Bruk innsamlingslageret iWord til å klippe ut flere tekstblokker eller annet innhold og lime dem inn et annet sted i dokumentet eller i et annet Word dokument. Spike ligner på den faktiske fysiske toppen som brukes i mange restauranter: når du har betalt regningen din, sitter den fast på toppen med andre betalte regninger. På samme måte kan du plassere flere elementer i innsamlingslageret og deretter lime inn alt innholdet samtidig. Innsamlingslageret er forskjellig fra utklippstavlen Windows, som bare lagrer ett kopiert element om gangen.

I dette emnet

Legg til innhold i innsamlingslageret

Du kan bruke innsamlingslageret til å klippe ut alt du kan klippe ut på utklippstavlen Windows, for eksempel tekst, tabeller eller bilder.

Merk innholdet du vil klippe utWord, og trykk CTRL+F3. Det valgte elementet klippes ut fra det opprinnelige dokumentet og legges til i innsamlingslageret. Hvis du bare vil kopiere den i stedet for å klippe den ut, trykker du CTRL+Z for å angre klippingen. Innholdet forblir fortsatt kopiert i innsamlingslageret.

Du kan gjenta dette så mange ganger du vil. Hvert utklipt element lagres i innsamlingslageret.

Lim inn innhold fra innsamlingslageret

Det finnes flere måter å lime inn innhold fra innsamlingslageret på.

Lim inn alt og fjern innsamlingslageret

Hvis du vet at du bare trenger å lime inn innholdet i innsamlingslageret én gang, trykker du CTRL+SKIFT+F3 for å lime inn alt på gjeldende plassering. Dette tømmer innsamlingslageret.

Lim inn alt ved å skrive inn innsamlingslageret

Hvis du vil lime inn innholdet i innsamlingslageret på flere steder eller dokumenter, skriver du inn innsamlingslageret og trykker enter for å lime inn alt på gjeldende plassering uten å tømme innsamlingslageret. Gjenta dette hvor som helst du trenger innholdet.

Lime inn alt ved hjelp av båndet

Du kan bruke båndetWord til å lime inn alt innhold i innsamlingslageret uten å tømme det.

  1. Velg sett inn båndfanen, og åpne Utforsk hurtigdeler-menyen .

    Utforsk hurtigdeler-menyen som er åpnet i Word

  2. Velg Autotekst > innsamlingslager. Innsamlingslagerinnholdet limes inn på gjeldende plassering.

Du kan gjenta disse trinnene hvor som helst du trenger innholdet.

Trenger du mer hjelp?

Bli med i diskusjonen
Spør fellesskapet
Få støtte
Kontakt oss

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×