Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Microsoft 365 støtter høyre mot venstre-funksjonalitet og funksjoner for språk som fungerer i et høyre mot venstre-miljø (eller et kombinert høyre mot venstre- og venstre mot høyre-miljø) for å skrive inn, redigere og vise tekst. I denne sammenhengen viser høyre mot venstre-språk til alle skriftsystemer som skrives fra høyre mot venstre, inkludert språk som krever kontekstuell forming, slik som arabisk, og språk som ikke krever dette. Du kan endre visningen til å vise menyene og knappene fra høyre mot venstre og/eller endre enkeltfiler slik at innholdet leses fra høyre mot venstre.

Du må aktivere tastaturspråket i Windows for høyre-mot-venstre-språket du vil bruke for å skrive på et høyre-mot-venstre-språk. Se Legge til et inndataspråk i Windows og Aktivere tastaturoppsettet for høyre-mot-venstre-språket.

Klikk på en av overskriftene nedenfor hvis du vil ha mer informasjon

Avhengig av hvordan du foretrekker å tilpasse datamaskinen, kan du bruke ett språk for visningen (menyer, dialogbokser og veivisere) og skrive på et annet språk. Hvis du både vil skrive på et høyre-mot-venstre-språk og vise menyer og nettbasert hjelp på samme språk, kan du angi Microsoft 365-visningen til denne bestemte språkinnstillingen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Endre språk for Microsoft Office.

Obs!: Hvis du vil se en kort video om hvordan du gjør dette, kan du se denne videoen som er publisert på YouTube av et medlem i gruppen, som viser hvordan det gjøres. Endre språk i Office 2016.

Flere høyre-mot-venstre-funksjoner i Microsoft 365-programmer bruker skjermspråket til å bestemme skjermoppsettet retning og justeringen av tekst i dialogbokser. Når du angir et høyre-mot-venstre-skjermspråk for brukere i dialogboksen Angi språkinnstillinger for Office, er oppsettet for menyer, dialogbokser og veivisere høyre-mot-venstre-basert, mens Microsoft Windows-innstillinger forblir venstre-mot-høyre-basert.

Når for eksempel arabisk er valgt som skjermspråk i Microsoft 365, får du følgende visning:

Arabisk språk for brukergrensesnitt

Menyene vises fra høyre-mot-venstre. Hvis skjermspråket i Windows fortsatt er angitt til engelsk, vises tittellinjen fortsatt på engelsk, og knappene Lukk, Minimer og Maksimer forblir i øvre høyre hjørne som i et venstre-mot-høyre-grensesnitt. Hvis skjermspråket i Windows er konfigurert for et høyre-mot-venstre-språk, vil språket i tittellinjen være oversatt, og knappene Lukk, Minimer og Maksimer vil være i øverste venstre hjørne.

Hvis du for det meste arbeider med et venstre-mot-høyre-språk, men noen ganger må sette inn tekst på et høyre-mot-venstre-språk, kan du i de fleste Microsoft 365-programmene velge et venstre-mot-høyre-språk (for eksempel norsk) som skjermspråk og skrive på høyre-mot-venstre-språket når du ønsker det. Dette gjør du ved å Angi høyre-mot-venstre-tekst, -punktmerking og -nummerering for redigeringsområdet og aktivere tastaturoppsettet.

Du kan endre tekstens retning i et Microsoft 365-program ved å klikke på avsnittsknappen Høyre mot venstre i Avsnitt-gruppen på Hjem-fanen (dette vises bare når et høyre-mot-venstre-språk er aktivert). Selv når du har endret visningen til et høyre-mot-venstre-språk, må riktig tastaturspråk være aktivert for at du skal kunne skrive inn tekst på dette språket.

Hvis ditt vanlige visningsspråk er norsk, men du ønsker å endre det til en arabisk dialekt, gjør du følgende:

  1. Åpne en Microsoft 365-programfil, for eksempel et Word-dokument.

  2. Velg Alternativer > SpråkFil-fanen.

  3. I dialogboksen Angi språkinnstillinger for Office, i listen Redigeringsspråk, velger du en ønsket Arabisk dialekt, og deretter velger du Legg til.

  4. I Velg redigeringsspråk-tabellen kontrollerer du at den arabiske dialekten du nettopp la til er uthevet, og deretter velger du Bruk som standard.

    Viktig!: Når du angir det nylig tildelte redigeringsspråket som standard, blir dette språket standard for alleMicrosoft 365-programmene.

Hvis du vil skrive med tastaturet for et bestemt språk, må du legge til riktig tastaturoppsett. Se Endre språk for Microsoft Office for instruksjoner om hvordan du legger til et ekstra tastaturspråk.

Når du har lagt til et tastaturoppsett for et annet språk, vises en indikator for språk (kalt «språklinjen») på oppgavelinjen, ved siden av klokken. Denne viser gjeldende tastaturspråk. I Windows 10 er for eksempel språkindikatoren for hebraisk Windows 10-språklinjen, som viser at det valgte tastaturspråket er hebraisk..

Obs!:  Språklinjen vises automatisk når du legger til et tastatur for minst ett språk i tillegg til norsk i dialogboksen Teksttjenester og inndataspråk i Microsoft Windows.

Hvis du vil endre gjeldende tastaturspråk, klikk på språklinjen og velg ønsket språk, eller trykk på ALT+SKIFT for å velge i listen over installerte tastaturer.

Hvis du bare vil skrive inn litt tekst på et annet språk, og ikke ønsker å bytte tastatur, kan du bruke Tegnkart (som er tilbehør i MicrosoftWindows.) Du kan velge et tegn fra én av skriftsidene med språk som skrives fra høyre mo -venstre eller venstre mot høyre, kopiere det til utklippstavlen, og deretter sette inn tegnet i dokumentet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Tegnkart til å skrive inn tekst, kan du se Bruke spesialtegn (Tegnkart).

Avhengig av hvilke språk du trenger, kan du også skrive inn små mengder tekst ved hjelp av Symbol-galleriet. Se Sette inn symboler.

Når både venstre-mot-høyre- og høyre-mot-venstre-språk er aktivert, aktiveres Avsnittsavstand-knappen Venstre mot høyre og Høyre mot venstre på båndet i flesteparten av Microsoft 365-programmene. Når du klikker på disse knappene, kan du endre retningen på teksten når du skriver inn eller blokkjusterer tekst.

Obs!: I Microsoft OneNote er Venstre mot høyre- og Høyre mot venstre-knappene tilgjengelige når man klikker på avsnittsjustering-pilen.

Tekst i en celle eller et felt kan være venstrejustert, midtstilt eller høyrestilt. I enkelte programmer, for eksempel Access og Excel, kan teksten også ha kontekstbasert tekstretning.

Når tekst har kontekst-tekstretning, justeres tekst og tall i henhold til språket på det første tegnet du skriver inn – tekst i cellen eller feltet høyrejusteres hvis det første tegnet er på et språk som skrives fra høyre mot venstre, og den venstrejusteres hvis det første tegnet er på et språk som skrives fra venstre mot høyre. Du kan overstyre kontekst-tekstretning og bytte til venstre, midtstilt eller høyre tekstretning for enkeltobjekter.

Mange høyre-mot-venstre- eller kombinert høyre-mot-venstre- og venstre-mot-høyre-programmer bruker kontekstregler som styrer tekstretningen og leserekkefølgen av teksten. Bokser, lister og andre elementer styrer kontekstreglene for teksten de inneholder.

Kontekstreglene for leserekkefølgen og tekstretningen av tekst er følgende:

  • Hvis det første viktige tegnet er plassert fra venstre-mot-høyre, blir leserekkefølgen også venstre-mot-høyre, og teksten er venstrejustert.

  • Hvis det første viktige tegnet leses fra høyre mot venstre, blir leserekkefølgen fra også høyre mot venstre, og teksten høyrejusteres.

  • Hvis du bare skriver inn nøytrale tegn, følger leserekkefølgen og retningen avsnittets retning (som kan være fra venstre mot høyre eller fra høyre mot venstre) til du skriver inn det første viktige tegnet.

Når du endrer det første viktige tegnet fra et språk som skrives fra venstre mot høyre, til et språk som skrives fra høyre mot venstre, (eller omvendt), endres leserekkefølgen og tekstretningen tilsvarende.

I tekstbehandlingsprogrammer som Word kan du merke, søke etter og erstatte individuelle diakritiske tegn og individuelle arabiske tegn, uavhengig av hvorvidt disse er ligerte. Hver ligatur og alle diakritiske tegn behandles som en atskilt del av et ord på et høyre-mot-venstre-språk.

Følgende eksempel viser hvordan du merker et arabisk ord med en ligatur bestående av tre tegn (der hvert tegn er merket).

Ord med én ligatur merket

Ord med to ligaturer merket

Ord med tre ligaturer merket

Indiske språk, for eksempel bengali, gujarati, hindi, kannada, malayalam, marathi, panjabi, tamilsk og telugu, er kanskje ikke kompatible med alle søkealternativene i Microsoft Office. Alternativene Skill mellom store og små bokstaver og Bare hele ord vil for eksempel ikke fungere for dokumenter på disse språkene. Disse alternativene kan imidlertid fortsatt brukes til å søke etter tilsvarende latinske tegn i det samme dokumentet.

Høyre-mot-venstre-språk

Funksjoner for å søke etter og erstatte tekst søker etter tekst akkurat slik den skrives inn i Søk-boksen, fremfor hvordan den vises. Du kan derfor søke etter strenger med høyre-mot-venstre-tekst uavhengig av retning på avsnittet. Du kan også søke etter treff for tegn med eller uten kashida (bare arabisk), Alef Hamzas (bare arabisk) eller diakritiske tegn, som det hebraiske nikud. Du finner en liste over ASCII- og Unicode-tegnkoder under Sette inn Latinbaserte ASCII- eller Unicode-tegn og -karakterer.

Indiske språk

Indiske språk, for eksempel bengali, gujarati, hindi, kannada, malayalam, marathi, panjabi, tamilsk og telugu, er kanskje ikke kompatible med alle søkealternativene i Microsoft Office. Alternativene Skill mellom store og små bokstaver og Bare hele ord vil for eksempel ikke fungere for dokumenter på disse språkene. Disse alternativene kan imidlertid fortsatt brukes til å søke etter tilsvarende latinske tegn i det samme dokumentet.

Sørøst-asiatiske språk

Sørøstasiatiske språk, for eksempel thai og vietnamesisk, er kanskje ikke kompatible med alle søkealternativene i Microsoft Office. Alternativene Skill mellom store og små bokstaver og Bare hele ord vil for eksempel ikke fungere for sørøstasiatiske tegn. Disse alternativene kan imidlertid fortsatt brukes til å søke etter tilsvarende latinske tegn i det samme dokumentet.

Se også

Kontrollere stavemåte og grammatikk på et annet språk

Endre språk for Microsoft Office

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×