vil legge til flere felt i skjemaet, gjentar du trinn 3-4.

 6. Trykk F6 til du hører «Neste-knapp», og trykk enter.

 7. På følgende skjermbilde velger du oppsettet for skjemaet med PIL OPP og PIL NED.

 8. Trykk F6 til du hører «Tilbake-knapp», og trykk deretter tab-tasten til du hører «Neste-knapp», og trykk enter.

 9. På følgende skjermbilde kan du skrive inn et navn for skjemaet. Trykk på Tab én gang. Du hører standardnavnet for det opprettede skjemaet, som er identisk med navnet på tabellen. Skriv inn et nytt navn for skjemaet.

 10. Trykk F6 til du hører «Tilbake-knapp», og trykk deretter på TAB til du hører «Fullfør-knapp», og trykk enter.

Opprette et skjema med flere elementer

Med et skjema med flere elementer kan du vise informasjon fra mer enn én post om gangen, ordnet i rader og kolonner.

 1. Åpne tabellen du vil legge til skjemaet for.

 2. Hvis du vil bruke verktøyet Flere elementer, trykker du på ALT+C, F, M, U. Access oppretter skjemaet og viser det i Oppsett-visningen. I Oppsett-visningen kan du gjøre utformingsendringer i skjemaet mens det viser data. Fokuset flyttes til det første feltet i den første raden i tabellen.

 3. Nå kan du redigere skjemaet:

  • Hvis du vil endre visningen av skjemaet, trykker du F6 til du hører: «Statuslinje». Trykk pil høyre til du finner den du vil bruke, og trykk deretter ENTER.

  • Hvis du vil legge til en ny post, trykker du CTRL+PLUSSTEGNET (+). Hvis du vil flytte mellom de forskjellige feltene, trykker du TAB-tasten.

Opprett et delt skjema

Et delt skjema gir deg to visninger av dataene samtidig – en skjemavisning og en dataarkvisning. De to visningene er koblet til samme datakilde og er alltid synkronisert med hverandre. Når du velger et felt i den ene delen av skjemaet, velges det samme feltet i den andre delen av skjemaet. Du kan legge til, redigere eller slette data fra begge delene (forutsatt at postkilden kan oppdateres og du ikke har konfigurert skjemaet til å forhindre disse handlingene).

 1. Åpne tabellen du vil legge til skjemaet for.

 2. Hvis du vil bruke delt skjema-verktøyet, trykker du på ALT+C, F, M, P. Access oppretter skjemaet og viser skjemavisningen i den øverste delen av skjermen og dataarkvisningen nedenfor.

 3. Nå kan du redigere skjemaet:

  • Hvis du vil flytte mellom skjemavisningen og dataarkvisningen, trykker du F6 eller SKIFT+F6.

  • Hvis du vil flytte mellom felt i skjemavisningen, trykker du PÅ TAB eller SKIFT+TAB.

  • Hvis du vil flytte mellom rader og kolonner i dataarkvisning, bruker du piltastene.

Legge til en inndatamaske i en kontroll

Du konfigurerer en inndatamaske for å sikre at bare riktig formaterte data godtas av skjemaet. Hvis du vil ha mer informasjon om inndatamasker, kan du se Kontrollere dataregistreringsformater med inndatamasker.

 1. Når du viser et skjema, trykker du på F6 til du hører «Statuslinje». Trykk deretter på PIL HØYRE til du hører «Utformingsvisning», og trykk enter.

 2. Gå til kontrollen i skjemaet der du vil legge til inndatamasken.

 3. Trykk SKIFT+F10 for å åpne hurtigmenyen, og trykk deretter PIL NED-tasten til du hører «Egenskaper», og trykk deretter ENTER for å åpne Egenskapsark-ruten.

 4. Trykk F6 for å flytte fokus til Egenskapsark-ruten, og trykk deretter SKIFT+TAB for å gå til fanelinjen øverst i ruten.

 5. Trykk på PIL HØYRE til du hører «Alle, faneelement», og trykk deretter tab-tasten for å flytte ut av fanelinjen.

 6. Trykk på PIL NED til du hører «Rad 57».

 7. Skriv inn inndatamasken du vil bruke. Hvis du vil ha mer informasjon om inndatamaskeformatet, kan du se Om inndatamasker.

Se også

Bruke en skjermleser til å starte Access

Bruke en skjermleser til å opprette tabeller i Access-databaser på skrivebordet

Bruke en skjermleser til å opprette en spørring i Access-databaser på skrivebordet

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×