Hvis du vil at presentasjonen skal inneholde mer enn ett tema (oppsett som inneholder farger, skrifter og effekter), kan du legge til en annen lysbildemal og bruke et tema på den nye lysbildemalen.

Bruke flere temaer i en presentasjon

Presentasjonen din har én lysbildemal med et tema. Hvis du vil ha enda ett tema, kan du legge til en ny lysbildemal med et annet tema. Slik gjør du det:

 1. Velg LysbildemalVisning-fanen.

  viser knappen for lysbildemaler på båndet i PowerPoint

 2. Velg Sett inn lysbildemalLysbildemal-fanen.

  En annen lysbildemal blir satt inn i miniatyrbilderuten til venstre.

 3. Når den nye lysbildemalen er valgt i miniatyrbilderuten, går du til Lysbildemal-fanen på båndet, velger Temaer og velger et tema fra listen.

  Viser temaalternativene for lysbildemalen i PowerPoint

  Lysbildemalen du har lagt til, har nå et annet tema enn den andre lysbildemalen i presentasjonen.

 4. Når du er ferdig med å foreta valgene dine, velger du Lukk malvisning.

Det nye temaet du akkurat valgte, har ikke blitt brukt på noen lysbilder ennå, men du har nå to forskjellige temaer som du kan bruke på lysbildene. Se de to fremgangsmåtene nedenfor for å bruke det nye temaet og den nye lysbildemalen du akkurat har lagt til.

Slik bruker du et tema på nye lysbilder

 1. Gå til Hjem-fanen på båndet, og klikk på pil ned ved siden av Nytt lysbilde under Lysbilder for å åpne et galleri med miniatyrbilder av lysbildeoppsett.

  Nytt lysbilde-knapp
 2. Bla gjennom miniatyrbildene, og klikk på temaet og oppsettet du vil bruke.

  Klikk på pilen ved siden av Nytt lysbilde for å vise et utvalg av maler

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Redigere og bruke et lysbildeoppsett på nytt.

Slik bruker du et tema på eksisterende lysbilder

 1. Klikk på lysbildet du vil endre.

 2. Klikk på pil ned ved siden av Oppsett under Lysbilder for å vise et utvalg av miniatyrbilder.

  Oppsett-knapp.
 3. Bla gjennom miniatyrbildene, og klikk på temaet og oppsettet du vil bruke.

  Klikk på pil ned ved siden av Oppsett for valg av maler

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Redigere og bruke et lysbildeoppsett på nytt.

Bruke flere temaer i en presentasjon

 1. Klikk på LysbildemalVisning-fanen.

 2. Klikk Temaer i Rediger tema-gruppen i kategorien Lysbildemal.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil bruke et innebygd tema, klikker du på temaet du vil bruke, under Innebygd.

  • Hvis du vil bruke et nyopprettet tema eller et eksisterende tema som du har redigert og lagret, klikker du på temaet du vil bruke, under Egendefinert.

   Obs!:  Egendefinert er bare tilgjengelig i temagalleriet hvis du har opprettet ett eller flere egendefinerte temaer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tilpasser et tema, kan du se Opprette ditt eget tema i PowerPoint.

  • Klikk på Bla gjennom etter temaer hvis du vil bruke et dokument med tema som er lagret på en annen plassering. Finn og merk deretter temaet du ønsker.

 4. Hvis du vil bruke enda en lysbildemal og et oppsett til, kan du gå til slutten av oppsettene i Visning for lysbildemal.

 5. Klikk etter det siste oppsettet, klikk på Tema og velg deretter et tema. Det vises et nytt sett med oppsett i stilen du valgte.

 6. Fortsett til du er ferdig, og klikk deretter på Lukk malvisning.

Nå har du to temaer å velge mellom i denne presentasjonen, men det nye temaet du valgte, har ikke blitt brukt på alle lysbildene ennå. Se de to fremgangsmåtene nedenfor for å bruke det nye temaet og den nye lysbildemalen du akkurat har lagt til.

To lysbildemaler i én presentasjon

Figur: Én presentasjon har to lysbildemaler der det er brukt ulike temaer

Slik bruker du et tema på nye lysbilder

 1. Gå til Hjem-fanen på båndet, og klikk på pil ned ved siden av Nytt lysbilde under Lysbilder for å åpne et galleri med miniatyrbilder av lysbildeoppsett.

  Nytt lysbilde-knapp
 2. Bla gjennom miniatyrbildene, og klikk på temaet og oppsettet du vil bruke.

  Klikk på pilen ved siden av Nytt lysbilde for å vise et utvalg av maler

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Redigere og bruke et lysbildeoppsett på nytt.

Slik bruker du et tema på eksisterende lysbilder

 1. Klikk på lysbildet du vil endre.

 2. Klikk på pil ned ved siden av Oppsett under Lysbilder for å vise et utvalg av miniatyrbilder.

  Oppsett-knapp.
 3. Bla gjennom miniatyrbildene, og klikk på temaet og oppsettet du vil bruke.

  Klikk på pil ned ved siden av Oppsett for valg av maler

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Redigere og bruke et lysbildeoppsett på nytt.

Bruke et annet tema på et lysbilde

 1. Merk lysbildet du vil bruke et annet tema på.

 2. Hold nede CTRL, og gå til Utforming-fanen under Temaer, og klikk deretter på lysbildet du vil bruke temaet på. Klikk til slutt på Bruk på valgte lysbilder.

  Tips!: Hvis målet ditt er å vise svært lite eller ingen farger på lysbildet (et enkelt utseende), kan du bruke det hvite temaet.

Endre manuelt formaterte elementer tilbake til temainnstillinger

Et tema er en samling med bestemte skrifter, farger og lysbildeoppsett. Når disse elementene formateres manuelt, overstyrer denne formateringen temaet. Hvis presentasjonen for eksempel bruker skriften Courier og du manuelt formaterer deler av teksten med skriften Tahoma, vil ny bruk eller endring av temaet ikke påvirke teksten som er formatert med Tahoma.

Se inndelingene under hvis du vil at de manuelt formaterte elementene skal endres tilbake til temainnstillingene:

Gjenopprette en skrift til temaskriften

Hvert tema har to sett med skrifter, én for overskrifter og en annen for brødtekst. Hvis teksten er en overskrift, bruker du skriften for temaoverskrifter. Ellers kan du bruke skriften for tematekst.

 1. Merk teksten du vil endre til en temaskrift.

  Tips!: Du kan holde nede SKIFT hvis du vil merke mer enn én tekstboks eller ett objekt som inneholder tekst. Hvis du ikke kan merke et objekt eller en tekst på et lysbilde, endrer du lysbildemalen.

 2. Klikk på pilen ved siden av skriftnavnboksen under SkriftHjem-fanen.

 3. Klikk på skriften for Overskrifter for temaet eller på skriften for Brødtekst for temaet hvis du vil endre teksten til en temaskrift.

  Et merke viser at skriften for overskrifter for temaet eller skriften for brødtekst for temaet er valgt

  Skjermbilde som viser alternativene for temaskrifter for overskrifter og brødtekst som er tilgjengelige via rullegardinen for skrifter i Skrift-gruppen på Hjem-fanen.

Gjenopprette temafarger for objekter

Hvis du bruker et tema og noen av objektene ikke endres til temafargene, er de sannsynligvis manuelt formatert.

 1. Merk objektet du vil gjenopprette temafargene for.

 2. Gå til Format-fanen, og klikk på pilen ved siden av Figurfyll under Figurstiler, og klikk på fargen du vil bruke.

  Skjermbilde som viser alternativene som er tilgjengelige fra Figurfyll-menyen, inkludert Uten fyll, Temafarger, Standardfarger, Flere fyllfarger, Bilde, Gradering og Tekstur.

Gjenopprette temaoppsett

Hvis du bruker et tema og noen lysbilder ikke endres til temaoppsettet, ble oppsettet sannsynligvis endret manuelt. Hvis du for eksempel flytter en overskrift til et annet sted på lysbildet eller endrer plasseringen av en tabell, vil disse elementene ha manuelt formaterte oppsett som ikke endres når temaet endres.

 1. Klikk på elementet du vil gjenopprette til temaoppsettet, for eksempel en flyttet overskrift.

 2. Gå til Hjem-fanen, og klikk på Tilbakestill under Lysbilder.

  Skjermbilde som viser Lysbilder-gruppen med alternativene Nytt lysbilde, Oppsett, Tilbakestill og Inndeling.

Se også

Opprette ditt eget tema i PowerPoint

Bruke et annet tema på et lysbilde

 1. Merk lysbildet du vil bruke et annet tema på.

 2. Hold nede CTRL, og gå til Temaer-fanen under Temaer, og klikk deretter på lysbildet du vil bruke temaet på. Klikk til slutt på Bruk på valgte lysbilder.

  Tips!: Hvis målet ditt er å vise svært lite eller ingen farger på lysbildet (et enkelt utseende), kan du bruke det hvite temaet.

Endre manuelt formaterte elementer tilbake til temainnstillinger

Et tema er en samling med bestemte skrifter, farger og lysbildeoppsett. Når disse elementene formateres manuelt, overstyrer denne formateringen temaet. Hvis presentasjonen for eksempel bruker skriften Courier og du manuelt formaterer deler av teksten med skriften Tahoma, vil ny bruk eller endring av temaet ikke påvirke teksten som er formatert med Tahoma.

Se inndelingene under hvis du vil at de manuelt formaterte elementene skal endres tilbake til temainnstillingene:

Gjenopprette en skrift til temaskriften

Hvert tema har to sett med skrifter, én for overskrifter og en annen for brødtekst. Hvis teksten er en overskrift, bruker du skriften for temaoverskrifter. Ellers kan du bruke skriften for tematekst.

 1. Merk teksten du vil endre til en temaskrift.

  Tips!: Du kan holde nede SKIFT for å merke mer enn én tekstboks eller et objekt som inneholder tekst. Hvis du ikke kan merke et objekt eller tekst på et lysbilde, endrer du lysbildemalen.

 2. Klikk pilen ved siden av skriftboksen på Hjem-fanen under Skrift.

 3. Klikk på skriften for Temaoverskrifter eller på skriften for Tematekst hvis du vil endre teksten til en temaskrift.

  Et merke viser at skriften for temaoverskrifter eller skriften for tematekst er merket

  Hurtigmeny for skrifttyper

Gjenopprette temafarger for objekter

Hvis du bruker et tema og noen av objektene ikke endres til temafargene, er de sannsynligvis manuelt formatert.

 1. Merk objektet du vil gjenopprette temafargene for.

 2. Gå til Format-fanen, og klikk på pilen ved siden av Fyll under Figurstiler, og klikk på fargen du vil bruke.

  Fyllfarge

  Bildeforklaring 1 En temafarge, mursteinsrød i dette eksemplet, er valgt for objektet

Gjenopprett temaoppsett

Hvis du bruker et tema og noen lysbilder ikke endres til temaoppsett, ble oppsettene trolig endret manuelt. Hvis du for eksempel flytter en overskrift til et annet sted på lysbildet eller endrer plasseringen av en tabell, har disse elementene manuelt formaterte oppsett som ikke endres når temaet endres.

 1. Klikk elementet du vil gjenopprette til temaoppsettet, for eksempel en flyttet overskrift.

 2. Klikk OppsettHjem-fanen under Lysbilder, og klikk deretter Tilbakestill oppsett til standardinnstillinger.

  Hjem-fane, Lysbilder-gruppen

PowerPoint for nettet støtter ikke bruk av mer enn ett tema i en presentasjon. Du må bruke skrivebordsversjonen av PowerPoint hvis du vil gjøre det.

Koblinger til mer informasjon om temaer

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×